VARGA Attila
Membru în comisiile de mediere ale urmatoarelor initiative legislative

Nr.
crt.
Numarul si data
înregistrarii
Titlu Stadiu
1. 176/07-03-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. Lege 48/2002
2. 227/17-03-2003  Propunere legislativă de revizuire a Constituției României Lege 429/2003
3. 300/21-04-2003  Proiect de Lege privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora Lege 449/2003