Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2016-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
Links:
iulian.bulai@cdep.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2016-present > Chamber of Deputies > Iulian Bulai > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Iulian BULAI, secretary of the Chamber of Deputies
Legislative proposals initiated in legislature 2016-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 11/01.02.2018 L464/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local pe ordinea de zi
2. 31/19.02.2018 L377/18.06.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.77 din Legea nr.1/2011 a Educatiei Nationale la Senat
3. 81/05.03.2018 L422/06.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, pentru modificarea art.III din Legea nr.258/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national si pentru modificarea si completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului national mobil la comisii
4. 89/12.03.2018 L383/18.06.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 Lege 246/2018
5. 103/12.03.2018 L442/06.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
6. 113/12.03.2018 L505/27.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice la comisii
7. 123/14.03.2018 L513/04.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator la comisii
8. 150/26.03.2018 L541/11.12.2017 Propunere legislativa privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor la comisii
9. 156/26.03.2018 L174/26.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.42, alin.(4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor raport
depus
10. 166/28.03.2018 L540/11.12.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea pensiilor speciale la comisii
11. 196/10.04.2018 L68/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European pe ordinea de zi
12. 197/10.04.2018 L69/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei pe ordinea de zi
13. 198/10.04.2018 L70/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente pe ordinea de zi
14. 206/16.04.2018 L78/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici pe ordinea de zi
15. 207/16.04.2018 L458/13.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie pe ordinea de zi
16. 213/16.04.2018 L102/05.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca la comisii
17. 222/18.04.2018 L71/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali pe ordinea de zi
18. 224/18.04.2018 L82/05.02.2018 Propunere legislativa pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluarii raport
depus
19. 225/18.04.2018 L85/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea unor dispozitii din Codul Fiscal pe ordinea de zi
20. 226/18.04.2018 L86/05.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea dispozitiilor art.97 din Codul Fiscal pe ordinea de zi
21. 256/01.09.2017 L106/12.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale respinsă
definitiv
22. 257/25.04.2018 L67/05.02.2018 Proiect de Lege privind alaptarea in spatii publice la comisii
23. 263/25.04.2018 L81/05.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar la comisii
24. 276/02.05.2018 L114/12.02.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii pe ordinea de zi
25. 279/02.05.2018 L136/19.02.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct.25 al art.I din Legea nr.164/2016 pentru modificarea Legii cooperatiei agricole nr.566/2004 si pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr.566/2004 pe ordinea de zi
26. 282/13.09.2017 L365/12.09.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea articolelor 49 si 50 din legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor si pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
27. 306/09.05.2018 L202/10.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 62/2011 a dialogului social pe ordinea de zi
28. 310/09.05.2018 L199/10.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990 la comisii
29. 329/22.05.2018 L214/10.04.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public pe ordinea de zi
30. 330/22.05.2018 L235/16.04.2018 Propunere legislativa pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la comisii
31. 333/10.10.2017 L186/19.06.2017 Propunere legislativa privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic pe ordinea de zi
32. 339/29.05.2018 L232/16.04.2018 Propunere legislativa privind modificarea Legii 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauza publica raport
depus
33. 343/29.05.2018 L96/05.02.2018 Propunere legislativa privind infiintarea si functionarea Depozitului Electronic National al Lucrarilor Stiintifice pe ordinea de zi
34. 344/29.05.2018 L201/10.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul pe ordinea de zi
35. 348/04.06.2018   Propunere legislativa pentru completarea si modificarea articolelor 9 si 101 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsă
definitiv
36. 349/04.06.2018   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educatiei nationale respinsă
definitiv
37. 356/04.06.2018 L204/10.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare si a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati la comisii
38. 357/04.06.2018 L227/16.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie la comisii
39. 359/17.10.2017 L146/29.05.2017 Proiect de Lege pentru stabilirea continutului de acizi grasi trans in produsele alimentare destinate consumului uman la comisii
40. 367/06.06.2018 L255/23.04.2018 Propunere legislativa privind autorizatia sanitara de functionare pentru cabinetele mobile de medicina dentara pe ordinea de zi
41. 368/11.06.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 respinsă
definitiv
42. 370/13.06.2018   Propunere legislativa pentru completarea art.168 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsă
definitiv
43. 374/18.06.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.261 din Legea audiovizualului nr.504/2002 la Senat
44. 387/20.06.2018   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati si a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 la Senat
45. 413/03.09.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 la Senat
46. 414/03.09.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 33 din Legea Educatiei Nationale 1/2011 la Senat
47. 420/06.11.2017 L170/26.03.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Nr.1/2011 a Educatiei Nationale pe ordinea de zi
48. 424/06.11.2017 L93/02.05.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor Lege 28/2018
49. 430/06.11.2017 L265/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr.21/1991 la comisii
50. 450/11.09.2018 BP186/19.04.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administratia publica locala la Senat
51. 454/13.11.2017 L125/15.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice retrimis
la comisii
52. 464/11.09.2018 L251/23.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania la comisii
53. 489/26.09.2018 L310/22.05.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii adoptiei nr.273/2004 la comisii
54. 503/29.11.2017 L184/03.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la Senat
55. 509/08.10.2018 L345/04.06.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenta, precum si modificarea si completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, pentru modificarea si completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, pentru modificarea si completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei pe ordinea de zi
56. 514/08.10.2018 L352/04.06.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca la comisii
57. 529/04.12.2017 L341/04.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.40/2013 pentru finantarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si imunologie "Cantacuzino " in vedere realizarii Planului national de interventie pentru prevenirea imbolnavirii in masa a populatiei, generate de epidemii si pandemii si incredintarea prestarii unor servicii de interes economic general institutiilor aflate in coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sanatatii pe ordinea de zi
58. 536/04.12.2017 L354/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura pe ordinea de zi
59. 541/15.10.2018 L389/18.06.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea si combaterea si efectelor consumului produselor din tutun la comisii
60. 547/07.12.2017 L332/04.09.2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 154/2018
61. 578/12.12.2017 L193/10.04.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la Senat
62. 632/24.10.2018 L518/04.09.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata la comisii
63. 637/29.10.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei la comisii
64. 648/29.10.2018 L540/04.09.2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
65. 652/31.10.2018 BP435/05.09.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni raport
depus
66. 664/31.10.2018 L539/04.09.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca la comisii
67. 683/05.11.2018 L556/04.09.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal raport
depus
68. 689/12.11.2018 L490/04.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art V din Ordonantei Guvernului nr.17 /2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative la comisii
69. 697/14.11.2018 L535/04.09.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente la comisii
70. 699/14.11.2018 L504/04.09.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente la comisii
71. 728/28.11.2018 L484/04.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la comisii
72. 730/28.11.2018 L546/04.09.2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala la comisii
73. 747/12.12.2018 BP438/05.09.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 64 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
74. BP300/29.06.2017 L458/13.11.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie la Senat
75. BP377/20.09.2017 L513/04.12.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator la Senat
76. BP689/04.10.2018 BP522/09.10.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice la Senat
77. BP422/11.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor raport
depus
78. BP674/04.12.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului raport
depus
79. BP312/24.04.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Hotararii nr.30 din 23 iunie 1993 privind organizarea si functionarea Comisiei comune pemanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii la comisii
80. BP666/27.09.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
81. BP746/17.10.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Protectiei Mediului nr.137/1995 la Senat
82. BP951/20.11.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 272/2004 privind protctia si promovarea drepturilor copilului la Senat
83. BP964/26.11.2018   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului la Senat
84. BP973/29.11.2018   Propunere legislativa privind acordarea unui pachet-trusou pentru nou-nascut la Senat
85. BP974/29.11.2018   Propunere legislativa pentru completarea art.135 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la Senat
86.   BP476/18.09.2018 Propunere legislativa privind facilitarea incheierii contractelor de dona?ie intre operatorii economici ?i institu?iile sociale înregistrată
87.   BP481/19.09.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului înregistrată
88.   BP507/03.10.2018 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu completarile si modificarile ulterioare înregistrată
89.   BP508/03.10.2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe înregistrată

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 17 december 2018, 5:31
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro