WINKLER Iuliu
Questions et interpellations dans la legislature 2000-2004

 1. Questionno.1104A/18-03-2003
  Referitor la Legea 522 din 2002

 2. Questionno.1260A/07-05-2003
  Referitor la Legea 32 din 1994 privind sponsorizarea.

 3. Questionno.1538A/22-10-2003
  Referitor la Proiectul Bugetului de Stat pe anul 2003.

 4. Questionno.1612A/17-11-2003
  Solicită o situație privind veniturile proprii ale consiliilor locale prognozate pe anul 2003 și cuantumul total al impozitelor-taxelor colectate în anul 2003 în fiecare județ.

 5. Questionno.1624A/19-11-2003
  Referitor la întocmirea și prezentarea unei sinteze a fondurilor de preaderare la care România va avea acces în anul 2004, precum și contribuțiile proprii prevăzute în bugetul de stat.

 6. Questionno.2075A/04-05-2004
  Referitor la stadiul elaborării actului normativ la care face referire art.86 lit.c al Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum și natura lucrărilor de reabilitare a locuinței de domiciliu pentru care se poate solicita deducere.

 7. Questionno.2125A/26-05-2004
  Referitor la art.90 alin 2 al Legii 571/2003 privind Codul fiscal.

 8. Questionno.2126A/26-05-2004
  Referitor la aplicarea art.86 lit.c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

 9. Questionno.2299A/28-10-2004
  Referitor la Proiectul de lege privind bugetul de stat pe anul 2005.