Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2016-2020 (dep.)
2012-2016 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
2000-2004 (dep.)
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Camera Deputaților > Mihai Tudose > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la președintele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, domnul deputat Mihai Tudose (Grup PSD)

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și-a desfășurat lucrările în ziua de 25 aprilie 2016, începând cu ora 16.00.

Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, au participat toți deputații.
Lucrările au fost conduse de către domnul Mihai Tudose, președintele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare.
Ședința Comisiei a avut următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, procedură de urgență, PL-x 47/2012 - retrimis de plenul Camerei Deputaților pentru o nouă dezbatere, FOND comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități;
2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei, semnat la București, la 20 martie 2013, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, PL-x 138/2016- FOND;
3. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Lansarea unei consultări privind un pilon european al drepturilor sociale, COM(2016) 127 final, examinare în fond.
La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, procedură de urgență, PL-x 47/2012 - retrimis de plenul Camerei Deputaților pentru o nouă dezbatere, FOND comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. Domnul președinte Mihai Tudose le-a prezentat membrilor Comisiei raportul suplimentar preliminar de adoptare, cu amendamente admise și respinse, transmis Comisiei noastre de către Comisia juridică, de disciplină și imunități în data de 25 aprilie 2016. Supus la vot, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
În urma reexaminării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să întocmească raportul comun înlocuitor și să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu amendamentele admise și respinse.
La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei, semnat la București, la 20 martie 2013, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, PL-x 138/2016- FOND.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei, semnat la București, la 20 martie 2013, în forma prezentată de inițiator.
La punctul trei al ordinii de zi a fost înscrisă Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Lansarea unei consultări privind un pilon european al drepturilor sociale, COM(2016) 127 final, examinare în fond.
În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea unui proiect de opinie favorabil asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Lansarea unei consultări privind un pilon european al drepturilor sociale, urmând să fie înaintat Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților.
Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și-a continuat lucrările în ziua de 26 aprilie 2016, în intervalul orar 1500-1900, având următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, PL-x 142/2016 – studiu;
2. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, Pl-x 152/2016 – studiu.
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat într-o ședință ulterioară.
Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 27 ianuarie 2022, 11:06
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro