Gheorghe ROȘCULEȚ
Curriculum Vitae

Studii

 • Facultatea de Filozofie, Universitatea București.

Activitate profesională

 • profesor, Universitatea "Transilvania", Brașov;
 • autor al volumelor:
  Studii - Sociologie antropologie culturală, Editura "Negru Vodă, Făgăraș, 2002
  Existența umană este, cu deosebire, o existență culturală. Oamenii tind, prin medierea culturii, să deschidă orizonturi noi împlinirii practice a aspirațiilor și trebuințelor lor imediate și de perspectivă. Prin dezvoltarea capacităților de anticipare, proiectare și finalizare a acțiunii, prin stimularea inițiativei și creativității, cultura susține "construcția" personalității umane, își pune amprenta asupra comportamentelor și orientărilor lor valorice. În acest mod, cultura devine o dimensiune intrinsecă a condiției umane având o funcție preponderent activă.
  Prin studiile cuprinse în acest volum am încercat să punem în evidență anumite aspecte (interesante și relevante după părerea noastră) referitoare la dinamismul cultural, la valențele acționale ale culturii, la fundamentul cultural al personalității, la orientările de valoare.
  ....................................................
  Țara Oltului - Orientări de valoare dominante - Editura "Școala Sociologică de la București", 2002
  ....................................................
  Țara Oltului, "țarină strămoșească" încinsă de crestele semețe ale Munților Făgăraș și udată, când blând, când năvalnic de apele Oltului este, prin puterea de creație, de organizare și prin râvna continuă spre înălțare a oamenilor aici trăitori, una din comunitățile marcate "cu destinul unei vieți istorice". De aici au plecat "descălecătorii" Țării Românești; aici, pe acest "picior de plai", vremurile s-au oglindit și se oglindesc în creații culturale durabile; aici, istoria se poate citi și în cronici și în ziduri de cetate și în turle de biserici și în brazda roditoare a țarinii; aici, secole de cultură au adus un spor de adâncime și de complexitate în înțelegerea rosturilor lumii; aici făgărășenii au învățat, cum dulce spune poetul, să fie "mereu veșnici", să dăinuiască, adică să fie siguri de viitor. Statornicia gândului, neatârnarea de caracter și temeinicia faptelor au fost șuvoaiele puternice și limpezi, "tăriile morale" prin care oamenii acestor locuri au dat continuitate istorică unei civilații remarcabile.
  ....................................................
  Țara Făgărașului, Istorie și cultură - Editura "Negru Vodă", Făgăraș, 2002 (coordonator)
  La nord de lanțul muntos cel mai înalt al Carpaților Meridionali, împodobită cu toate frumusețile naturale, cu particularitățile sale geografice și culturale, remarcabilă prin trecutul său vechi românesc - se întinde Țara Făgărașului. "Încinsă între Carpați și Olt", Țara Făgărașului este cunoscută și sub numele de Țara Oltului, de la râul care "o însuflețește fecundând ogoare și livezi, dar înrâurind și firea oamenilor, îmbogățind-le sufletul și hotărându-le profilul moral".
  ....................................................
  Țării Făgărașului îi dedicăm noi, autorii acestui volum, roua strădaniilor noastre sperând să ostenim cu folos și în alte volume pentru cei ce se vor apleca asupra scrierilor noastre.