Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Activité parlementaire
2012-2016 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
www.cameliabogdanici.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2012-2016 > Chambre des Députés > Camelia-Margareta Bogdanici > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Camelia-Margareta BOGDANICI
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2012-2016

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 16/10.02.2016 L645/02.12.2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.33 alin.1, lit.g si a art.34, alin.2 din Legea nr.241/2006, republicata in 2013 cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
definitiv
2. 24/15.02.2016 L646/02.12.2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.54, alin.1, lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii Lege 198/2016
3. 25/10.02.2014 L571/04.11.2013 Propunere legislativa privind economia sociala respinsã
definitiv
4. 33/01.02.2017 L359/13.06.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
5. 34/11.02.2014 L242/22.04.2014 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1 si pentru luarea unor masuri in domeniul invatamantului respinsã
definitiv
6. 37/17.02.2014 L244/22.04.2014 Propunere legislativa pentru modificarea art.96 alin.(2) si (3) din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsã
definitiv
7. 45/17.02.2014 L665/27.11.2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsã
definitiv
8. 62/16.02.2015 L542/09.09.2014 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice respinsã
definitiv
9. 75/24.02.2014 L581/04.11.2013 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de bona Lege 167/2014
10. 76/01.02.2017 L488/05.09.2016 Proiect de Lege pentru completarea art. 12 din Legea nr.7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar pe ordinea de zi
11. 80/12.03.2013 L129/07.05.2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului respinsã
definitiv
12. 81/24.02.2014 L684/02.12.2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsã
definitiv
13. 82/24.02.2014 L723/16.12.2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate respinsã
definitiv
14. 82/25.02.2015 L192/27.04.2015 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului respinsã
definitiv
15. 88/21.03.2016 L625/16.11.2015 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsã
definitiv
16. 94/01.02.2017 L521/05.09.2016 Proiect de Lege privind tichetele de bicicleta retrimis
la comisii
17. 101/01.02.2017 L539/05.09.2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52 /2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri respins
definitiv
18. 102/02.03.2015 L503/09.09.2014 Propunere legislativa privind adoptarea unor masuri pentru protejarea constructiilor reprezentative pentru Romania respinsã
definitiv
19. 102/01.02.2017 L540/05.09.2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari respins
definitiv
20. 130/25.03.2014 L694/02.12.2013 Propunere legislativa privind modificarea LEGII nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal respinsã
definitiv
21. 139/11.04.2016 L465/05.09.2016 Propunere legislativa privind infiintarea institutiei Avocatul Copilului respinsã
definitiv
22. 146/11.04.2016 L78/02.02.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Medicale respins
definitiv
23. 156/02.03.2015 L548/09.09.2014 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni Lege 101/2015
24. 164/13.04.2016 L48/02.02.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.25 al Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 la promulgare
25. 168/04.03.2015 L141/15.04.2015 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 Lege 153/2015
26. 188/14.04.2014 L79/04.02.2014 Propunere legislativa privind organizarea si exercitarea profesiei de dietetician Lege 256/2015
27. 198/10.06.2013 L513/07.10.2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
definitiv
28. 199/10.06.2013 L511/07.10.2013 Propunere legislativa pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsã
definitiv
29. 201/14.04.2014 L56/04.02.2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsã
definitiv
30. 236/28.04.2014 L75/04.02.2014 Propunere legislativa pentru completarea art.49 din Legea nr.230/2007- Legea privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari respinsã
definitiv
31. 239/25.06.2013 L177/21.05.2013 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii respinsã
definitiv
32. 248/02.09.2013 L542/28.10.2013 Propunere legislativa privind protectia intreprinzatorului din Romania respinsã
definitiv
33. 248/05.05.2014 L80/04.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii Lege 154/2014
34. 271/02.09.2013 L182/21.05.2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsã
definitiv
35. 292/10.06.2014 L147/17.02.2014 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sarbatoare legala Lege 171/2014
36. 297/10.06.2014 L83/04.02.2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Guvern nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente respinsã
definitiv
37. 299/10.06.2014 L46/04.02.2014 Propunere legislativa privind amanarea la plata a obligatiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu incaseaza creantele la termenul de scadenta de la institutiile publice respinsã
definitiv
38. 306/10.06.2014 L77/04.02.2014 Propunere legislativa privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, inchiriate asociatiilor sau fundatiilor respinsã
definitiv
39. 308/10.06.2014 L92/04.02.2014 Propunere legislativa pentru infiintarea Muzeului National de Arta "Constantin Brancusi" Lege 199/2015
40. 314/01.09.2016 L322/07.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa Lege 218/2016
41. 328/30.09.2013 L209/03.06.2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
definitiv
42. 328/23.06.2014 L616/18.11.2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1 din 5 ianuarie 2011 a educatiei nationale publicata in Monitorul Oficial nr.18, Partea I, din data de 10 ianuarie 2011, actualizata respinsã
definitiv
43. 349/07.04.2015 L64/09.02.2015 Propunere legislativa pentru modificarea art.10 pct.25 din Legea nr.152/1998, republicata, privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, astfel cum a fost modificata prin O.G.nr.6/2014 respinsã
definitiv
44. 355/20.09.2016 L186/04.04.2016 Proiect de Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de interventie din cadrul serviciilor de ambulanta judetene si al Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov la comisii
45. 372/26.09.2016 L317/07.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.226/2011 privind reparatiile morale si material pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 respins
definitiv
46. 377/14.10.2013 L179/21.05.2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative respinsã
definitiv
47. 384/29.04.2015 L203/29.04.2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.459 din 25 iulie 2013 Lege 357/2015
48. 398/08.09.2014 L216/01.01.2014 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
definitiv
49. 412/28.10.2013 L237/10.06.2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
definitiv
50. 424/16.09.2014 L282/05.05.2014 Propunere legislativa privind stabilirea unor masuri pentru buna desfasurare a alegerilor si a referendumului din Romania la comisii
51. 426/10.10.2016 L305/07.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil retrimis
la comisii
52. 443/08.06.2015 L540/12.10.2015 Propunere legislativa pentru crearea si desfasurarea unui mecanism de donatii benevole private, care sa colecteze fonduri utilizabile exclusiv in dotarea logistica a MApN respinsã
definitiv
53. 457/15.06.2015 L223/11.05.2015 Proiect de Lege privind realizarea unor venituri suplimentare de catre unitatile medicale publice la comisii
54. 463/17.10.2016 L290/07.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.78 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pe ordinea de zi
55. 464/17.10.2016 L275/07.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la comisii
56. 504/22.06.2015 L262/26.05.2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsã
definitiv
57. 506/02.12.2014 L297/12.05.2014 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii respinsã
definitiv
58. 516/27.11.2013 L133/17.02.2014 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor Lege 90/2014
59. 522/07.11.2016 L361/13.06.2016 Propunere legislativa privind activitatea de recuperare debite respinsã
definitiv
60. 568/09.12.2013 L177/17.03.2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 privind Legea Educatiei Nationale respinsã
definitiv
61. 585/16.12.2013 L442/03.09.2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii respinsã
definitiv
62. 585/09.09.2015 L275/26.05.2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsã
definitiv
63. 612/23.09.2015 L285/02.06.2015 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.211/2012 privind aprobarea OG 8/2011 pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi Lege 334/2015
64. 613/16.12.2013 L417/03.09.2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei respinsã
definitiv
65. 620/16.12.2013 L461/03.09.2013 Propunere legislativa pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificata si completata respinsã
definitiv
66. 622/28.09.2015 L322/15.06.2015 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.144 /2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asitent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti , Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania Lege 278/2015
67. 640/16.12.2013 L423/03.09.2013 Propunere legislativa privind modificarea LEGII nr.53 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii respinsã
definitiv
68. 645/16.12.2013 L448/03.09.2013 Propunere legislativa privind programul "Masa la Scoala" pentru elevii din invatamintul obligatoriu de stat si privat, primar si gimnazial retrimis
la comisii
69. 648/12.10.2015 L248/18.05.2015 Proiect de Lege privind primul loc de munca respins
definitiv
70. 650/16.12.2013 L573/04.11.2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
definitiv
71. 653/17.12.2013 L181/17.03.2014 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 393 din 2004 privind Statutul alesilor locali, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.912 din 7 octombrie 2004 respinsã
definitiv
72. 654/17.12.2013 L180/17.03.2014 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 215 din 2001 a administratiei publice locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007 respinsã
definitiv
73. 665/23.12.2013 L572/04.11.2013 Propunere legislativa pentru aprobarea unor masuri fiscal pentru sprijinirea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de munca si stimularea consumului respinsã
definitiv
74. 668/23.12.2013 L612/11.11.2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.194/7 noiembrie 2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive respinsã
definitiv
75. 708/19.10.2015 L316/15.06.2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsã
definitiv
76. 722/26.10.2015 L287/02.06.2015 Propunere legislativa privind organizarea si exercitarea profesiei de medic veterinar respinsã
definitiv
77. 731/26.10.2015 L312/15.06.2015 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca respinsã
definitiv
78. 732/26.10.2015 L323/15.06.2015 Propunere legislativa pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi pe ordinea de zi
79. 743/28.10.2015 L450/02.09.2015 Proiect de Lege privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite Lege 77/2016
80. 767/02.11.2015 L490/02.09.2015 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii in Romania Lege 48/2016
81. 801/09.11.2015 L433/02.09.2015 Proiect de Lege privind dezvoltarea finantarilor participative (crowdfunding) la comisii
82. 813/16.11.2015 L337/22.06.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca personae juridice de utilitate publica Lege 83/2016
83. 823/25.11.2015 L171/14.03.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 respinsã
definitiv
84. 834/25.11.2015 L444/02.09.2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare respinsã
definitiv
85. 881/14.12.2015 L652/02.12.2015 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
86. 892/21.12.2015 L594/09.11.2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 53/2003 privind Codul Muncii Lege 176/2016
87. BP426/21.06.2016 L539/05.09.2016 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activitati cu character ocazional desfasurate de zilieri la Senat
88. BP427/21.06.2016 L540/05.09.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari la Senat
89. BP493/06.09.2016 BP452/14.09.2016 Propunere legislativa privind combaterea raspandirii plantei puternic alergene, pericol pentru sanatatea publica, Ambrosia artemisiifolia la Senat
90. BP502/07.09.2016 BP453/14.09.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr.21/1991 la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 11 décembre 2018, 15:39
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro