Dumitru-Iulian POPESCU
Questions et interpellations dans la legislature 2012-2016

 1. Interpellationno.217B/09-04-2013
  Stadiul achiziției vaccinurilor pe 2013.

 2. Interpellationno.222B/09-04-2013
  Referitor la modalitatea de calcul a tarifului pe caz ponderat și a indicelui de complexitate al cazurilor.

 3. Interpellationno.245B/23-04-2013
  Situația alarmantă a creșterii numărului de șomeri în rândul tinerilor absolvenți din România.

 4. Interpellationno.246B/23-04-2013
  Directiva de acordare a asistenței medicale transfrontaliere.

 5. Questionno.1929A/18-09-2013
  Avize sanitar veterinare acordate unităților de învățământ din mun.București.

 6. Interpellationno.599B/24-09-2013
  Finanțarea asistenței medicale pentru trim. IV al anului 2013.

 7. Interpellationno.600B/24-09-2013
  Plan finanțare europeană 2014-2020.