Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Activité parlementaire
2016-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
Liens:
gabriel.vlase@cdep.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-présent > Chambre des Députés > Petru Gabriel Vlase > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Petru Gabriel VLASE, vice-president de la Chambre des Deputes
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1.   L33/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(4) al art.4 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri pe ordinea de zi
2.   L84/05.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati la comisii
3. 89/12.03.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 aviz/
punct de vedere
solicitat
4.   L132/19.02.2018 Propunere legislativa privind Codul administrativ al Romaniei la comisii
5.   L137/19.02.2018 Propunere legislativa pentru declararea unui imobil si a terenului aferent ca fiind de interes public judetean si pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Institutiei Prefectului Judetul Bacau, in domeniul public al Judetului Bacau si administrarea Consiliului Judetean Bacau la comisii
6. 209/23.05.2017 L111/08.05.2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice Lege 153/2017
7. 230/13.06.2017 L133/22.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, precum si pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale ale acestora Lege 175/2017
8. 420/06.11.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Nr.1/2011 a Educatiei Nationale adoptatã
9.   BP684/20.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare si a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati înregistratã
10.   BP71/02.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Guvern nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, pentru modificarea si completarea Legii nr.500/2002 privind finantele publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale înregistratã
11.   BP82/08.03.2018 Propunere legislativa privind registrul automatizat national cu privire la autorii contraventiilor si infractiunilor sexuale, de hartuire, sau asupra minorilor înregistratã

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 20 mars 2018, 23:34
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro