Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2016-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
Liens:
ion.tabugan@cdep.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-présent > Chambre des Députés > Ion Tabugan > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Ion TABUGAN
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 13/12.02.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001 aviz/
punct de vedere
solicitat
2. 155/13.03.2017 L137/29.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi la Senat
3. 177/18.04.2017 L361/12.09.2017 Propunere legislativa privind completarea si modificarea Legii nr.504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului la Senat
4. 193/09.05.2017 L114/09.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.41 si art.45 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
5. 292/25.09.2017   Propunere legislativa pentru completarea art.99 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la Senat
6. 301/25.09.2017 L145/29.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.1 din Legea nr.15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala pe ordinea de zi
7. 345/17.10.2017 L194/26.06.2017 Propunere legislativa privind unele masuri de cotizare retroactiva in sistemul public de pensii pe ordinea de zi
8. 388/23.10.2017 L388/10.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.37 si art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
9.   L406/23.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.37 si art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
10. 424/06.11.2017 L93/02.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor Lege 28/2018
11. 446/13.11.2017   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu completarile si modificarile ulterioare la comisii
12. 465/20.11.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii adiovizualului nr.504/2002 la comisii
13. 500/27.11.2017 L284/04.09.2017 Propunere legislativa privind modificarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991 la comisii
14. 525/04.12.2017 L315/04.09.2017 Propunere legislativa privind instituirea zilei de 15 mai - Ziua ardelenilor la comisii
15. 533/04.12.2017 L349/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 100 din Ordonanta de Urgenta nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
16. 534/04.12.2017 L350/04.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea articolului 102 din Ordonanta de Urgenta nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
17. 547/07.12.2017 L332/04.09.2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la comisii
18. 552/07.12.2017 L266/04.09.2017 Proiect de Lege privind modificarea art.281 alin.(1) litera f) din Legea nr.135 / 2010 privind Codul de procedura penala la comisii
19. 556/07.12.2017 L285/04.09.2017 Proiect de Lege privind completarea art.903 din Legea nr.134/ 2010 privind Codul de procedura civila la comisii
20. 577/12.12.2017   Propunere legislativa pentru completarea art.98 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala la comisii
21. 580/18.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
22. BP304/29.06.2017 L460/13.11.2017 Propunere legislativa privind protejarea agriculturii si zootehniei in Romania la Senat
23. BP378/25.09.2017 L519/04.12.2017 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii la Senat
24. BP434/13.10.2017 BP503/17.10.2017 Propunere legislativa privind completarea art.5 al Ordonantei de Guvern nr.70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local la Senat
25. BP492/24.10.2017 BP530/31.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.2 lit.b) din Legea nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor la Senat
26. BP494/24.10.2017 BP532/31.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.178 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la Senat
27. BP558/07.11.2017 BP563/14.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public la Senat
28. BP618/22.11.2017 BP609/29.11.2017 Propunere legislativa privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
29. BP725/11.12.2017 BP652/13.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la Senat
30. BP727/11.12.2017 BP653/13.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.16 al Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice la Senat
31. BP224/30.05.2017   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
32. BP422/11.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor raport
depus
33. BP10/05.02.2018   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente la Senat
34. BP24/07.02.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat la Senat
35. BP28/13.02.2018   Propunere legislativa pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 20 février 2018, 5:29
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro