Dumitru-Iulian POPESCU
Întrebari si interpelari adresate Guvernului în legislatura 2012-2016

 1. Interpelarea nr.217B/09-04-2013
  Stadiul achiziției vaccinurilor pe 2013.

 2. Interpelarea nr.222B/09-04-2013
  Referitor la modalitatea de calcul a tarifului pe caz ponderat și a indicelui de complexitate al cazurilor.

 3. Interpelarea nr.245B/23-04-2013
  Situația alarmantă a creșterii numărului de șomeri în rândul tinerilor absolvenți din România.

 4. Interpelarea nr.246B/23-04-2013
  Directiva de acordare a asistenței medicale transfrontaliere.

 5. Întrebarea nr.1929A/18-09-2013
  Avize sanitar veterinare acordate unităților de învățământ din mun.București.

 6. Interpelarea nr.599B/24-09-2013
  Finanțarea asistenței medicale pentru trim. IV al anului 2013.

 7. Interpelarea nr.600B/24-09-2013
  Plan finanțare europeană 2014-2020.