primită de la domnul deputat Ioan Tămâian (Grup PNL)
Necesitatea reglementării statutului creatorilor și în România!

Necesitatea reglementării statutului creatorilor și în România reprezintă un imperativ! De ce? Pentru că există în majoritatea statelor civilizate ale lumii! Și vă voi da mai jos câteva exemple de țări cum au reușit să transpună Recomandarea cu privire la statutul artistului a Unesco elaborată și adoptată la data de 27 octombrie 1980 la Belgrad. În ciuda naturii sale fără caracter obligatoriu, aceasta rămâne până în prezent principalul instrument de standardizare dedicat în mod specific statutului artiștilor.

Astfel, prin adoptarea acestei recomandări, Conferința Generală a UNESCO a recunoscut că:
- Fiecare artist are dreptul să beneficieze efectiv de dispozițiile de securitate și de asigurări sociale.
- Acțiunea autorităților publice devine necesară și urgentă, în scopul de a remedia situația îngrijorătoare a artiștilor într-un număr mare de statele membre, în special în ceea ce privește drepturile omului, circumstanțele economice și sociale și a condițiilor lor de muncă.
- Statele membre, recunoscând rolul esențial al artei în viața și dezvoltarea individului și a societății, au datoria de a proteja, de a apăra și de a ajuta artiștii și libertatea de creație.
- Statele membre ar trebui să permită ca ei să se bucure de stima necesară pentru dezvoltarea deplină a activității lor și să ofere garanțiile economice la care artiștii au dreptul ca oameni implicați activ în activitatea culturală.
Artele ar trebui să fie parte integrantă a vieții și este necesar și oportun ca guvernele să stabilească și să contribuie nu numai la menținerea unui mediu favorabil pentru libertatea de exprimare artistică, ci să asigure și condițiile materiale care să faciliteze exprimarea talentului creator. Recunoscând că fiecare artist are dreptul de a beneficia de fapt de asigurări sociale. Având în vedere faptul că artistul joacă un rol important în viața și dezvoltarea societății ar trebui să aibă posibilitatea de a contribui la dezvoltarea și exercitarea acesteia, precum toți ceilalți cetățeni, păstrând în același timp inspirația creatoare și libertatea de exprimare.
Drepturile artistului ar trebui să fie luate în considerare, dacă se dorește, ca drepturi de lucrător cultural cu beneficii, legale, sociale și economice asociate cu condiția de lucrător, având în vedere particularitățile care se pot atașa la starea lui de artist.
Reamintind importanța, universal recunoscută atât la nivel național și internațional în conservarea și promovarea identității culturale, precum și rolul în acest domeniu al artiștilor care perpetuează artele tradiționale sau de interpretare a folclorului național.
Se exprimă convingerea ca intervenția guvernamentală este necesară de urgență pentru a remedia situația îngrijorătoare a artiștilor în multe dintre statele membre, inclusiv din perspectiva drepturilor omului și a condițiilor economice și sociale, a gradului de ocupare al forței de muncă, astfel încât artiștii să aibă condițiile necesare pentru creșterea și dezvoltarea talentelor și îmbunătățirea calității vieții culturale.
În Franța, ministrul culturii a afirmat faptul că una din avuțiile importante ale țării este cultura și că aceasta este un creuzet al identității republicane, aceasta făcându-i pe francezi mai liberi, mai egali, mai fraternizați. Creația este patrimoniul de mâine și că pentru Franța ea reprezintă un vector puternic al dezvoltării economice, generând o activitate dinamică în teritorii, atât din perspectiva angajării forței de muncă cât și a atractivității turistice.
În Canada, există Legea privind statutul artistului în care se recunoaște, printre altele: •
importanța contribuției pe care artiștii o aduc la îmbogățirea situației culturale, sociale, economice și politice a Canadei; •
faptul că motorul creșterii și prosperității industriilor culturale dinamice din Canada este creativitatea artistică; •
importanța ca artiștii să fie compensați pentru faptul că li se utilizează operele.
Alte state care au reglementări naționale cu privire la statutul creatorilor sunt: Spania, Maroc, Austria, Belgia, Germania, Bulgaria, Croația, Estonia , Finlanda, Grecia, Italia, Portugalia, Serbia, Slovenia, Ungaria. Am toată speranța că toate instituțiile abilitate vor acorda tot sprijinul pentru crearea sau aplicarea unui cadru legal și instituțional pentru susținerea creației artistice prin adoptarea sau aplicarea unui număr de măsuri coerente și globale care să includă contractele, securitatea socială, asigurările de sănătate, impozitarea directă și indirectă și respectarea normelor europene.