Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2004-2008 (dep.)
legislative initiatives
mediation committees
questions & interpellations
speaches
voting records
Links:
www.cristibusoi.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2004-2008 > Chamber of Deputies > Cristian Silviu Bușoi > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Cristian Silviu BUȘOI
Legislative proposals initiated in legislature 2004-2008

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 42/14.02.2007 L234/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 160/2007
2. 55/19.02.2007 L322/2007 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Interceptarea Comunicatiilor respinsa
definitiv
3. 56/19.02.2007 L323/2007 Propunere legislativa "Legea securitatii nationale a Romaniei" respinsa
definitiv
4. 57/19.02.2007 L324/2007 Propunere legislativa privind activitatea de informatii, contrainformatii si de protectie respinsa
definitiv
5. 58/19.02.2007   Propunere legislativa privind statutul profesional si de cariera al ofiterilor de informatii procedura legislativa încetata
6. 59/19.02.2007 L325/2007 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii respinsa
definitiv
7. 60/19.02.2007 L326/2007 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe respinsa
definitiv
8. 64/15.02.2006 L559/2005 Proiect de Lege privind modificarea art.3 alin.(2) al Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministeriala respins
definitiv
9. 82/19.02.2007 L893/2006 Propunere legislativa privind infiintarea Scolii Nationale de Sanatate Publica si Management Sanitar respinsa
definitiv
10. 98/03.03.2008 L800/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
11. 99/03.03.2008 L873/2007 Propunere legislativa privind adoptarea unor masuri privind diminuarea mortalitatii si morbiditatii infantile respinsa
definitiv
12. 178/15.03.2006 L634/2005 Propunere legislativa privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Tehnicienilor Dentari din Romania Lege 96/2007
13. 188/02.04.2007 L414/2007 Propunere legislativa privind infiintarea comunei Bucovat prin reorganizarea comunei Remetea Mare, judetul Timis Lege 374/2007
14. 370/07.05.2007 L150/2007 Propunere legislativa privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate in folosinta unitatilor de cult Lege 239/2007
15. 390/25.04.2006 L4/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii spitalelor nr.270/2003 respinsa
definitiv
16. 398/23.05.2007 L179/2007 Propunere legislativa privind regimul juridic aferent obiectivului de investitii "Palatul Parlamentului" respinsa
definitiv
17. 483/17.05.2006 L9/2006 Propunere legislativa "Legea farmaciei" Lege 266/2008
18. 517/27.06.2007 L308/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
19. 609/24.09.2007 L250/2007 Proiect de Lege privind statutul ofiterilor de informatii respins
definitiv
20. 641/11.09.2006 L812/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 480/2006
21. 659/19.12.2005 L538/2005 Propunere legislativa pentru completarea Legii 376 din 2004 privind bursele private respinsa
definitiv
22. 672/10.10.2007 L924/2007 Propunere legislativa privind infiintarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, judetul Timis Lege 108/2008
23. 851/03.12.2007 L626/2007 Propunere legislativa privind reglementarea profesiei de psihoterapeut respinsa
definitiv
24. 893/17.12.2007 L642/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului respins
definitiv

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 8 august 2022, 20:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro