Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2016-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
Liens:
cristian.buican@cdep.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-présent > Chambre des Députés > Cristian Buican > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Cristian BUICAN, secretaire de la Chambre des Deputes
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 203/15.05.2017   Propunere legislativa pentru modifiarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
2. 206/22.05.2017   Propunere legislativa pentru abrogarea Ordonantei de urgenta nr.13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala la comisii
3. 212/29.05.2017   Propunere legislativa privind schimbarea denumirii satului Racarii de Jos, comuna Bradesti, judetul Dolj, in Racari la promulgare
4. 223/06.06.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata la comisii
5. 260/01.09.2017   Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general la comisii
6. 276/12.09.2017   Proiect de Lege privind interzicerea temporara a exportului de lemne de foc la comisii
7. 278/12.09.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 la comisii
8. 420/06.11.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Nr.1/2011 a Educatiei Nationale aviz/
punct de vedere
solicitat
9. BP50/21.02.2017   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici * Republicata si a Hotararii de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici la Senat
10. BP98/15.03.2017   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali la Senat
11. BP190/16.05.2017   Propunere legislativa pentru sustinerea reintregirii familiei de romani cu ocazia Centenarului Marii Uniri la Senat
12. BP223/29.05.2017   Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat la Senat
13. BP214/24.05.2017   Propunere legislativa privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice la Senat
14. BP239/07.06.2017   Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la Senat
15. BP270/21.06.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal in sensul abilitarii Consiliilor Locale sa poata hotari scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe cladiri pentru cladirile de tipsala polivalenta - sala de sport aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale la Senat
16. BP333/05.09.2017   Propunere legislativa privind posibilitatea societatilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea si al 14-lea salariu la Senat
17. BP345/06.09.2017   Proiect de Lege privind modificarea si completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice nr.75/1994 la Senat
18. BP346/06.09.2017   Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice la Senat
19. BP347/06.09.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.31/1990 a societatilor la Senat
20. BP405/28.09.2017   Propunere legislativa pentru modificarea art.32 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale la Senat
21. BP411/05.10.2017   Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.21/1991 a cetateniei romane, republicata la Senat
22. BP422/11.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
23. BP428/12.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 36 a Legii 241 din 2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 21 novembre 2017, 19:19
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro