Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2016-present (dep.)
legislative initiatives
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
 
You are here: Home page > Legislature 2016-present > Chamber of Deputies > Sorinel-Marian Vrăjitoru > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Sorinel-Marian VRĂJITORU
Legislative proposals initiated in legislature 2016-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 47/26.02.2018   Propunere legislativa pentru modificarea art.33, alin.1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor aviz/
punct de vedere
solicitat
2. 78/05.03.2018 L87/05.02.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de taurine din rasele Baltata Romaneasca, Bruna si Sura de Stepa la comisii
3. 79/05.03.2018 L89/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare a laptelui in zona montana la comisii
4. 80/05.03.2018 L95/05.02.2018 Proiect de Lege privind Legea muntelui la comisii
5. 105/12.03.2018 L90/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare, spalare si prelucrare primara a lanii in zona montana la comisii
6. 106/12.03.2018 L92/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de sacrificare a animalelor in zona montana la comisii
7. 107/12.03.2018 L94/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea stanelor montane la comisii
8. 109/12.03.2018 L41/05.02.2018 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale la comisii
9. 388/23.10.2017 L388/10.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.37 si art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
10. 420/06.11.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Nr.1/2011 a Educatiei Nationale pe ordinea de zi
11. 486/27.11.2017   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la Senat
12. 570/11.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale pe ordinea de zi
13. 582/18.12.2017   Propunere legislativa de modificare a Legii concurentei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare la comisii
14. 596/20.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii la comisii
15. 597/20.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative la comisii
16. BP430/12.10.2017 L42/05.02.2018 Propunere legislativa privind aprobarea Programului de sustinere a producatorilor din sectorul pescuitului si acvaculturii la Senat
17. BP491/19.10.2017 L50/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional la Senat
18. BP556/07.11.2017 L75/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul asigurarii pentru accidente de munca la Senat
19. BP600/16.11.2017 L88/05.02.2018 Propunere legislativa privind aprobarea Programului de sustinere a activitatii de reproductie in sectorul de crestere a bubalinelor adoptată
de Senat
20. BP603/16.11.2017 L91/05.02.2018 Propunere legislativa privind aprobarea Progarmului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare si prelucrare primara a fructelor, fructelor de padure si plantelor medicinale in zona montana la Senat
21. BP605/16.11.2017 L93/05.02.2018 Propunere legislativa pentru aprobarea Programului de incurajare a investitiilor din zona montana adoptată
de Senat
22. BP616/22.11.2017 L112/12.02.2018 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative la Senat
23. BP709/07.12.2017 L126/19.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie la Senat
24. BP715/07.12.2017 L130/19.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale la Senat
25. BP755/18.12.2017 L158/12.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei la Senat
26. BP1/08.01.2018 L159/12.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr.138/2004 si pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr.138/2004, pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, precum si pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenarabile, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.158/2016 la Senat
27. BP9/02.02.2018 BP16/06.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
28. BP8/02.02.2018 BP15/06.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nt.295/2004 privind regimul armelor si munitiilor la Senat
29. BP7/02.02.2018 BP14/06.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii la Senat
30.   BP659/13.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.33, alin.1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor înregistrată
31.   BP677/19.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.194/2002 privind regimul strainilor in Romania republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordonantei nr.25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare înregistrată
32.   BP24/12.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea literei h indice 1, alin.(2) al art.9 si a literei g indice 1, alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali înregistrată
33.   BP40/19.02.2018 Propunere legislativa privind transmiterea unei parti din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publica a statului, din administrarea Camerei Deputatilor in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice înregistrată
34.   BP78/06.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii" înregistrată

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 19 march 2018, 3:01
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro