Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2012-2016 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
www.cameliabogdanici.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Camera Deputaților > Camelia-Margareta Bogdănici > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Camelia-Margareta BOGDĂNICI
Propuneri legislative initiate în legislatura 2012-2016

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 16/10.02.2016 L645/02.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.33 alin.1, lit.g și a art.34, alin.2 din Legea nr.241/2006, republicată în 2013 cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
2. 24/15.02.2016 L646/02.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.54, alin.1, lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 198/2016
3. 25/10.02.2014 L571/04.11.2013 Propunere legislativă privind economia socială respinsă
definitiv
4. 33/01.02.2017 L359/13.06.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
5. 34/11.02.2014 L242/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învațământului respinsă
definitiv
6. 37/17.02.2014 L244/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.96 alin.(2) și (3) din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsă
definitiv
7. 45/17.02.2014 L665/27.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
8. 62/16.02.2015 L542/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice respinsă
definitiv
9. 75/24.02.2014 L581/04.11.2013 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de bonă Lege 167/2014
10. 76/01.02.2017 L488/05.09.2016 Proiect de Lege pentru completarea art. 12 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar pe ordinea de zi
11. 80/12.03.2013 L129/07.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului respinsă
definitiv
12. 81/24.02.2014 L684/02.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
13. 82/24.02.2014 L723/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsă
definitiv
14. 82/25.02.2015 L192/27.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului respinsă
definitiv
15. 88/21.03.2016 L625/16.11.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsă
definitiv
16. 94/01.02.2017 L521/05.09.2016 Proiect de Lege privind tichetele de bicicletă retrimis
la comisii
17. 101/01.02.2017 L539/05.09.2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52 /2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respins
definitiv
18. 102/02.03.2015 L503/09.09.2014 Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea construcțiilor reprezentative pentru România respinsă
definitiv
19. 102/01.02.2017 L540/05.09.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respins
definitiv
20. 130/25.03.2014 L694/02.12.2013 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal respinsă
definitiv
21. 139/11.04.2016 L465/05.09.2016 Propunere legislativă privind înființarea instituției Avocatul Copilului respinsă
definitiv
22. 146/11.04.2016 L78/02.02.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale respins
definitiv
23. 156/02.03.2015 L548/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni Lege 101/2015
24. 164/13.04.2016 L48/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.25 al Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 la promulgare
25. 168/04.03.2015 L141/15.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 153/2015
26. 188/14.04.2014 L79/04.02.2014 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de dietetician Lege 256/2015
27. 198/10.06.2013 L513/07.10.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
28. 199/10.06.2013 L511/07.10.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsă
definitiv
29. 201/14.04.2014 L56/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
30. 236/28.04.2014 L75/04.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.49 din Legea nr.230/2007- Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsă
definitiv
31. 239/25.06.2013 L177/21.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsă
definitiv
32. 248/02.09.2013 L542/28.10.2013 Propunere legislativă privind protecția întreprinzătorului din România respinsă
definitiv
33. 248/05.05.2014 L80/04.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 154/2014
34. 271/02.09.2013 L182/21.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
35. 292/10.06.2014 L147/17.02.2014 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sărbătoare legală Lege 171/2014
36. 297/10.06.2014 L83/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente respinsă
definitiv
37. 299/10.06.2014 L46/04.02.2014 Propunere legislativă privind amânarea la plată a obligațiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu încasează creanțele la termenul de scadență de la instituțiile publice respinsă
definitiv
38. 306/10.06.2014 L77/04.02.2014 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor respinsă
definitiv
39. 308/10.06.2014 L92/04.02.2014 Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Național de Artă "Constantin Brâncuși" Lege 199/2015
40. 314/01.09.2016 L322/07.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă Lege 218/2016
41. 328/30.09.2013 L209/03.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
42. 328/23.06.2014 L616/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale publicată în Monitorul Oficial nr.18, Partea I, din data de 10 ianuarie 2011, actualizată respinsă
definitiv
43. 349/07.04.2015 L64/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 pct.25 din Legea nr.152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, astfel cum a fost modificată prin O.G.nr.6/2014 respinsă
definitiv
44. 355/20.09.2016 L186/04.04.2016 Proiect de Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov la comisii
45. 372/26.09.2016 L317/07.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.226/2011 privind reparațiile morale și material pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 respins
definitiv
46. 377/14.10.2013 L179/21.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative respinsă
definitiv
47. 384/29.04.2015 L203/29.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.459 din 25 iulie 2013 Lege 357/2015
48. 398/08.09.2014 L216/01.01.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
49. 412/28.10.2013 L237/10.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
50. 424/16.09.2014 L282/05.05.2014 Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri pentru buna desfășurare a alegerilor și a referendumului din România la comisii
51. 426/10.10.2016 L305/07.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil retrimis
la comisii
52. 443/08.06.2015 L540/12.10.2015 Propunere legislativă pentru crearea și desfășurarea unui mecanism de donații benevole private, care să colecteze fonduri utilizabile exclusiv în dotarea logistică a MApN respinsă
definitiv
53. 457/15.06.2015 L223/11.05.2015 Proiect de Lege privind realizarea unor venituri suplimentare de către unitățile medicale publice la comisii
54. 463/17.10.2016 L290/07.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pe ordinea de zi
55. 464/17.10.2016 L275/07.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la comisii
56. 504/22.06.2015 L262/26.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsă
definitiv
57. 506/02.12.2014 L297/12.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii respinsă
definitiv
58. 516/27.11.2013 L133/17.02.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor Lege 90/2014
59. 522/07.11.2016 L361/13.06.2016 Propunere legislativă privind activitatea de recuperare debite respinsă
definitiv
60. 568/09.12.2013 L177/17.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind Legea Educației Naționale respinsă
definitiv
61. 585/16.12.2013 L442/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsă
definitiv
62. 585/09.09.2015 L275/26.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
63. 612/23.09.2015 L285/02.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2012 privind aprobarea OG 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război Lege 334/2015
64. 613/16.12.2013 L417/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței respinsă
definitiv
65. 620/16.12.2013 L461/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată și completată respinsă
definitiv
66. 622/28.09.2015 L322/15.06.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144 /2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asitent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști , Moașelor și Asistenților Medicali din România Lege 278/2015
67. 640/16.12.2013 L423/03.09.2013 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.53 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii respinsă
definitiv
68. 645/16.12.2013 L448/03.09.2013 Propunere legislativă privind programul "Masa la Scoală" pentru elevii din învățămîntul obligatoriu de stat și privat, primar și gimnazial retrimis
la comisii
69. 648/12.10.2015 L248/18.05.2015 Proiect de Lege privind primul loc de muncă respins
definitiv
70. 650/16.12.2013 L573/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
71. 653/17.12.2013 L181/17.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 393 din 2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.912 din 7 octombrie 2004 respinsă
definitiv
72. 654/17.12.2013 L180/17.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 215 din 2001 a administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007 respinsă
definitiv
73. 665/23.12.2013 L572/04.11.2013 Propunere legislativă pentru aprobarea unor măsuri fiscal pentru sprijinirea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și stimularea consumului respinsă
definitiv
74. 668/23.12.2013 L612/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.194/7 noiembrie 2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive respinsă
definitiv
75. 708/19.10.2015 L316/15.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsă
definitiv
76. 722/26.10.2015 L287/02.06.2015 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar respinsă
definitiv
77. 731/26.10.2015 L312/15.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsă
definitiv
78. 732/26.10.2015 L323/15.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război pe ordinea de zi
79. 743/28.10.2015 L450/02.09.2015 Proiect de Lege privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite Lege 77/2016
80. 767/02.11.2015 L490/02.09.2015 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii în România Lege 48/2016
81. 801/09.11.2015 L433/02.09.2015 Proiect de Lege privind dezvoltarea finanțărilor participative (crowdfunding) la comisii
82. 813/16.11.2015 L337/22.06.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca personae juridice de utilitate publică Lege 83/2016
83. 823/25.11.2015 L171/14.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsă
definitiv
84. 834/25.11.2015 L444/02.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare respinsă
definitiv
85. 881/14.12.2015 L652/02.12.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
86. 892/21.12.2015 L594/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 privind Codul Muncii Lege 176/2016
87. BP426/21.06.2016 L539/05.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activități cu character ocazional desfășurate de zilieri la Senat
88. BP427/21.06.2016 L540/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari la Senat
89. BP493/06.09.2016 BP452/14.09.2016 Propunere legislativă privind combaterea răspândirii plantei puternic alergene, pericol pentru sănătatea publică, Ambrosia artemisiifolia la Senat
90. BP502/07.09.2016 BP453/14.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 la Senat

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 15 decembrie 2018, 21:25
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro