Activité parlementaire
2016-present (sen.)
initiatives legislatives
motions
discours
vote
2012-2016 (dep.)
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-présent > Senat > Catalin-Daniel Fenechiu > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Catalin-Daniel FENECHIU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 26/12.02.2018 L470/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice pe ordinea de zi
2.   L28/27.02.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsã
de Senat
3.   L57/05.02.2019 Propunere legislativa privind modificarea Legii cetateniei romane nr.21/1991 respinsã
de Senat
4.   L62/05.02.2019 Propunere legislativa privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Brasov-Bacau adoptatã
de Senat
5.   L72/05.02.2019 Propunere legislativa pentru modificarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 adoptatã
6. 102/06.03.2019   Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice la comisii
7. 136/19.03.2018 L517/04.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare Lege 217/2018
8. 152/26.03.2018 L479/20.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la comisii
9. 160/25.03.2019   Proiect de Lege pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la Secretarul
general
10. 166/25.03.2019   Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Brasov-Bacau la comisii
11. 194/10.04.2018 L54/05.02.2018 Propunere legislativa privind preluarea imobilelor reprezentand case de cultura a sindicatelor in proprietatea publica a statului si transmiterea acestora in proprietatea publica a unitatilor administrativ teritoriale unde sunt situate pe ordinea de zi
12. 203/15.05.2017 L71/10.04.2017 Propunere legislativa pentru modifiarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
13. 205/16.04.2018 L61/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici pe ordinea de zi
14. 206/16.04.2018 L78/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici pe ordinea de zi
15. 221/08.04.2019   Propunere legislativa privind modificarea Legii cetateniei romane nr.21/1991 la comisii
16. 241/23.04.2018 L99/05.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat la comisii
17. 259/25.04.2018 L35/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.2 din Legea nr.60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice pe ordinea de zi
18. 260/01.09.2017 L121/15.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general la comisii
19. 262/25.04.2018 L80/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente pe ordinea de zi
20. 275/02.05.2018 L101/05.02.2018 LEGE Anti-birocratie pe ordinea de zi
21. 278/12.09.2017 L122/15.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 pe ordinea de zi
22. 289/18.09.2017 L81/18.04.2017 Proiect de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 193/1 din data de 19 iulie 2016 pe ordinea de zi
23. 299/25.09.2017 L103/08.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal pe ordinea de zi
24. 372/13.06.2018 L117/12.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii " la comisii
25. 450/11.09.2018 L656/12.11.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administratia publica locala respinsã
definitiv
26. 456/13.11.2017 L104/08.05.2017 Proiect de Lege privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate la comisii
27. 480/20.11.2017 L300/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente pe ordinea de zi
28. 491/27.11.2017 L279/04.09.2017 Propunere legislativa privind modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din Legea nr.186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii si a Art.2, alin.(1) si Art.5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALA respinsã
definitiv
29. 499/27.11.2017 L278/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei pe ordinea de zi
30. 510/04.12.2017 L274/04.09.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la comisii
31. 552/17.10.2018 L298/14.05.2018 Proiect de Lege privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor adoptat
32. 553/07.12.2017 L271/04.09.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal sesizare de
neconstituþionalitate
33. 557/07.12.2017 L287/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Iasi - Targu Mures Autostrada Unirii Lege 291/2018
34. 597/22.10.2018 L561/04.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 pe ordinea de zi
35. 610/22.10.2018 L552/04.09.2018 Propunere legislativa pentru completarea Ordonatei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
36. 660/31.10.2018 L427/09.07.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003 la comisii
37. 680/05.11.2018 L536/04.09.2018 Propunere legislativa privind abrogarea art.19 din Ordonanta de urgenta nr.90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare pe ordinea de zi
38.   L738/17.12.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice adoptatã
de Senat
39.   BP188/16.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului retrasã
de cãtre iniþiator

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 22 mai 2019, 4:27
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro