Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2016-present (dep.)
legislative initiatives
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
 
You are here: Home page > Legislature 2016-present > Chamber of Deputies > Sorinel-Marian Vr„jitoru > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Sorinel-Marian VR√JITORU
Legislative proposals initiated in legislature 2016-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 388/23.10.2017 L388/10.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.37 si art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
2. 420/06.11.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Nr.1/2011 a Educatiei Nationale la comisii
3. 486/27.11.2017   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
4. 570/11.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale aviz/
punct de vedere
solicitat
5. 582/18.12.2017   Propunere legislativa de modificare a Legii concurentei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare aviz/
punct de vedere
solicitat
6. 596/20.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii aviz/
punct de vedere
solicitat
7. 597/20.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru mdificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative aviz/
punct de vedere
solicitat
8. BP429/12.10.2017 BP500/17.10.2017 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din carne la Senat
9. BP430/12.10.2017 BP501/17.10.2017 Propunere legislativa privind aprobarea Programului de sustinere a producatorilor din sectorul pescuitului si acvaculturii la Senat
10. BP491/19.10.2017 BP515/24.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional la Senat
11. BP556/07.11.2017 BP562/14.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul asigurarii pentru accidente de munca la Senat
12. BP599/16.11.2017 BP582/22.11.2017 Propunere legislativa pentru aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de taurine din rasele Baltata Romaneasca si Bruna la Senat
13. BP600/16.11.2017 BP583/22.11.2017 Propunere legislativa privind aprobarea Programului de sustinere a activitatii de reproductie in sectorul de crestere a bubalinelor la Senat
14. BP601/16.11.2017 BP584/22.11.2017 Propunere legislativa privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare lapte in zona montana la Senat
15. BP602/16.11.2017 BP585/22.11.2017 Propunere legislativa privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare, spalare si prelucrare primara a lanii in zona montana la Senat
16. BP603/16.11.2017 BP586/22.11.2017 Propunere legislativa privind aprobarea Progarmului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare si prelucrare primara a fructelor, fructelor de padure si plantelor medicinale in zona montana la Senat
17. BP604/16.11.2017 BP587/22.11.2017 Propunere legislativa privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de sacrificare a animalelor in zona montana la Senat
18. BP605/16.11.2017 BP588/22.11.2017 Propunere legislativa pentru aprobarea Programului de incurajare a investitiilor din zona montana la Senat
19. BP606/16.11.2017 BP589/22.11.2017 Propunere legislativa privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea stanelor montane la Senat
20. BP607/16.11.2017 BP590/22.11.2017 Propunere legislativa privind Legea muntelui la Senat
21. BP616/22.11.2017 BP614/05.12.2017 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative la Senat
22. BP709/07.12.2017 BP643/12.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie la Senat
23. BP715/07.12.2017 BP647/12.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale la Senat
24. BP755/18.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei la Senat
25. BP1/08.01.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii imunatatirilor funciare nr.138/2004 si pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr.138/2004, pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, precum si pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenarabile, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.158/2016
26.   BP659/13.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.33, alin.1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor Ónregistrat„

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 16 january 2018, 17:13
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro