Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Activité parlementaire
2016-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
Liens:
sorin.bumb@cdep.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-présent > Chambre des Députés > Sorin-Ioan Bumb > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Sorin-Ioan BUMB
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 155/13.03.2017 L137/29.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi la Senat
2. 206/22.05.2017 L61/03.04.2017 Propunere legislativa pentru abrogarea Ordonantei de urgenta nr.13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala la comisii
3. 223/06.06.2017 L95/02.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata la comisii
4. 254/01.09.2017   Propunere legislativa pentru modificarea art.10 alin.(4) din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
5. 276/12.09.2017 L167/12.06.2017 Proiect de Lege privind interzicerea temporara a exportului de lemne de foc la comisii
6.   L276/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii la comisii
7. 294/25.09.2017   Propunere legislativa pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 aviz/
punct de vedere
solicitat
8. 300/25.09.2017 L109/08.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal raport
depus
9. 362/17.10.2017 L195/26.06.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
10. BP50/21.02.2017 BP43/22.02.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici * Republicata si a Hotararii de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici la Senat
11. BP137/11.04.2017 L196/26.06.2017 Propunere legislativa pentru reglementarea exploatarii si exportului masei lemnoase provenind din Romania la Senat
12. BP143/12.04.2017 L200/26.06.2017 Propunere legislativa privind unele masuri de reorganizare si pentru modificarea si completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, republicata la Senat
13. BP165/04.05.2017 L274/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la Senat
14. BP184/10.05.2017 L288/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale la Senat
15. BP204/23.05.2017 L308/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al Romaniei la Senat
16. BP213/24.05.2017 L312/04.09.2017 Propunere legislativa privind interzicerea exploatarii masei lemnoase din parcurile nationale la Senat
17. BP216/24.05.2017 L315/04.09.2017 Propunere legislativa privind instituirea zilei de 15 mai - Ziua ardelenilor la Senat
18. BP218/24.05.2017 L316/04.09.2017 Propunere legislativa privind modificarea si completarea articolului 45 din Legea minelor nr.85/2003 la Senat
19. BP239/07.06.2017 L332/04.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la Senat
20. BP298/29.06.2017 BP392/05.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea si nodificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate la Senat
21. BP309/30.06.2017 BP400/05.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.199 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal la Senat
22. BP333/05.09.2017 BP423/14.09.2017 Propunere legislativa privind posibilitatea societatilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea si al 14-lea salariu la Senat
23. BP345/06.09.2017 BP428/14.09.2017 Proiect de Lege privind modificarea si completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice nr.75/1994 la Senat
24. BP346/06.09.2017 BP429/14.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice la Senat
25. BP347/06.09.2017 BP430/14.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.31/1990 a societatilor la Senat
26. BP348/06.09.2017 BP431/14.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la Senat
27. BP372/19.09.2017 BP445/26.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal la Senat
28. BP380/26.09.2017 BP462/04.10.2017 Propunere legislativa pentru completarea articolului 19 din Ordonanta Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere la Senat
29. BP411/05.10.2017   Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.21/1991 a cetateniei romane, republicata la Senat
30. BP421/10.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la Senat
31. BP428/12.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 36 a Legii 241 din 2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata la Senat
32. BP490/19.09.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.134 din Legea 31/1990 privind Societatile Comerciale
33.   BP301/27.06.2017 Propunere legislativa pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piata si stimularea crearii de noi locuri de munca înregistratã
34.   BP315/29.06.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice înregistratã
35.   BP316/29.06.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei nr.27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii înregistratã
36.   BP317/29.06.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.111 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 înregistratã
37.   BP318/29.06.2017 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii*) înregistratã

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 23 octobre 2017, 1:56
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro