Valeriu TABĂRĂ
Propuneri legislative initiate în legislatura 2004-2008

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 16/04.02.2008 L777/30.10.2007 Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri în cazul calamităților produse de seceta excesivă în agricultură în anul 2007 respinsă
definitiv
2. 70/19.02.2007 L857/31.10.2006 Propunere legislativă privind reorganizarea terenurilor agricole respinsă
definitiv
3. 71/19.02.2007 L903/14.11.2006 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Academiei de Medicină Veterinară respinsă
definitiv
4. 116/07.03.2007 L328/27.04.2007 Propunere legislativă pentru completarea Art.10 alin.4 din Legea Învățământului nr.84/1995 republicată cu modificările și completările ulterioare privind instituirea Bursa Școlară "Guvernul României" Lege 32/2008
5. 187/02.04.2007 L393/15.05.2007 Propunere legislativă pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar procedură legislativă încetată
6. 188/02.04.2007 L414/24.05.2007 Propunere legislativă privind înființarea comunei Bucovăț prin reorganizarea comunei Remetea Mare, județul Timiș Lege 374/2007
7. 198/02.04.2007 L951/28.11.2006 Proiect de Lege pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor și tarifelor aferente elaborării, analizei și verificării documentațiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole deținute în baza titlurilor de proprietate sau a oricăror alte titluri valabile încheiate în formă autentică și pentru scoaterea terenurilor extravilane din circuitul agricol Lege 217/2007
8. 237/10.04.2007 L114/06.02.2007 Propunere legislativă pentru declararea zilei de "1 ianuarie - Ziua României Europene" respinsă
definitiv
9. 265/23.04.2007 L905/14.11.2006 Propunere legislativă privind "Codul silvic" respinsă
definitiv
10. 267/05.05.2008 L951/18.12.2007 Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române Lege 133/2008
11. 279/10.04.2006 L91/02.02.2006 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
12. 300/18.04.2006 L520/08.06.2006 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Livezile, județul Timiș Lege 461/2006
13. 301/25.04.2007 L462/15.06.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune nr. 41/1994 republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
14. 308/02.05.2007 L461/15.06.2007 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Pesac din Județul Timiș Lege 369/2007
15. 312/02.05.2007 L116/06.02.2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor Lege 238/2007
16. 316/12.05.2008 L66/05.02.2008 Propunere legislativă privind stimularea achiziționării de carte de specialitate și a participării la congrese, necesare îmbunătățirii calității didactice și a pregătirii profesionale continue a cadrelor didactice-medici, a cercetătorilor-medici, și a medicilor înscriși la programe de formare continuă, în beneficiul sănătății populației respinsă
definitiv
17. 335/12.05.2008 L60/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor respinsă
definitiv
18. 378/17.06.2008 L78/05.02.2008 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru realizarea unui mediu economic pentru producătorii români din acvacultură, comparabil cu mediul economic al producătorilor din acvacultura celorlalte state membre ale Uniunii Europeană respins
definitiv
19. 380/09.05.2007 L101/06.02.2007 Proiect de Lege pentru completarea art.4 alin.(2) din Legea nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române, modificată prin Legea nr.564/2004 Lege 251/2007
20. 380/17.06.2008 L137/12.02.2008 Proiect de Lege pentru abrogarea art.2141- 2143din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
21. 382/09.05.2007 L149/06.02.2007 Proiect de Lege privind organizarea, funcționarea și finanțarea Academiei de Științe Agricole și Silvice " Gheorghe Ionescu-Șișești" respins
definitiv
22. 387/17.06.2008 L261/22.04.2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.26 alin.(6) lit.b) din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor Lege 180/2008
23. 406/28.09.2005 L246/22.06.2005 Proiectul Legii "Legea calului" Lege 389/2005
24. 409/02.05.2006 L239/22.02.2006 Proiectul Legii parteneriatului public-privat pentru cercetarea științifică din domeniul agriculturii, silviculturii și industriei alimentare și din unitățile de învățământ agricol și silvic respins
definitiv
25. 410/17.06.2008 L40/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 referitoare la regimul armelor și a munițiilor respinsă
definitiv
26. 452/10.05.2006 L291/15.03.2006 Propunere legislativă privind salarizarea și alte depturi ale personalului din sistemul sanitar-veterinar Lege 435/2006
27. 466/10.10.2005 L230/15.06.2005 Propunere legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată respinsă
definitiv
28.   L473/03.09.2008 Propunere legislativă pentru acordarea de credite preferențiale pentru studenți respinsă
29. 476/17.05.2006 L600/07.07.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 481/2006
30. 476/18.06.2007 L309/17.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea respinsă
definitiv
31. 482/03.09.2008   Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.84/1995, Legea învățământului clasată
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
32.   L501/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.226 din 2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale respinsă
33. 538/03.09.2007 L288/17.04.2007 Propunere legislativă privind reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu respinsă
definitiv
34. 543/23.11.2005 L413/07.09.2005 Propunere legislativă pentru completarea O.G. nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier respinsă
definitiv
35. 560/10.09.2007 L449/05.06.2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art. 30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003 Lege 342/2007
36. 579/28.11.2005 L439/07.09.2005 Propunere legislativă privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară Lege 37/2006
37. 600/18.09.2007 L393/15.05.2007 Proiect de Lege pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar Lege 123/2008
38. 608/24.09.2007 L317/24.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsă
definitiv
39. 615/24.09.2007 L387/15.05.2007 Propunere legislativă privind modificarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice Lege 63/2008
40. 626/12.12.2005 L493/28.09.2005 Propunere legislativă pentru protejarea zonelor forestiere afectate de doborâturi de vânt și alte calamități naturale respinsă
definitiv
41. 627/12.12.2005 L494/28.09.2005 Propunere legislativă pentru protecția zonelor calamitate respinsă
definitiv
42. 638/02.10.2007 L567/04.09.2007 Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003 respinsă
definitiv
43. 641/11.09.2006 L812/12.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 480/2006
44. 666/08.10.2007 L429/29.05.2007 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare Lege 45/2009
45. 672/21.12.2005 L557/12.10.2005 Propunere legislativă privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură respinsă
definitiv
46. 672/10.10.2007 L924/06.12.2007 Propunere legislativă privind înființarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, județul Timiș Lege 108/2008
47. 672/04.11.2008 L342/20.05.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez respins
definitiv
48. 709/24.10.2007 L577/04.09.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 respins
definitiv
49. 710/03.10.2006 L437/09.05.2006 Propunere legislativă privind suportarea de la bugetul de stat a tarifelor aferente analizei și verificării documentațiilor de scoatere a terenurilor din circuitul agricol respinsă
definitiv
50. 723/31.10.2007 L966/20.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor respinsă
definitiv
51. 781/25.10.2006 L488/30.05.2006 Proiect de Lege privind intervențiile active în atmosferă Lege 173/2008
52. 800/01.11.2006 L568/20.06.2006 Proiect de Lege privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România Lege 31/2007
53. 844/13.11.2006 L703/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.37/2006 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantina fitosanitară Lege 93/2007
54. 845/13.11.2006 L679/05.09.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004 Lege 32/2007
55. 847/13.11.2006 L708/05.09.2006 Propunere legislativă privind modificarea alin.(1), (4) și (5) ale art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale respinsă
definitiv
56. 868/10.12.2007 L578/04.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București retrimis
la comisii
57. 869/10.12.2007 L562/04.09.2007 Propunere legislativă "Legea comasării" respinsă
definitiv
58. 893/17.12.2007 L642/04.09.2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului respins
definitiv
59. 965/13.12.2006 L739/12.09.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii pomiculturii nr.348/2003 Lege 60/2007
60. 977/18.12.2006 L808/10.10.2006 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane Lege 181/2007
61. BP211/15.03.2006 L564/20.06.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 cu modificările și completările ulterioare retrasă
de către inițiator
62. BP613/25.06.2008 BP421/09.09.2008 Propunere legislativă pentru acordarea unor burse de studiu lunare studenților români ERASMUS la Senat
63. BP689/08.09.2008 BP430/11.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.244/2002, modificată și republicată în temeiul art.III din Legea nr.83/2007 la Senat
64. BP700/09.09.2008 BP444/18.09.2008 Propunere legislativă privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate la Senat
65. BP701/09.09.2008 BP445/18.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 273/2004, privind regimul juridic al adopțiilor cu modificările și completările ulterioare la Senat
66. BP702/09.09.2008 BP446/18.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului familiei din 1993, cu modificările și completările ulterioare la Senat
67. BP703/09.09.2008 BP447/18.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii locuinței nr.114/1996 cu modificările și completările ulterioare la Senat
68. BP705/09.09.2008 BP449/18.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1993 cu privire la declararea judecătorească a abandonului la Senat
69. BP779/24.09.2008 BP495/30.09.2008 Propunere legislativă privind măsuri de stimulare a producției și a valorificării legumelor și fructelor în România la Senat
70. BP808/01.10.2008 BP520/13.10.2008 Propunere legislativă privind sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor agricole și forestiere aflate în extravilanul localităților, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietăților la Senat
71. BP873/08.10.2008 BP570/05.11.2008 Propunere legislativă privind medicina școlară la Senat
72.   BP248/29.04.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.84/1995, Legea învățământului înregistrată
73.   BP514/08.10.2008 Propunere legislativă privind utilizarea unei părți din rezerva valutară a României pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii în vederea asigurării siguranței alimentare a României și a reducerii deficitului comercial retrasă
de către Senat