Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2016-present (sen.)
initiatives legislatives
motions
discours
vote
2012-2016 (dep.)
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-présent > Senat > Laszlo-Odon Fejer > Propositions législatives Versiunea pentru printare

FEJER Laszlo-Odon
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 4/01.02.2018 L261/02.05.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala si a Legii nr.263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor Lege 201/2018
2.   L26/05.02.2019 Propunere legislativa pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic respinsã
de Senat
3. 38/11.02.2019 L663/12.11.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila la comisii
4.   L41/05.02.2019 Propunere legislativa pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii adoptatã
de Senat
5.   L59/05.02.2019 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura adoptatã
de Senat
6.   L62/05.02.2019 Propunere legislativa privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Brasov-Bacau adoptatã
de Senat
7. 68/26.02.2018 L119/12.02.2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii Lege 64/2018
8.   L72/05.02.2019 Propunere legislativa pentru modificarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 adoptatã
9.   L74/05.02.2019 Propunere legislativa pentru completarea titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente adoptatã
de Senat
10.   L81/05.02.2019 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania adoptatã
de Senat
11. 104/12.03.2018 L463/13.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice Lege 148/2018
12. 125/13.03.2019   Proiect de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii adoptat
13. 149/26.03.2018 L537/11.12.2017 Proiect de Lege pentru completarea art. 19 din Ordonanta Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere Lege 251/2018
14. 154/26.03.2018 L48/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 pe ordinea de zi
15. 155/13.03.2017 L137/29.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi la Senat
16. 159/25.03.2019   Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Ordonanta de urgenta nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura la comisii
17. 160/25.03.2019   Proiect de Lege pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 116/2019
18. 163/27.03.2017 L163/12.06.2017 Propunere legislativa de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor cu modificarile si completarile ulterioare retrasã
de cãtre iniþiator
19. 166/25.03.2019   Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Brasov-Bacau la comisii
20. 174/04.04.2018 L45/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.181 din LEGEA nr.69 din 28 aprilie 2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare pe ordinea de zi
21. 175/04.04.2018 L561/18.12.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii Lege 128/2018
22. 183/27.03.2019   Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare si modificarea anexei nr.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale la comisii
23. 189/10.04.2018 L75/05.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul asigurarii pentru accidente de munca Lege 198/2018
24. 200/27.03.2019   Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania pe ordinea de zi
25. 208/16.04.2018 L465/13.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale retrimis
la comisii
26. 210/29.05.2017 L391/10.10.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale la Senat
27. 218/18.04.2018 L62/05.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.24 /2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman la comisii
28. 220/06.06.2017 L51/20.03.2017 Proiect de Lege privind abrogarea alin.(1) al art.7, alin.(1) al art.11 si alin.(5) al art.20 din Legea nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania pe ordinea de zi
29. 220/08.04.2019   Propunere legislativa pentru completerea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic la comisii
30. 227/10.04.2019   Proiect de Lege pentru completarea titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente la comisii
31. 288/18.09.2017 L80/18.04.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala la comisii
32. 406/30.10.2017 L184/19.06.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.28 din Legea tinerilor nr.350/2006 Lege 266/2017
33. 413/03.09.2018 L706/03.12.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 Lege 52/2019
34. 431/06.11.2017 L171/12.06.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.32 si art.33 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale raport
depus
35. 447/13.11.2017 L187/03.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.16 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 Lege 56/2019
36. 464/20.11.2017 L26/05.02.2018 Propunere legislativa pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures la comisii
37. 469/20.11.2017 L127/15.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea art.587 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedura penal, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal respins
definitiv
38. 478/20.11.2017 L142/29.05.2017 Propunere legislativa privind consacrarea zilei de 15 Martie ca sarbatoare a comunitatii maghiare din Romania la comisii
39. 513/04.12.2017 L329/04.09.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la comisii
40. 528/04.12.2017 L336/04.09.2017 Propunere legislativa de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si completarile ulterioare respinsã
definitiv
41. 541/15.10.2018 L389/18.06.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea si combaterea si efectelor consumului produselor din tutun pe ordinea de zi
42. 566/07.12.2017 L172/26.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 respinsã
de Senat
43. 587/18.12.2017 L515/04.12.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala Lege 30/2018
44. 595/22.10.2018 L426/03.07.2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice Lege 63/2019
45. 678/05.11.2018 L507/04.09.2018 Propunere legislativa pentru completarea articolului 14 al Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor pe ordinea de zi
46. 701/14.11.2018 L579/11.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/ 2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri la comisii
47. 710/19.11.2018 L560/04.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative în reexaminare
la Senat
48. 720/26.11.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei la Senat
49. 732/05.12.2018   Propunere legislativa pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezolutiunea Adunarii Nationale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 la Senat
50. BP289/10.04.2019 BP161/15.04.2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii la Senat
51. BP428/26.06.2019   Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.21/1992 privind protectia consumatorilor
52. BP429/26.06.2019   Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 27 juin 2019, 13:52
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro