Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Camera Deputaților > Mircia Giurgiu > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Mircia GIURGIU
Propuneri legislative initiate în legislatura 2004-2008

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 19/04.02.2008 L765/30.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor respinsă
definitiv
2. 29/07.02.2007 L237/23.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.104 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsă
definitiv
3. 33/12.02.2007 L870/31.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsă
definitiv
4. 38/12.02.2007 L839/24.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8, alin.(1) și art.20 din Legea nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 respinsă
definitiv
5. 43/13.02.2008 L724/16.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice respinsă
definitiv
6. 49/18.02.2008 L723/16.10.2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin.3 al art.1 din Legea nr.4/1953-Codul familiei respins
definitiv
7. 50/14.02.2007 L913/14.11.2006 Propunere legislativă pentru modificare și completare a Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal respinsă
definitiv
8. 57/25.02.2008 L243/16.04.2008 Propunere legislativă pentru completarea articolului 174 din Legea nr.84/1995 privind învățământul Lege 143/2008
9. 71/25.02.2008 L885/27.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea 385, alin (1) și (7) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății respinsă
definitiv
10. 73/19.02.2007 L912/14.11.2006 Proiect de Lege pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe calea ferată neutilizate de către pensionari respins
definitiv
11. 73/25.02.2008 L722/16.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă respinsă
definitiv
12. 74/25.02.2008 L721/16.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.23/1999 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul familiei și din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă respinsă
definitiv
13. 75/19.02.2007 L945/28.11.2006 Propunere legislativă privind organizarea unei societăți de profil pentru distribuția apei potabile și canalizare în regiunile rurale respinsă
definitiv
14. 80/19.02.2007 L946/28.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului -lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare respinsă
definitiv
15. 102/28.02.2007 L914/14.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte asigurări sociale respinsă
definitiv
16. 116/07.03.2007 L328/27.04.2007 Propunere legislativă pentru completarea Art.10 alin.4 din Legea Învățământului nr.84/1995 republicată cu modificările și completările ulterioare privind instituirea Bursa Școlară "Guvernul României" Lege 32/2008
17. 124/12.03.2008 L913/04.12.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. -S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia respinsă
definitiv
18. 126/12.03.2008 L894/04.12.2007 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale, pentru tineret și locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate respinsă
definitiv
19. 129/12.03.2008 L903/04.12.2007 Propunere legislativă privind acordarea de compensații persoanelor spoliate de inventarul agricol și silvic în perioada comunistă respinsă
definitiv
20. 130/12.03.2008 L895/04.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari respinsă
definitiv
21. 131/19.03.2007 L350/07.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.43, lit.a), b) și f), art.44, art.45, alin.4 și art.49 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, privind norma didactică la educatoare, învățători și institutori, precum și a unor categorii de personal didactic din învățământul special respinsă
definitiv
22. 132/19.03.2007 L351/07.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune respinsă
definitiv
23. 148/17.03.2008 L899/04.12.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 163/2005 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
24. 149/17.03.2008 L902/04.12.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr. 571 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
25. 152/08.03.2006 L201/08.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă respinsă
definitiv
26. 158/19.03.2007 L908/14.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsă
definitiv
27. 186/14.04.2008 L900/04.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere respinsă
definitiv
28. 187/02.04.2007 L393/15.05.2007 Propunere legislativă pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar procedură legislativă încetată
29. 190/14.04.2008 L893/04.12.2007 Propunere legislativă privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați din țară respinsă
definitiv
30. 191/14.04.2008 L897/04.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961 respinsă
definitiv
31. 197/14.04.2008 L901/04.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140/1 aprilie 2000 respinsă
definitiv
32. 199/14.04.2008 L898/04.12.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsă
definitiv
33. 234/10.04.2007 L998/19.12.2006 Propunere legislativă privind acordarea de compensații persoanelor spoliate de inventarul agricol și silvic în perioada comunistă respinsă
definitiv
34. 235/22.04.2008 L896/04.12.2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată respins
definitiv
35. 240/10.04.2007 L1002/19.12.2006 Propunere legislativă privind limitarea temporară a accesului la demnități și funcții publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere ale regimului comunist respinsă
definitiv
36. 240/22.04.2008 L86/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.97/04.10.2007 privind modificarea și completarea Legii nr.61/1993 referitoare la alocația de stat pentru copii respinsă
definitiv
37. 262/10.04.2006 L769/21.12.2005 Propunere legislativă pentru construirea de locuințe pentru sinistrați respinsă
definitiv
38. 265/23.04.2007 L905/14.11.2006 Propunere legislativă privind "Codul silvic" respinsă
definitiv
39. 270/05.05.2008 L87/05.02.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.8 din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată Lege 156/2009
40. 280/05.05.2008 L42/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15 alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii respinsă
definitiv
41. 281/23.04.2007 L125/06.02.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsă
definitiv
42. 285/05.05.2008 L955/18.12.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Ordonanței de Urgență nr. 44 din 14 iunie 2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii respinsă
definitiv
43. 295/23.04.2007 L75/06.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării interprinderilor mici și mijlocii respinsă
definitiv
44. 296/23.04.2007 L79/06.02.2007 Propunere legislativă privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T.-C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu respinsă
definitiv
45. 298/18.04.2006 L453/10.05.2006 Propunere legislativă pentru completarea art.10 alin.4 din Legea Învățământului nr.84/1995 republicată cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
46. 312/02.05.2007 L116/06.02.2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor Lege 238/2007
47. 318/12.05.2008 L41/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare respinsă
definitiv
48. 327/18.04.2006 L159/02.02.2006 Propunere legislativă pentru preschimbarea tichetelor de călătorie neutilizate de către pensionari sau agricultori în bonuri valorice respinsă
definitiv
49. 333/02.05.2007 L83/06.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.57 din 30 august 2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice respinsă
definitiv
50. 335/12.05.2008 L60/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor respinsă
definitiv
51. 349/02.05.2007 L156/06.02.2007 Propunere legislativă privind Conducerea auto cu însoțitor începând cu 17 ani respinsă
definitiv
52. 351/02.05.2007 L155/06.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.25, alin.(3) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsă
definitiv
53. 352/25.04.2006 L79/02.02.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2004 privind Codul Fiscal respinsă
definitiv
54. 356/25.04.2006 L148/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsă
definitiv
55. 363/07.05.2007 L82/06.02.2007 Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.2 introdusă la Titlul I - Modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie - 22 decembrie 1989, al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției precum și unele măsuri adiacente respinsă
definitiv
56. 370/25.04.2006 L157/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.109/3 mai 2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România respinsă
definitiv
57. 385/25.04.2006 L190/08.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsă
definitiv
58. 387/17.06.2008 L261/22.04.2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.26 alin.(6) lit.b) din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor Lege 180/2008
59. 395/17.06.2008 L140/12.02.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsă
definitiv
60. 396/25.04.2006 L192/09.02.2006 Propunere legislativă privind aprobarea curricum-ului social pentru persoanele cu dizabilități respinsă
definitiv
61. 408/17.06.2008 L138/12.02.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.9 alin.(3) din Legea 1/ 2000, actualizată, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respins
definitiv
62. 410/28.05.2007 L243/27.03.2007 Propunere legislativă privind acordarea permiselor de conducere cu caracter temporar respinsă
definitiv
63. 410/17.06.2008 L40/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 referitoare la regimul armelor și a munițiilor respinsă
definitiv
64. 411/17.06.2008 L43/05.02.2008 Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic din aviația civilă din România respinsă
definitiv
65. 413/17.06.2008 L135/12.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local respinsă
definitiv
66. 418/17.06.2008 L134/12.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsă
definitiv
67. 421/17.06.2008 L198/18.03.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsă
definitiv
68. 436/04.06.2007 L272/03.04.2007 Propunere legislativă privind acordarea despăgubirilor pentru caii sacrificați, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale cailor respinsă
definitiv
69. 437/04.06.2007 L289/17.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Articolului 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.71/2004 aprobată prin Legea 565 din 2004 publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr.897 din 1/10/2004 respinsă
definitiv
70. 439/04.06.2007 L268/03.04.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurării serviciilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
71. 440/04.06.2007 L270/03.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsă
definitiv
72. 442/04.06.2007 L295/17.04.2007 Propunere legislativă de modificare și completarea Anexei 4.1 la Titlul VII " Accize și alte taxe speciale" din Ordonanța de Urgență nr. 110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal respinsă
definitiv
73. 447/23.06.2008 L226/15.04.2008 Propunere legislativă de modificare și completarea Anexei 4.1 la Titlul VII "Accize și alte taxe speciale" din Ordonanța de Urgență nr.110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsă
definitiv
74. 448/04.06.2007 L96/06.02.2007 Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic din aviația civilă din România Lege 95/2008
75. 449/23.06.2008 L240/15.04.2008 Propunere legislativă de modificare si completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
76. 450/04.06.2007 L269/03.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsă
definitiv
77. 450/23.06.2008 L295/05.05.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsă
definitiv
78. 451/23.06.2008 L254/22.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsă
definitiv
79. 452/10.05.2006 L291/15.03.2006 Propunere legislativă privind salarizarea și alte depturi ale personalului din sistemul sanitar-veterinar Lege 435/2006
80. 454/23.06.2008 L257/22.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari respinsă
definitiv
81. 456/23.06.2008 L239/15.04.2008 Propunere legislativă pentru completarea pct.1 al Art.I din Ordonanța de Urgență nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocația de stat pentru copii și elevilor care au împlinit vârsta de 18 ani respinsă
definitiv
82. 457/11.06.2007 L294/17.04.2007 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsă
definitiv
83. 458/23.06.2008 L252/22.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.482 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății respinsă
definitiv
84. 459/23.06.2008 L258/22.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de Urgență nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal respinsă
definitiv
85. 463/23.06.2008 L556/16.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legea nr.387 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 respinsă
definitiv
86. 471/11.06.2007 L304/17.04.2007 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ- teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical respinsă
definitiv
87. 478/03.09.2008   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic clasată
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
88. 479/18.06.2007 L364/08.05.2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal respins
definitiv
89. 480/18.06.2007 L345/02.05.2007 Proiect de Lege privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studențești respins
definitiv
90. 482/18.06.2007 L366/08.05.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
91. 483/18.06.2007 L346/02.05.2007 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale respinsă
definitiv
92. 485/18.06.2007 L293/17.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind pensiile magistraților, a Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsă
definitiv
93. 486/18.06.2007 L291/17.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsă
definitiv
94. 488/18.06.2007 L303/17.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsă
definitiv
95. 489/18.06.2007 L271/03.04.2007 Propunere legislativă de modificare și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsă
definitiv
96. 490/18.06.2007 L290/17.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar Lege 340/2007
97. 491/18.06.2007 L292/17.04.2007 Propunere legislativă de modificare și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsă
definitiv
98. 497/03.09.2008 L284/05.05.2008 Proiect de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată respins
definitiv
99. 502/03.09.2008 L255/22.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor respinsă
definitiv
100. 503/03.09.2008 L324/13.05.2008 Propunere legislativă pentru modiifcarea și completarea alin.(1) de la art.15 din Legea nr.346/2004 privind sitmularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii respinsă
definitiv
101. 504/03.09.2008 L333/13.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor respinsă
definitiv
102. 508/27.06.2007 L299/17.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesioniști a artiștilor interpreți sau executanți din România respinsă
definitiv
103. 508/03.09.2008 L293/05.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesioniști a artiștilor interpreți sau executanți din România respinsă
definitiv
104. 509/27.06.2007 L342/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personanlului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din București respinsă
definitiv
105. 509/03.09.2008 L322/13.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România respinsă
definitiv
106. 518/03.09.2008 L256/22.04.2008 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical respinsă
definitiv
107. 523/03.09.2008 L287/05.05.2008 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administartiv-teritoriale, destinate sediilor editurilor de carte și/sau publicații culturale respinsă
definitiv
108. 525/03.09.2008 L292/05.05.2008 Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic nenavigant tehnic din aviația civilă din România respinsă
definitiv
109.   L526/03.09.2008 Propunere legislativă privind BIBLIA în versuri pentru elevi respinsă
110. 527/03.09.2008 L253/22.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar respinsă
definitiv
111.   L527/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.238 din 07.06.2004 Legea petrolului retrasă
de către Senat
112.   L528/03.09.2008 Propunere legislativă privind valorificarea rezervei valutare a Băncii Naționale a României pentru dezvoltarea și modernizarea turismului respinsă
113.   L535/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordinului nr.236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului - cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate respinsă
114.   L536/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsă
115.   L537/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsă
116.   L538/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.187 din 20 decembrie 2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar respinsă
117.   L539/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordinului nr.14/2007 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde respinsă
118. 542/03.09.2007 L305/17.04.2007 Propunere legislativă privind statutul funcționarului public parlamentar respinsă
definitiv
119. 546/14.06.2006 L381/25.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsă
definitiv
120. 563/24.09.2008 L309/05.05.2008 Propunere legislativă privind înființarea Companiei Naționale "Herghelii de Stat" respinsă
definitiv
121. 568/10.09.2007 L343/02.05.2007 Propunere legislativă privind modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.114/1996-legea locuinței respinsă
definitiv
122. 572/24.09.2008 L321/13.05.2008 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale, pentru tineret, locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate, școli și gradinițe respinsă
definitiv
123. 575/24.09.2008 L294/05.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsă
definitiv
124. 583/12.09.2007 L384/15.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
125. 585/12.09.2007 L321/24.04.2007 Propunere legislativă de modificare și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsă
definitiv
126. 590/12.09.2007 L405/22.05.2007 Propunere legislativă privind completarea alineatului (1) al art.78 din Legea 19/2000 referitor la calcularea punctajului anual al asiguratului pentru anii incomplet lucrați respinsă
definitiv
127. 592/12.09.2007 L344/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte asigurări sociale respinsă
definitiv
128. 593/12.09.2007 L365/08.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte asigurări sociale respinsă
definitiv
129. 594/29.06.2006 L810/12.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată respinsă
definitiv
130. 596/08.10.2008   Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune clasată
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
131. 600/18.09.2007 L393/15.05.2007 Proiect de Lege pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar Lege 123/2008
132. 612/08.10.2008 L350/20.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română respinsă
definitiv
133. 615/24.09.2007 L387/15.05.2007 Propunere legislativă privind modificarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice Lege 63/2008
134. 618/08.10.2008 L386/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei IV (2A/2008 ) la III salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din muzee și biblioteci respinsă
definitiv
135. 622/08.10.2008 L416/24.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii de Guvern nr.1550/2004 privind efectuarea operațiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr.19/2000 respinsă
definitiv
136. 626/26.09.2007 L806/09.11.2007 Propunere legislativă privind înființarea comunei Sâmpetru German, jud. Arad respinsă
definitiv
137. 650/02.10.2007 L471/19.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.49/2006 privind circulația pe drumurile publice respinsă
definitiv
138. 651/02.10.2007 L386/15.05.2007 Propunere legislativă priivnd modificarea și completarea lit.c) de la art.(86) din Legea nr.351/2004 - Legea gazelor respinsă
definitiv
139. 653/02.10.2007 L408/22.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere respinsă
definitiv
140. 654/02.10.2007 L409/22.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere respinsă
definitiv
141. 659/02.10.2007 L686/02.10.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.44 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor respinsă
definitiv
142. 668/08.10.2007 L623/04.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art. 213 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății respinsă
definitiv
143. 671/13.09.2006 L461/16.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei la Legea nr.111/2005 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară respinsă
definitiv
144. 672/13.09.2006 L508/30.05.2006 Propunere legislativă pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe cale ferată neutilizate de către pensionari respinsă
definitiv
145. 677/13.09.2006 L469/16.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (6) al articolului 92 din Legea fondului funciar nr.18/1991 respinsă
definitiv
146. 679/13.09.2006 L494/30.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului respinsă
definitiv
147. 680/21.12.2005 L537/05.10.2005 Propunere legislativă pentru modificarea art.92 alin.(5) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar respinsă
definitiv
148. 680/10.10.2007 L378/15.05.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 367/2009
149. 700/04.11.2008 L421/24.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura respinsă
definitiv
150. 703/04.11.2008 L385/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsă
definitiv
151. 704/04.11.2008 L415/24.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsă
definitiv
152. 712/24.10.2007 L456/12.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsă
definitiv
153. 722/09.10.2006 L923/17.11.2006 Propunere legislativă privind înființarea comunei Sâmpetru German, jud.Arad respinsă
definitiv
154. 723/31.10.2007 L966/20.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor respinsă
definitiv
155. 737/05.11.2007 L477/19.06.2007 Proiect de Lege pentru completarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor Lege 1/2008
156. 747/05.11.2007 L473/19.06.2007 Propunere legislativă de modificare și completarea Legii nr. 396/2006 privind acordarea de sprijin financiar la constituirea familiei respinsă
definitiv
157. 748/05.11.2007 L472/19.06.2007 Propunere legislativă de modificare și completarea Legii nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți respinsă
definitiv
158. 784/14.11.2007 L620/04.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber - profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România respinsă
definitiv
159. 785/14.11.2007 L582/04.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului României nr. 10/2007 din 31/01/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 80 din 01/02/2000, privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică respinsă
definitiv
160. 786/14.11.2007 L588/04.09.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor respinsă
definitiv
161. 790/01.11.2006 L965/08.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84 din 24 iulie 1995 - Legea învățământului respinsă
definitiv
162. 802/28.11.2007 L604/04.09.2007 Proiectul Legii Codului Silvic Lege 46/2008
163. 833/03.12.2007 L621/04.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului respinsă
definitiv
164. 848/03.12.2007 L622/04.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 2 din Legea 403 /2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor respinsă
definitiv
165. 871/13.11.2006 L714/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.86, alin.(1) din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsă
definitiv
166. 875/13.11.2006 L748/12.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.385, alin.(1) și (7) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății respinsă
definitiv
167. 876/13.11.2006 L707/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.272, alin.(2) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății respinsă
definitiv
168. 876/10.12.2007 L732/16.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) din articolul unic din Legea nr. 449/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1) și (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsă
definitiv
169. 880/10.12.2007 L730/16.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
170. 888/12.12.2007 L581/04.09.2007 Proiect de Lege pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora respins
definitiv
171. 892/22.11.2006 L688/05.09.2006 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică respinsă
definitiv
172. 893/22.11.2006 L699/05.09.2006 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică respinsă
definitiv
173. 900/22.11.2006 L665/05.09.2006 Propunere legislativă privind instituirea indemnizației pe viață a cascadorilor români de film istoric și național din patrimoniul Național care au activat în perioada 1960-1989 respinsă
definitiv
174. 910/27.11.2006 L694/05.09.2006 Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensații financiare cetățenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podișul Transilvaniei respinsă
definitiv
175. 922/04.12.2006 L695/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.504/2004 privind instituțiile publice de spectacole și concerte respinsă
definitiv
176. 923/04.12.2006 L698/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 respinsă
definitiv
177. 948/11.12.2006 L745/12.09.2006 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru vânzarea acțiunilor societăților comerciale către salariați în cadrul procesului de privatizare respinsă
definitiv
178. 977/18.12.2006 L808/10.10.2006 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane Lege 181/2007
179. BP908/13.12.2005 BP840/15.12.2005 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale la Senat
180. BP916/04.10.2006 BP547/11.10.2006 Propunere legislativă pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European clasată cu prevederi
preluate de
altă inițiativă
legislativă
181. BP568/19.06.2008 L534/03.09.2008 Propunere legislativă privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație la Senat
182. BP689/08.09.2008 BP430/11.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.244/2002, modificată și republicată în temeiul art.III din Legea nr.83/2007 la Senat
183. BP700/09.09.2008 BP444/18.09.2008 Propunere legislativă privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate la Senat
184. BP718/16.09.2008 BP468/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului la Senat
185. BP762/22.09.2008 BP479/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal la Senat
186. BP763/22.03.2008 BP480/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare la Senat
187. BP765/22.09.2008 BP482/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordinului Președintelui ANPC nr.205/2007 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfășoară activități de schimb valutar la Senat
188. BP766/22.09.2008 BP483/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici la Senat
189. BP767/22.09.2008 BP484/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.341/2004 recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 la Senat
190. BP768/22.09.2008 BP485/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la Senat
191. BP829/06.10.2008 BP529/13.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari la Senat
192. BP830/06.10.2008 BP530/13.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoaștrea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 la Senat
193. BP831/06.10.2008 BP531/13.10.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal la Senat
194. BP832/06.10.2008 BP532/13.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15, alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii la Senat
195. BP833/06.10.2008 BP533/13.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții la Senat
196. BP835/06.10.2008 BP534/13.10.2008 Propunere legislativă privind acordarea de compensații persoanelor spoliate de inventarul agricol și silvic în perioada comunistă la Senat
197. BP826/06.10.2008 BP526/13.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale la Senat
198. BP827/06.10.2008 BP527/13.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal la Senat
199. BP828/06.10.2008 BP528/13.10.2008 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în cămine studențești la Senat
200. BP873/08.10.2008 BP570/05.11.2008 Propunere legislativă privind medicina școlară la Senat
201.   BP481/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing retrasă
de către Senat
202.   BP491/29.09.2008 Propunere legislativă privind acordarea unor tichete cadou de Paști și de Crăciun pensionarilor retrasă
de către Senat
203.   BP500/01.10.2008 Propunere legislativă privind salarizarea funcționarilor publici parlamentari și a personalului contractual din aparatul Parlamentului României retrasă
de către Senat

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 13 decembrie 2018, 12:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro