Communiques de presse
Photos
Activité parlementaire
2016-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
2012-2016 (dep.)
Liens:
simona.bucuraoprescu@cdep.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-présent > Chambre des Députés > Simona Bucura-Oprescu > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Simona BUCURA-OPRESCU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 7/01.02.2018 L457/13.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate la comisii
2. 10/01.02.2018 L428/06.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuintele, republicata pe ordinea de zi
3. 57/26.02.2018 L507/27.11.2017 Proiect de Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei-S.A. la comisii
4. 70/26.02.2018 L460/13.11.2017 Propunere legislativa privind protejarea agriculturii si zootehniei in Romania la comisii
5. 78/05.03.2018 L87/05.02.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de taurine din rasele Baltata Romaneasca, Bruna si Sura de Stepa la comisii
6. 79/05.03.2018 L89/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare a laptelui in zona montana adoptat
7. 80/05.03.2018 L95/05.02.2018 Proiect de Lege privind Legea muntelui la comisii
8. 84/05.03.2018 L436/06.11.2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar la comisii
9. 85/05.03.2018 L437/06.11.2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori la comisii
10. 105/12.03.2018 L90/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare, spalare si prelucrare primara a lanii in zona montana raport
depus
11. 106/12.03.2018 L92/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de sacrificare a animalelor in zona montana raport
depus
12. 107/12.03.2018 L94/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea stanelor montane raport
depus
13. 115/12.03.2018 L459/13.11.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
14.   L132/19.02.2018 Propunere legislativa privind Codul administrativ al Romaniei la comisii
15. 133/19.03.2018 L88/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de sustinere a activitatii de reproductie in sectorul de crestere a bubalinelor la comisii
16. 134/19.03.2018 L93/05.02.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de incurajare a investitiilor din zona montana la comisii
17.   L140/19.02.2018 Propunere legislativa privind schimbul de imobile dintre Banca Nationala a Romaniei si statul roman, aflate in proprietatea bancii centrale si, respectiv, in domeniul privat al statului la comisii
18. 146/26.03.2018 L50/05.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional la comisii
19. 147/26.03.2018 L91/05.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Progarmului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare si prelucrare primara a fructelor, fructelor de padure si plantelor medicinale in zona montana la comisii
20.   L149/26.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului la comisii
21. 164/28.03.2018 L435/06.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului la comisii
22. 165/28.03.2018 L46/05.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006 la comisii
23. 207/16.04.2018 L458/13.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie la comisii
24. 209/23.05.2017 L111/08.05.2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice Lege 153/2017
25. 388/23.10.2017 L388/10.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.37 si art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
26.   L406/23.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.37 si art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
27. 420/06.11.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Nr.1/2011 a Educatiei Nationale pe ordinea de zi
28. 511/04.12.2017 L286/04.09.2017 Proiect de Lege privind cainii salavamontisti la comisii
29. 514/04.12.2017 L334/04.09.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(6) dinOrdonanta Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial la comisii
30. 529/04.12.2017 L341/04.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.40/2013 pentru finantarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si imunologie "Cantacuzino " in vedere realizarii Planului national de interventie pentru prevenirea imbolnavirii in masa a populatiei, generate de epidemii si pandemii si incredintarea prestarii unor servicii de interes economic general institutiilor aflate in coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sanatatii pe ordinea de zi
31. 547/07.12.2017 L332/04.09.2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor retrimis
la comisii
32. 554/07.12.2017 L272/04.09.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.131 din Legea societatilor nr.31/1990 la comisii
33.   L560/18.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 la comisii
34. 569/11.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali raport
depus
35. 570/11.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale la Senat
36. 578/12.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la Senat
37. 581/18.12.2017 L427/06.11.2017 Propunere legislativa "LEGEA ACADEMIEI ROMANE " procedurã legislativã încetatã
38. 582/18.12.2017   Propunere legislativa de modificare a Legii concurentei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare la comisii
39. 588/18.12.2017 L542/11.12.2017 Proiect de Lege privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia la comisii
40. 592/18.12.2017 L423/06.11.2017 Propunere legislativa pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piata si stimularea crearii de noi locuri de munca la comisii
41. 595/20.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciara la comisii
42. 596/20.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii la comisii
43. 597/20.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative la Senat
44. 598/20.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor la comisii
45. BP300/29.06.2017 L458/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie la Senat
46. BP295/18.04.2018 L53/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal respinsã
de Senat
47. BP302/19.04.2018 L506/27.11.2017 Proiect de Lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii - S.A. si pentru modificarea unor acte normative adoptat
de Senat
48. BP709/07.12.2017 L126/19.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie la Senat
49. BP712/07.12.2017 L127/19.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea societatilor la Senat
50. BP715/07.12.2017 L130/19.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale la Senat
51. BP772/22.12.2017 BP8/02.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
52. BP299/18.04.2018 BP24/12.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea literei h1, alin.(2) al art.9 si a literei g1, alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsã
de Senat
53. BP181/20.03.2018   Propunere legislativa pentru abrogarea literei a) a articolului 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii la Senat
54. BP204/27.03.2018   Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor la Senat
55. BP285/16.04.2018   Propunere legislativa privind stimularea prezentarii gravidelor la consultatii prenatale la Senat
56.   BP481/11.10.2017 Propunere legislativa de modificare a Legii concurentei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare înregistratã

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 21 avril 2018, 10:21
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro