Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2016-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
Links:
gabriel.vlase@cdep.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2016-present > Chamber of Deputies > Petru Gabriel Vlase > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Petru Gabriel VLASE, vice-chairman of the Chamber of Deputies
Legislative proposals initiated in legislature 2016-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1.   L33/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(4) al art.4 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri pe ordinea de zi
2.   L84/05.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati la comisii
3. 89/12.03.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 aviz/
punct de vedere
solicitat
4.   L132/19.02.2018 Propunere legislativa privind Codul administrativ al Romaniei la comisii
5.   L137/19.02.2018 Propunere legislativa pentru declararea unui imobil si a terenului aferent ca fiind de interes public judetean si pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Institutiei Prefectului Judetul Bacau, in domeniul public al Judetului Bacau si administrarea Consiliului Judetean Bacau la comisii
6. 209/23.05.2017 L111/08.05.2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice Lege 153/2017
7. 230/13.06.2017 L133/22.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, precum si pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale ale acestora Lege 175/2017
8. 420/06.11.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Nr.1/2011 a Educatiei Nationale adoptată
9.   BP684/20.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare si a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati înregistrată
10.   BP71/02.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Guvern nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, pentru modificarea si completarea Legii nr.500/2002 privind finantele publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale înregistrată
11.   BP82/08.03.2018 Propunere legislativa privind registrul automatizat national cu privire la autorii contraventiilor si infractiunilor sexuale, de hartuire, sau asupra minorilor înregistrată

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 march 2018, 21:45
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro