Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2012-2016 (dep.)
inițiative legislative
amendamente
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
www.raduzlati.pnl.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Camera Deputaților > Radu Zlati > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Radu ZLATI
Propuneri legislative initiate în legislatura 2012-2016

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 4/01.02.2016   Propunere legislativă privind activitatea de prevenție în sănătate la Senat
2. 9/08.02.2016   Propunere legislativă privind Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 procedură legislativă încetată
3. 10/02.02.2015   Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și furnizarea de servicii mass-media audiovizuale respinsă
definitiv
4. 12/04.02.2014   Proiect de Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal Lege 159/2014
5. 19/10.02.2014   Propunere legislativă privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82 din 25.10.2006 pentru recunoșterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat respinsă
definitiv
6. 20/10.02.2014   Proiect de Lege pentru completarea art.33 din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață Lege 57/2015
7. 30/09.02.2015   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
8. 34/01.02.2017   Proiect de Lege pentru modificarea Legii 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului national și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respins
definitiv
9. 40/09.02.2015   Proiect de Lege privind tichetul de servicii destinat prestațiilor casnice la domiciliu și prestațiilor cu caracter ocazional sau sezonier pe ordinea de zi
10. 47/29.02.2016   Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române respinsă
definitiv
11. 52/02.03.2016   Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respinsă
definitiv
12. 64/09.03.2016   Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc respinsă
definitiv
13. 66/01.02.2017   Proiect de Lege privind sărbătorirea zilei de 10 mai ca Ziua Independenței Naționale a României la comisii
14. 79/24.02.2014   Propunere legislativă pentru modificarea art.83 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsă
definitiv
15. 104/03.03.2014   Propunere legislativă pentru modificarea LEGII nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsă
definitiv
16. 115/17.03.2014   Propunere legislativă pentru completarea Legii privind siguranța națională a României, nr.51 din 29 iulie 1991 respinsă
definitiv
17. 137/02.03.2015   Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice respins
definitiv
18. 147/11.04.2016   Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea Registrului Electronic Național al Lucrărilor Științifice la comisii
19. 168/04.03.2015   Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 153/2015
20. 172/07.04.2014   Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a învățământului profesional, universitar și a cercetării științifice pe ordinea de zi
21. 174/07.04.2014   Propunere legislativă privind modificarea art.1 din Legea nr.226/29.11.2011 privind reparațiile morale și material pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 respinsă
definitiv
22. 180/04.03.2015   Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea formelor istorice asociative de proprietate respins
definitiv
23. 185/04.03.2015   Proiect de Lege privind declararea satelor Tărcaia și Grădinari, județul Bihor, localități-martir retrimis
la comisii
24. 205/26.04.2016   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale Lege 140/2017
25. 209/17.06.2013   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului respinsă
definitiv
26. 240/03.05.2016   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53 din 2003 - Codul Muncii respinsă
definitiv
27. 258/16.03.2015   Propunere legislativă privind siguranța în unitățile de învățământ respinsă
definitiv
28. 267/02.06.2014   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsă
definitiv
29. 271/02.06.2014   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
30. 275/15.06.2016   Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.52 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente pe ordinea de zi
31. 285/10.06.2014   Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului și administrarea autorității publice centrale în proprietatea privată a autorităților administrației publice locale respinsă
definitiv
32. 289/21.06.2016   Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochemist, biolog și chemist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România respinsă
definitiv
33. 297/27.06.2016   Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților aministrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali pe ordinea de zi
34. 306/10.06.2014   Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor respinsă
definitiv
35. 306/23.03.2015   Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.37 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule respinsă
definitiv
36. 310/01.09.2016   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 la Senat
37. 328/30.03.2015   Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului prin corespondență al cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate la Senat
38. 329/13.09.2016   Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.7 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali la comisii
39. 334/01.04.2015   Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere respins
definitiv
40. 342/19.09.2016   Propunere legislativă privind completarea art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, actualizată respinsă
definitiv
41. 344/19.09.2016   Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
42. 379/21.10.2013   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 76 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsă
definitiv
43. 380/21.10.2013   Propunere legislativă privind completarea art.142 alin.(6) din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsă
definitiv
44. 382/02.09.2014   Propunere legislativă privind administrarea și gestionarea domeniului de nivel superior ".ro " respinsă
definitiv
45. 382/29.04.2015   Proiect de Lege privind votul prin corespondență, exercitat de cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara granițelor țării respins
definitiv
46. 383/26.09.2016   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal pe ordinea de zi
47. 384/29.04.2015   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.459 din 25 iulie 2013 Lege 357/2015
48. 385/26.09.2016   Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal pe ordinea de zi
49. 388/02.09.2014   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
50. 388/03.10.2016   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi clasată
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
51. 392/04.05.2015   Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală raport
depus
52. 402/03.10.2016   Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului la comisii
53. 403/11.05.2015   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/ 2011 respinsă
definitiv
54. 405/03.10.2016   Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de măsuri pentru redimensionarea ecologică și economică pe sectorul românesc al Luncii Dunării în vederea adaptării la schimbările climatice la comisii
55. 413/03.10.2016   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile la Secretarul
general
56. 426/10.10.2016   Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil la comisii
57. 428/27.05.2015   Propunere legislativă pentru completarea Legii privind siguranța națională a României nr.51 din 29 iulie 1991 Lege 2/2016
58. 429/16.09.2014   Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.232 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
59. 443/08.06.2015   Propunere legislativă pentru crearea și desfășurarea unui mecanism de donații benevole private, care să colecteze fonduri utilizabile exclusiv în dotarea logistică a MApN respinsă
definitiv
60. 444/10.10.2016   Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.154/2014 pentru modificarea art.184 alin.(6) și (11) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
61. 446/10.10.2016   Propunere legislativă privind accesul liber la conexiuni publice de internet respinsă
definitiv
62. 448/17.10.2016   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 clasată
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
63. 455/15.06.2015   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsă
definitiv
64. 466/17.10.2016   Propunere legislativă privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918" în reexaminare
la Senat
65. 469/17.10.2016   Propunere legislativă privind etichetarea produselor alimentare procesate pentru reducerea riscului de boală cardiovasculară respinsă
definitiv
66. 472/18.10.2016   Propunere legislativă privind modificarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 clasată
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
67. 475/24.10.2016   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali clasată
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
68. 486/17.06.2015   Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat raport
depus
69. 488/24.10.2016   Propunere legislativă privind protejarea și sprijinirea familiilor afectate de emisiunile de pulberi, gaze și vapori provenite de la fostele fabrici, uzine și întreprinderi din raza municipiului Turda la comisii
70. 508/24.06.2015   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsă
definitiv
71. 511/02.12.2014   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
72. 530/07.11.2016   Proiect de Lege pentru modificarea art.12 alin.(3) din Oronanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români respins
definitiv
73. 537/07.11.2016   Proiect de Lege pentru completarea art.999 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă pe ordinea de zi
74. 542/01.09.2015   Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali la comisii
75. 566/09.12.2013   Propunere legislativă pentru completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respinsă
definitiv
76. 574/15.12.2014   Propunere legislativă privind modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 95/2015
77. 582/09.09.2015   Propunere legislativă privind înființarea Muzeului Ororilor Comunismului retrimis
la comisii
78. 592/21.09.2015   Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Competitivitate respinsă
definitiv
79. 616/16.12.2013   Propunere legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua Declarării Independenței României respinsă
definitiv
80. 620/28.09.2015   Proiect de Lege pentru modificarea art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 113/2016
81. 650/12.10.2015   Propunere legislativă privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov, județul Brașov,în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului " Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav" Lege 228/2016
82. 668/23.12.2013   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.194/7 noiembrie 2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive respinsă
definitiv
83. 709/19.10.2015   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității architectural-ambientale a cladirilor Lege 166/2016
84. 710/19.10.2015   Propunere legislativă privind folosirea documentelor create anterior anului 1990 care fac parte din Fondul Arhivistic Național al României depuse spre păstrare permanent la Arhivele Naționale și care conțin marcaje de informații clasificate la comisii
85. 719/26.10.2015   Proiect de Lege pentru modificarea art.27 alin.(1) din Legea nr.217/2003 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie Lege 351/2015
86. 722/26.10.2015   Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar pe ordinea de zi
87. 730/26.10.2015   Proiect de Lege privind sprijinul acordat copiilor și tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale și profesionale pe ordinea de zi
88. 750/28.10.2015   Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea stagiilor profesionale la comisii
89. 764/02.11.2015   Proiect de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice Lege 109/2016
90. 765/02.11.2015   Proiect de Lege pentru completarea articolului nr.13 din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia Lege 110/2016
91. 791/04.11.2015   Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea cetățeniei române nr.21/1991 respinsă
definitiv
92. 805/09.11.2015   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public Lege 144/2016
93. 820/23.11.2015   Propunere legislativă pentru modificarea art.277 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 Lege 140/2016
94. 821/23.11.2015   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale Lege 141/2016
95. 848/25.11.2015   Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului prin corespondență al cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate la comisii
96. 851/25.11.2015   Propunere legislativă privind diminuarea risipei alimentare Lege 217/2016
97. 854/25.11.2015   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate respinsă
definitiv
98. BP258/14.04.2016   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și private a statului cu destinația agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului la Senat
99. BP447/28.06.2016   Propunere legislativă privind acordarea unui drept de folosință gratuită pe terenurile aferente poligoanelor militare, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale la Senat
100. BP458/29.06.2016   Propunere legislativă privind acordarea unei protecții beneficiarilor Programului Prima Casă în cazul cărora s-a demarat procedura valorificării locuinței ce face obiectul garanției Fondului Național de garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii la Senat
101. BP459/29.06.2016   Propunere legislativă privind abrogarea alineatelor (3) și (4) ale art 25 din Legea nr.312 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naționale a României la Senat
102. BP461/29.06.2016   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate la Senat
103. BP462/29.06.2016   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la Senat
104. BP463/29.06.2016   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată în 2008 la Senat
105. BP464/29.06.2016   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență nr.64/2014 pentru modificarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate la Senat
106. BP493/06.09.2016   Propunere legislativă privind combaterea răspândirii plantei puternic alergene, pericol pentru sănătatea publică, Ambrosia artemisiifolia la Senat
107. BP584/27.09.2016   Propunere legislativă privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate la Senat
108. BP618/04.10.2016   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților la Senat
109. BP716/20.10.2016   Propunere legislativă privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în sănătate la Senat
110. BP718/25.10.2016   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat la Senat
111. BP472/12.07.2016   Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(1) lit.c din Legea nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor clasată
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 21 noiembrie 2017, 21:16
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro