Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2016-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
 
You are here: Home page > Legislature 2016-present > Chamber of Deputies > Erika Benkő > Legislative proposals Versiunea pentru printare

BENKŐ Erika
Legislative proposals initiated in legislature 2016-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 4/01.02.2018 L261/02.05.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala si a Legii nr.263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor la Senat
2. 68/26.02.2018 L119/12.02.2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii Lege 64/2018
3. 72/26.02.2018 L453/13.11.2017 Propunere legislativa privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 01 ianuarie 1962-25 decembrie 1989 pe ordinea de zi
4. 89/12.03.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 la comisii
5. 104/12.03.2018 L463/13.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice adoptat
6. 115/12.03.2018 L459/13.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
7. 149/06.03.2017 L99/08.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 Lege 188/2017
8. 155/13.03.2017 L137/29.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi la Senat
9. 175/04.04.2018 L561/18.12.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la Secretarul
general
10.   L204/10.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare si a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati la comisii
11. 207/16.04.2018 L458/13.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie raport
depus
12. 208/16.04.2018 L465/13.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale la comisii
13. 210/29.05.2017 L391/10.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale la Senat
14. 220/06.06.2017 L51/20.03.2017 Proiect de Lege privind abrogarea alin.(1) al art.7, alin.(1) al art.11 si alin.(5) al art.20 din Legea nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania la comisii
15. 226/12.06.2017 L94/02.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice sesizare de
neconstituționalitate
16. 246/23.04.2018 L118/12.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri la comisii
17. 288/18.09.2017 L80/18.04.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala la comisii
18. 320/22.05.2018   Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.1/2011 a educatiei nationale aviz/
punct de vedere
solicitat
19. 332/23.05.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 aviz/
punct de vedere
solicitat
20. 447/13.11.2017 L187/03.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.16 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la promulgare
21. 478/20.11.2017 L142/29.05.2017 Propunere legislativa privind consacrarea zilei de 15 Martie ca sarbatoare a comunitatii maghiare din Romania la comisii
22. 547/07.12.2017 L332/04.09.2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor pe ordinea de zi
23. 562/07.12.2017 L333/04.09.2017 Proiect de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate angajatilor la comisii
24. 566/07.12.2017 L172/26.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la promulgare
25. BP300/29.06.2017 L458/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie la Senat
26. BP307/29.06.2017 L463/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice la Senat
27. BP310/30.06.2017 L465/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale la Senat
28. BP100/27.02.2018 L285/07.05.2018 Propunere legislativa pentru completarea alineatului (2) al articolului 291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
29. BP313/24.04.2018 BP211/25.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice la Senat
30. BP407/16.05.2018   Propunere legislativa pentru completarea articolului 14 al Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor la Senat
31. BP424/22.05.2018   Propunere legislativa pentu modificarea si completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii la Senat
32.   BP82/08.03.2018 Propunere legislativa privind registrul automatizat national cu privire la autorii contraventiilor si infractiunilor sexuale, de hartuire, sau asupra minorilor înregistrată
33.   BP95/14.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) si (2) ale art.64 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului înregistrată

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 25 may 2018, 19:44
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro