Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2016-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
Links:
dan.vilceanu@cdep.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2016-present > Chamber of Deputies > Dan Vîlceanu > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Dan VÎLCEANU
Legislative proposals initiated in legislature 2016-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 8/01.02.2018 L512/04.12.2017 Propunere legislativa pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal la comisii
2. 9/01.02.2018 L424/06.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.7 si modificarea art.460 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
3. 38/19.02.2018 L413/30.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal in sensul abilitarii Consiliilor Locale sa poata hotari scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe cladiri pentru cladirile de tip sala polivalenta - sala de sport aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale pe ordinea de zi
4. 69/26.02.2018 L454/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor la comisii
5. 115/12.03.2018 L459/13.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice retrimis
la comisii
6. 173/04.04.2018 L539/11.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.32 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale la comisii
7. 187/10.04.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificarile si completarile ulterioare pe ordinea de zi
8. 193/10.04.2018 L558/18.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.21/1991 a cetateniei romane, republicata la comisii
9. 203/15.05.2017 L71/10.04.2017 Propunere legislativa pentru modifiarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
10. 206/22.05.2017 L61/03.04.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea Ordonantei de urgenta nr.13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala la comisii
11. 211/16.04.2018 L77/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la comisii
12. 223/06.06.2017 L95/02.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata pe ordinea de zi
13. 237/23.04.2018 L36/05.02.2018 Propunere legislativa pentru stimularea conformarii fiscale voluntare pe ordinea de zi
14. 246/23.04.2018 L118/12.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri pe ordinea de zi
15. 255/01.09.2017 L25/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.168 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsă
definitiv
16. 258/25.04.2018 L84/05.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati Lege 232/2018
17. 275/02.05.2018 L101/05.02.2018 LEGE Anti-birocratie raport
depus
18. 276/12.09.2017 L167/12.06.2017 Proiect de Lege privind interzicerea temporara a exportului de lemne de foc pe ordinea de zi
19. 300/25.09.2017 L109/08.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
20. 356/04.06.2018 L204/10.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare si a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati la comisii
21. 362/17.10.2017 L195/26.06.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
22. 367/06.06.2018 L255/23.04.2018 Propunere legislativa privind autorizatia sanitara de functionare pentru cabinetele mobile de medicina dentara la comisii
23. 446/03.09.2018 BP157/04.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare la comisii
24. 470/17.09.2018   Propunere legislativa pentru modificarea articolului 16 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 aviz/
punct de vedere
solicitat
25. 479/19.09.2018 BP102/20.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei nr.25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania la comisii
26. 480/20.11.2017 L300/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente pe ordinea de zi
27. 495/27.11.2017 L139/29.05.2017 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali pe ordinea de zi
28. 499/27.11.2017 L278/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei la comisii
29. 521/04.12.2017 L305/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsă
definitiv
30. 547/07.12.2017 L332/04.09.2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 154/2018
31. 599/20.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, in sensul ca procesul de recunoastere si echivalare a diplomelor obtinute in strainatate sa nu mai impuna vreun cost financiar pentru solicitant la Senat
32. BP50/21.02.2017 BP43/22.02.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici * Republicata si a Hotararii de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici la Senat
33. BP162/14.03.2018 BP104/20.03.2018 Propunere legislativa pentru instituirea Zilei Nationale a Meseriilor la Senat
34. BP224/29.03.2018 BP150/04.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal la Senat
35. BP242/04.04.2018 BP173/11.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat la Senat
36. BP301/19.04.2018 BP203/24.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
37. BP332/25.04.2018 BP218/03.05.2018 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
38. BP333/25.04.2018 BP219/03.05.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
39. BP334/25.04.2018 BP220/03.05.2018 Propunere legislativa pentru abrogarea Legii nr.275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcata a TVA la Senat
40. BP335/25.04.2018 BP221/03.05.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.11, alin.(a) (vii) din Legea nr.229 din 17 noiembrie 2016 privind organizarea si exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum si pentru infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Fizioterapeutilor din Romania la Senat
41. BP422/11.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor raport
depus
42. BP471/06.06.2018   Propunere legislativa pentru completarea art.60 si art.154 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
43. BP475/11.06.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordonantei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului - nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare la Senat
44. BP479/12.06.2018   Propunere legislativa privind urgentarea realizarii lucrarilor necesare inscrierii terenurilor agricole si silvice in sistemul de cadastru si carte funciara precum si pentru modificarea si completarea Legii cadstrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996 la Senat
45. BP483/13.06.2018   Propunere legislativa pentru modificarea art.27 din Legea nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general la Senat
46. BP486/13.06.2018   Propunere legislativa pentru declararea lui Vasile Lucaciu "Erou al Natiunii Romane" la Senat
47. BP487/14.06.2018   Proiect de hotarare pentru completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
48. BP502/15.06.2018   Propunere legislativa pentru completarea Ordonatei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la Senat
49. BP515/20.06.2018   Propunere legislativa pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanta de urgenta nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la Senat
50. BP528/22.06.2018   Propunere legislativa pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 la Senat
51. BP538/28.06.2018   Propunere legislativa pentru modificarea Anexei 3 la Ordonantei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania la Senat
52. BP601/04.09.2018   Propunere legislativa pentru modificarea alin.(11) si alin.(12) ale art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
53. BP633/11.09.2018   Propunere legislativa pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii la Senat
54.   BP188/16.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului retrasă
de către inițiator
55.   BP82/08.03.2018 Propunere legislativa privind registrul automatizat national cu privire la autorii contraventiilor si infractiunilor sexuale, de hartuire, sau asupra minorilor înregistrată
56.   BP103/20.03.2018 Propunere legislativa privind intretinerea animalelor de serviciu scoase din functiune si care au apartinut institutiilor si structurilor publice din Romania înregistrată
57.   BP154/04.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 cu modificarile si completarile ulterioare înregistrată
58.   BP155/04.04.2018 Propunere legislativa privind stimularea achizitionarii de carti si carti in format electronic, necesare pentru elevi, in invatamantul preuniversitar înregistrată
59.   BP181/18.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontiera organizate in punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de marfuri supuse controalelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontiera responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din tari terte si pentru controalele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ale produselor alimentare si hranei pentru animale provenite din tari terte înregistrată

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 22 september 2018, 19:33
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro