Radu Costin VASILICĂ
Propuneri legislative initiate în legislatura 2012-2016

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 76/24.02.2014 L685/02.12.2013 Proiect de Lege privind reglementarea activității de voluntariat în România Lege 78/2014
2. 77/01.02.2017 L493/05.09.2016 Proiect de Lege privind achiziționarea imobilului conacului Brătianu-Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ștefănești, județul Argeș, de către Ministerul Culturii respins
definitiv
3. 98/01.02.2017 L534/05.09.2016 Proiect de Lege privind raspunderea diriginților de șantier și a comisiilor de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora respins
definitiv
4. 189/14.04.2014 L98/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 Codul muncii Lege 12/2015
5. 286/10.06.2014 L100/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 Codul muncii respinsă
definitiv
6. 292/10.06.2014 L147/17.02.2014 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sărbătoare legală Lege 171/2014
7. 306/10.06.2014 L77/04.02.2014 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor respinsă
definitiv
8. 342/19.09.2016 L356/13.06.2016 Propunere legislativă privind completarea art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, actualizată respinsă
definitiv
9. 344/19.09.2016 L357/13.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
10. 384/29.04.2015 L203/29.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.459 din 25 iulie 2013 Lege 357/2015
11. 399/08.09.2014 L343/27.05.2014 Proiect de Lege pentru subvenționarea revistelor de cultură reprezentative din România Lege 136/2015
12. 403/03.10.2016 L309/07.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 237/2018
13. 445/10.10.2016 L337/07.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală pe ordinea de zi
14. 470/17.10.2016 L342/07.06.2016 Propunere legislativă privind măsurile de prevenire și control a tuberculozei Lege 302/2018
15. 508/24.06.2015 L551/19.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsă
definitiv
16. 583/15.12.2014 L344/27.05.2014 Proiect de Lege privind instituirea timbrului cultural la comisii
17. 597/19.12.2014 L385/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc respinsă
definitiv
18. 702/19.10.2015 L319/15.06.2015 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment retrimis
la comisii
19. 820/23.11.2015 L161/07.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.277 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 Lege 140/2016
20. BP664/11.10.2016 BP558/18.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stapân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale la Senat