Parliamentary activity
2020-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
Links:
cristina.vecerdi@cdep.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2020-present > Chamber of Deputies > Cristina-Agnes Vecerdi > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Cristina-Agnes VECERDI
Legislative proposals initiated in legislature 2020-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 19/07.02.2022 L479/2021 Proiect de Lege privind modificarea si completarea art.4 din Legea nr.526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului "Schi in Romania " la comisii
2. 22/07.02.2022 L505/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 pe ordinea de zi
3. 112/14.03.2022 L51/2022 Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
4. 134/21.03.2022 L62/2022 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin la Secretarul
general
5. 135/21.03.2022 L63/2022 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului la Secretarul
general
6. 186/13.04.2022 B316/2022 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea art.269 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 procedura legislativa īncetata
7. 214/13.04.2022 L143/2022 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii dialogului social nr.62/2011 la comisii
8. 216/19.04.2022 B317/2022 Propunere legislativa pentru modificarea Legii educatiei nationale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare procedura legislativa īncetata
9. 250/11.05.2022   Propunere legislativa pentru completarea si modificarea art.65 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 aviz/
punct de vedere
solicitat
10. 265/11.05.2022 L142/2022 Proiect de Lege pentru completarea art.72 si art.128 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
11. 266/14.06.2021 L181/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.137/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice ”Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov in domeniul public al municipiului Brasov si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov Lege 217/2021
12. 282/18.05.2022 L238/2022 Proiect de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 la comisii
13. 294/23.05.2022 L187/2022 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice la comisii
14. 305/30.06.2021 L206/2021 Propunere legislativa privind institurea zilei de 19 iulie - Ziua nationala a inotului Lege 279/2021
15. 322/01.09.2021 L218/2021 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative Lege 267/2021
16. 325/01.09.2021 L148/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 -Codul muncii si a Legii nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca la comisii
17. 455/11.10.2021 L380/2021 Proiect de Lege pentru completarea art.106 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 76/2022
18. 474/18.10.2021 L301/2021 Proiectul Legii acvaculturii la comisii
19. 499/18.10.2021 L382/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, pentru modificarea Legii nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii precum si pentru modificarea art.25 alin.(l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora la comisii
20. 500/18.10.2021 L383/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006 la comisii
21. 560/08.11.2021 L371/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice Lege 117/2022
22. 561/15.11.2021 L138/2022 Propunere legislativa pentru modificarea art.11 alin.(1) lit.c) din Legea nr.51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei la Senat
23. 585/07.12.2021 L436/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 322/2021
24. 604/15.12.2021 L461/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr.16/1996 si a Legii nr.53/2003 Codul Muncii la comisii
25. 610/20.12.2021 L540/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Lege 73/2022
26. BP74/21.02.2022   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la Senat
27. BP85/23.02.2022   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea OUG 92/2021 privind regimul deseurilor la Senat
28. BP140/15.03.2022   Propunere legislativa privind reglementarea modalitatii de raportare a stocurilor la produsele agricole la Senat
29. BP143/15.03.2022   Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputatilor si al senatorilor
30. BP144/15.03.2022   Propunere legislativa pentru completarea art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
31. BP145/15.03.2022   Propunere legislativa pentru modificarea alin.(8) al art.151 din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii la Senat
32. BP146/15.03.2022   Propunere legislativa privind instituirea unor masuri pentru stimularea ocuparii pe piata muncii din Romania la Senat
33. BP178/23.03.2022   Propunere legislativa pentru modificarea art.687 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii la Senat
34. BP182/28.03.2022   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice Gheorghe Ionescu-Sisesti si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare la Senat
35. BP231/12.04.2022   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.85/2003 a minelor, cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
36. BP265/19.04.2022   Propunere legislativa pentru completarea art.23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei la Senat
37. BP275/20.04.2022   Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la Senat
38. BP366/24.05.2022   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice la Senat
39. BP367/24.05.2022   Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii la Senat
40. BP368/24.05.2022   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii la Senat
41. BP388/25.05.2022   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 a educatiei nationale

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 26 may 2022, 11:20
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro