Rodin TRAICU
Curriculum Vitae

Date biografice

 • Data și locul nașterii: 04.10.195, Drobeta Turnu-Severin;
 • Stare civilă: căsătorit, 1 copil.

Studii și specializări

 • 1982 - Inginer, specialitatea mașini termice, Institutul Politehnic Timișoara;
 • 2002 - Doctor in Științele Ingineriei Mecanice.

Activitate profesională

 • 2012-prezent - Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, secretar de stat;
 • 2010-2012 - SC Ludan Engineering, director implementare programe;
 • 2009-2012 - SC Nuclearmontaj SA, manager zonă;
 • 2005-2009 - Regia Autonoma pentru Activități Nucleare, director cercetare;
 • 1998-2004 - Regia Autonoma pentru Activități Nucleare, director general;
 • 1993-1998 - RENEL, Filiala Electrocentrale Drobeta Turnu-Severin, director adjunct reparații, inginer reparații;
 • 1983-1993 - SAEM Energomontaj, șef de filială, șef de șantier, inginer;
 • 1982-1983 - Intreprinderea Electrocentrale Drobeta Turnu-Severin, inginer stagiar.

Funcții, activități într-un partid politic

 • 2004 - membru PSD;
  • Membru în Consiliul Național PSD, Departamentul Energie, Resurse Minerale și Politici Industriale- vicepreședinte.

Funcții, activități într-o organizație sindicală, patronală etc.

 • 2012 - coordonarea relației Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri cu organizațiile sindicale și patronale, în calitate de secretar de stat.

Funcții, activități într-o organizație din administrația publică centrală sau locală

 • 2012 - Secretar de Stat în Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

Funcții, activități parlamentare anterioare

 • 2012 - Reprezentarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în relația cu Parlamentul.

Funcții, activități în alte organizații naționale

 • Membru în Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME);
 • Membru al Asociației Române pentru Energie Nucleara (AREN).

Activitate publicistică, științifică, în foruri academice

 • articole de specialitate în domeniul energetic și management.
17.12.2012