Constantin BĂBĂLĂU
Întrebari si interpelari adresate Guvernului în legislatura 1996-2000

  1. Interpelarea nr.465B/18-05-1999
    Referitor la măsurile luate pentru mai buna gospodărire a resurselor de energie primară și scăderea prețului de cost al energiei electrice.

  2. Interpelarea nr.54PM/27-10-1999
    Referitor la lucrările de investiții la obiectivul "Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Valea Sadului-Vădeni".