Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2000-2004 (dep.)
initiatives legislatives
commissions de mediation
questions et interpellations
motions
discours
declaration de fortune
declaration d'interêts
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2000-2004 > Chambre des Députés > Emil Boc > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Emil BOC
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2000-2004

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 42/04.02.2003   Propunere legislativa privind modificarea unor prevederi din Ordonanta Guvernului nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale respinsã
definitiv
2. 48/11.02.2004 L204/24.03.2004 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala Lege 141/2004
3. 53/06.02.2002 L275/03.06.2002 Propunere legislativa privind infiintarea comunei Negreni, judetul Cluj. Lege 492/2002
4. 65/23.02.2004 L12/04.02.2004 Proiect de Lege pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale Lege 67/2004
5. 66/12.02.2002   Propunere legislativa privind modificarea articolelor 169 si 298 din Codul Penal. respinsã
definitiv
6. 69/24.02.2004 L8/02.02.2004 Propunere legislativa privind instituirea voluntariatului in armata respinsã
definitiv
7. 78/21.02.2002   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea OUG 108/2001 privind exploatatiile agricole. respinsã
definitiv
8. 82/27.02.2004 L46/04.02.2004 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici respinsã
definitiv
9. 86/01.03.2004 L293/16.04.2004 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.150/1998 privind acordarea de sprijin comunitatilor romanesti de pretutindeni respinsã
definitiv
10. 110/08.03.2004 L61/13.02.2004 Proiect de Lege pentru alegerea Presedintelui Romaniei Lege 370/2004
11. 118/08.03.2002   Propunere legislativa privind protectia victimelor violentei in familie. clasatã cu prevederi
preluate de
PL nr.154/2002
12. 119/19.02.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 1 din Legea 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 respinsã
definitiv
13. 146/25.02.2003   Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respinsã
definitiv
14. 197/06.04.2004 L190/17.03.2004 Propunere legislativa pentru abrogarea si modificarea unor dispozitii din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsã
definitiv
15. 207/17.04.2002   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.51/1991 privind siguranta nationala a Romaniei. clasatã
cf. art.63 alin.5
din Constituþia republicatã
16. 238/19.03.2003   Propunere legislativa pentru completarea O.U.G. nr.150/31.10.2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate clasatã
cf. art.63 alin.5
din Constituþia republicatã
17. 252/27.03.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 543/2002 privind gratierea unor pedepse si inlaturarea unor masuri si sanctiuni clasatã cu prevederi
preluate de
PL nr.260/2003
18. 253/21.04.2004 L224/24.03.2004 Propunere legislativa privind regimul acordarii burselor private respinsã
definitiv
19. 255/31.03.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.49/2001 aprobata prin Legea nr.338/2002 respinsã
definitiv
20. 256/21.05.2002   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere. respinsã
definitiv
21. 291/06.06.2002   Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.46/1996 privind pregatirea populatiei pentru aparare. clasatã
cf. art.63 alin.5
din Constituþia republicatã
22. 299/16.04.2003   Propunere legislativa pentru modificare Ordonantei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice respinsã
definitiv
23. 302/23.04.2003   Propunere legislativa pentru modificarea articolului 87 din Legea 92/1992 pentru organizare judecatoreasca respinsã
definitiv
24. 313/13.05.2004 L262/07.04.2004 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 400/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 precum si modificarea si completarea Legii nr.18/1991, republicata, precum si pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.102/2001 respinsã
definitiv
25. 326/25.05.2004 L255/07.04.2004 Propunere legislativa privind sprijinul acordat investitorilor pentru construirea unor camine studentesti private respinsã
definitiv
26. 338/26.05.2003   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere, modificata prin Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei respinsã
definitiv
27. 348/27.05.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor prevederi ale Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
definitiv
28. 382/10.07.2002   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala. respinsã
definitiv
29. 407/23.06.2004 L437/09.06.2004 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 20 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
definitiv
30. 418/25.06.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei respinsã
definitiv
31. 420/28.06.2004 L411/31.05.2004 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului Lege 373/2004
32. 474/26.09.2002   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. respinsã
definitiv
33. 495/03.10.2002   Propunere legislativa privind instituirea registrului de interese ale deputatilor si senatorilor. respinsã
definitiv
34. 523/04.09.2003 L325/27.08.2003 Proiect de Lege pentru organizarea si desfasurarea referendumului national privind revizuirea Constitutiei Lege 375/2003
35. 547/26.09.2001 L90/19.02.2002 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala. Lege 216/2002
36. 621/31.10.2001   Propunere legislativa de modificare si completare a Codului de procedura penala. clasatã cu prevederi
preluate de
PL nr.380/2002
37. 682/29.10.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.378 din 2 iunie 2003 respinsã
definitiv
38. 689/03.11.2003   Propunere legislativa privind instituirea voluntariatului in armata procedurã legislativã încetatã
39. 702/10.11.2003 L118/19.02.2004 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvenului nr.64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice respinsã
definitiv
40. 723/02.12.2003 L11/03.02.2004 Propunere legislativa pentru abrogarea si modificarea unor dispozitii din Legea 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca respinsã
definitiv

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 17 juin 2019, 12:23
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro