Curriculum Vitae
Press releases
Photo gallery
Parliamentary activity
2020-present (dep.)
2016-2020 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
 
You are here: Home page > Legislature 2016-2020 > Chamber of Deputies > Cristina Burciu > Q & I Versiunea pentru printare

Cristina BURCIU
Questions & interpellations in legislature 2016-2020

 1. Interpellation no.102B/21-03-2017
  Referitor la solicitarea UAT mun.Turda.

 2. Interpellation no.299B/03-05-2017
  Situația la zi a autorizării Autorităților de Management.

 3. Question no.737A/03-05-2017
  Centura de nord a mun.Turda.

 4. Question no.788A/09-05-2017
  Situațiile stațiilor de reîncărcare dedicate mașinilor electrice.

 5. Question no.1494A/19-09-2017
  Situația mamelor minore din jud. Cluj.

 6. Question no.1495A/19-09-2017
  Imposibilitatea colectării sumelor provenite din amenzile rutiere aplicate cetățenilor străini.

 7. Question no.1496A/19-09-2017
  Programul național pentru sportul școlar.

 8. Question no.1595A/27-09-2017
  Formarea profesională a cadrelor didactice conform noilor programe școlare.

 9. Question no.1596A/27-09-2017
  Memoriul Asociației Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice "Dr.Ioan Rațiu" din mun.Turda privind completarea punctului IV din Anexa 15 la Normele de aplicare a Legii 263/2010.

 10. Question no.1744A/11-10-2017
  Petiția primarului com.Viișoara, jud.Cluj, referitoare la modul defectuos de implementare a proiectelor finanțate din FEADR.

 11. Question no.1745A/11-10-2017
  Soluții pentru rezolvarea situației dezastruoase a depozitului de deșeuri Pata Rât.

 12. Question no.1746A/11-10-2017
  Cetățenii români de origine maghiară care primesc pensii de la statul ungar.

 13. Question no.1855A/17-10-2017
  Lipsa asistentei medicale primare din mediul rural al jud.Cluj.

 14. Question no.1856A/17-10-2017
  Ajutoarele de urgență acordate persoanelor din jud.Cluj.

 15. Question no.2030A/30-10-2017
  Taxarea autovehiculelor poluante

 16. Question no.2031A/30-10-2017
  Decontarea transporturilor elevilor din zonele rurale

 17. Question no.2032A/30-10-2017
  Crearea condițiilor optime pentru reîntoarcerea românilor în țară

 18. Question no.2211A/13-11-2017
  Infracțiunile contra vieții comise de minori.

 19. Question no.2212A/13-11-2017
  Reabilitarea și conservarea cetăților din România.

 20. Interpellation no.929B/21-11-2017
  Situația sistemului național de probațiune.

 21. Question no.2430A/28-11-2017
  Sprijinirea românilor care doresc să se întoarcă în țară

 22. Question no.2431A/28-11-2017
  Pronderea producției agricole în creșterea economică

 23. Question no.2457A/28-11-2017
  Impactul contrabandei și traficul ilicit asupra bugetului de stat

 24. Question no.2458A/28-11-2017
  Stadiul modificărilor legislative cu privire la violența împotriva femeilor

 25. Question no.2557A/06-12-2017
  Perspectivele de reabilitare a sistemului de irigații din zona Turda.

 26. Question no.2558A/06-12-2017
  Situația copiilor fără acte de identitate.

 27. Question no.2559A/06-12-2017
  Stadiul proiectelor PNDL din jud.Cluj.

 28. Question no.2627A/13-12-2017
  Reabilitarea și conservarea cetăților din România

 29. Question no.2628A/13-12-2017
  Transferul în administrarea Ministerului Transporturilor a podului de peste râul Arieș din municipiul Turda

 30. Question no.2664A/19-12-2017
  Transferul cinematografelor Tineretului și Fox în administrarea Primăriei municipiului Turda

 31. Question no.2665A/19-12-2017
  Situația absorbției fondurilor europene

 32. Question no.2666A/19-12-2017
  Situația învățământului în limba maternă pentru românii din străinătate

 33. Question no.2667A/19-12-2017
  Stadiul revitalizării obiectivelor culturale din mediul rural

 34. Question no.2804A/06-02-2018
  Deficitul de magistrați din România

 35. Question no.2805A/06-02-2018
  Solicitările revoluționarilor turdeni

 36. Question no.2910A/13-02-2018
  Situația bunurilor nefolosite ale MApN din jud. Cluj

 37. Question no.2911A/13-02-2018
  Numărul insuficient de ambulanțe din zona Turda-Câmpia Turzii

 38. Question no.2912A/13-02-2018
  Exonerarea de la plată a sumelor reprezentând drepturile salariale ale angajaților Stațiunii de Cercetare -Devoltare Agricolă Turda, considerate nelegale de către Curtea de Conturi

 39. Question no.3057A/21-02-2018
  Perspectivele continuării lucrărilor pe anumite sectoare din Autostrada Transilvania

 40. Question no.3058A/21-02-2018
  Solicitările Asociației Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice "Dr. Ioan Rațiu" din municipiul Turda

 41. Question no.3142A/28-02-2018
  Valorificarea internațională a culturii române

 42. Question no.3143A/28-02-2018
  Situația donatorilor din România

 43. Question no.3258A/07-03-2018
  Imaginea românilor în lume

 44. Question no.3259A/07-03-2018
  Perspectivele de dezvoltare ale angajatorilor din jud. Cluj

 45. Question no.3260A/07-03-2018
  Încadrarea cu studii superioare a mediatorilor școlari

 46. Question no.3381A/14-03-2018
  Petiția deținătorilor autorizați de detectoare de metale din Cluj

 47. Question no.3382A/14-03-2018
  Ponderea evaziunii fiscale în agricultura românească

 48. Question no.3472A/21-03-2018
  Poluarea rezultată de necolectarea uleiului alimenatar uzat

 49. Question no.3473A/21-03-2018
  Combaterea șomajului în rândul tinerilor

 50. Question no.3583A/28-03-2018
  Actele de distrugere ale patrimoniului muzeelor românești

 51. Question no.3584A/28-03-2018
  Situația cabinetelor stomatologice din unitățile de învățământ

 52. Question no.3662A/04-04-2018
  Stadiul programelor de colectare și reciclare a deșeurilor

 53. Question no.3663A/04-04-2018
  Programele turistice destinate turiștilor români

 54. Question no.3744A/11-04-2018
  Modernizarea infrastructurii educaționale preuniversitare din jud. Cluj

 55. Question no.3745A/11-04-2018
  Situația și efectele infecțiilor intraspitalicești

 56. Question no.3855A/18-04-2018
  Deficitul de apă potabilă din gospodăriile României

 57. Question no.3856A/18-04-2018
  Solicitările salariaților din domeniul social din Turda și Câmpia Turzii

 58. Question no.3974A/02-05-2018
  Stadiul implementării Sistemului de management integrat al deșeurilor

 59. Question no.4099A/09-05-2018
  Intorducerea șahului în școli ca materie opțională

 60. Question no.4100A/09-05-2018
  Sesizarea administratorilor financiari din învățământul preuniversitar din Turda

 61. Question no.4208A/16-05-2018
  Blocarea lucrărilor de reparații la școlile din jud. Cluj

 62. Question no.4209A/16-05-2018
  Situația imobilelor aparținând statului român din jud. Cluj aflate în proces de retrocedare

 63. Question no.4295A/23-05-2018
  Dinamizarea campaniilor de donare de sânge

 64. Question no.4296A/23-05-2018
  Situația actuală a fondului forestier național al României

 65. Question no.4396A/30-05-2018
  Viabilitatea criteriilor de clasificare ale hotelurilor românești

 66. Question no.4482A/06-06-2018
  Acordarea finanțărilor prin FEGA în jud. Cluj

 67. Question no.4483A/06-06-2018
  Situația poluării cu deșeuri periculoase

 68. Question no.4607A/13-06-2018
  Posibilitatea cadrelor didactice care au împlinit vârsta de pensinoare de a-și continua activitatea

 69. Question no.4608A/13-06-2018
  Situația eliberării titlurilor de propietate în jud. Cluj

 70. Question no.4726A/20-06-2018
  Situația îmbolnăvirilor din cauza radiațiilor din zonele fostelor mine de uraniu din Munții Apuseni

 71. Question no.4727A/20-06-2018
  Petiția domnului colonel Mihail Bogdan Hanganu

 72. Question no.4828A/27-06-2018
  Controalelor pe tema muncii la negru din jud. Cluj

 73. Question no.4829A/27-06-2018
  Strategia MMJS privind creșterea pensiilor

 74. Question no.5201A/12-09-2018
  Stadiul contrucției Spitalului Regional Cluj-Napoca

 75. Question no.5202A/12-09-2018
  Reforma companiilor de stat

 76. Question no.5295A/19-09-2018
  Asistența juridică gratuită pentru persoanele vârstnice din jud. Cluj

 77. Question no.5296A/19-09-2018
  Înființarea unei baze de date națională a pieței imobiliare

 78. Question no.5506A/26-09-2018
  Situația societăților în care Ministerul Sănătății a fost sau este acționar

 79. Question no.5507A/26-09-2018
  Situația plăților aferente certificatelor verzi

 80. Question no.5632A/03-10-2018
  Campaniile de informare națională ale MAE privind Regulamentul CEE nr.1408/1971 al Consiliului Europei

 81. Question no.5633A/03-10-2018
  Autorizațiile emise de Ministerul Culturii și Idențității Naționale

 82. Question no.5737A/10-10-2018
  Codul Patrimoniului Național

 83. Question no.5738A/10-10-2018
  Drepturile de opțiune ale asiguraților din județul Cluj.

 84. Question no.5816A/17-10-2018
  Termenele de judecată din jurisprudența română

 85. Question no.5817A/17-10-2018
  Promovares oportunităților economice ale României în străinătate

 86. Question no.5928A/24-10-2018
  Obținerea aurotizațiilor de liberă practică pentru logopezi

 87. Question no.5929A/24-10-2018
  Investițiile în sălile de sport din jud. Cluj

 88. Question no.6030A/31-10-2018
  Evoluția fenomenului traficului de persoane

 89. Question no.6031A/31-10-2018
  Situația reciclării bateriilor în România

 90. Question no.6095A/07-11-2018
  Strategia Ministerului Sănătății privind investițiile

 91. Question no.6230A/14-11-2018
  Impactul producției agricole în prețul produselor de bază

 92. Question no.6231A/14-11-2018
  Situația privatizării companiilor deținute de stat

 93. Question no.6354A/21-11-2018
  Dezvoltarea turismului istoric din România

 94. Question no.6419A/28-11-2018
  Pericolele generate de prezența animalelor pe autostrăzile românești

 95. Question no.6420A/28-11-2018
  Situația realizării Spitalului Regional Cluj-Napoca

 96. Question no.6504A/05-12-2018
  Întârzierile foarte mari privind finalizarea dosarelor de pensionare

 97. Question no.6598A/12-12-2018
  Solicitările de finanțare a investițiilor PNDL, etapa a II-a, din jud. Cluj

 98. Question no.6750A/19-12-2018
  Repartizarea noilor ambulanțe pentru zona Turda-Câmpia Turzii

 99. Question no.6751A/19-12-2018
  Aplicarea dificilă a noilor modificări legislative din domeniul viloenței domestice

 100. Question no.6851A/06-02-2019
  Solicitarea logopezilor clujeni de modificare a legii salarizării

 101. Question no.6938A/13-02-2019
  Solicitarea logopezilor clujeni de modificare a legii salarizării

 102. Question no.6939A/13-02-2019
  Deblocarea posturilor de psiholog clinician, psihoterapeut și logopes din unitățile sanitare din jud. Cluj

 103. Interpellation no.2131B/19-02-2019
  Regândirea sistemului de evaluare a cadrelor didactice

 104. Question no.7039A/20-02-2019
  Acordarea sporului pentru suprasolicitare neuropsihică de 10% pentru profesorii logopezi și profesorii din centre și cabinete de asistență psihopedagogică

 105. Question no.7041A/20-02-2019
  Solicitarea angajaților CJRAE de acordarea sporului pentru suprasolicitarea neuropsihică de 10%

 106. Question no.7257A/06-03-2019
  Implementarea Programului Prima casă 2019

 107. Question no.7348A/13-03-2019
  Situația îmbolnăvirilor cu hepatită C în România

 108. Question no.7422A/19-03-2019
  Măsurile privind sprijinirea sectorului pomicol

 109. Interpellation no.2250B/26-03-2019
  Regândirea sistemului de evaluare a cadrelor didactice

 110. Question no.7612A/03-04-2019
  Deficitul de forță de muncă din jud. Cluj

 111. Question no.7613A/03-04-2019
  Finanțarea programelor de tineret

 112. Question no.7741A/10-04-2019
  Încadrarea în muncă a absolvenților din regiunea de Nord-Vest - răspunsul conține date cu caracter personal

 113. Question no.7824A/17-04-2019
  Realizarea șoselei de ocolire a comunei Florești, jud. Cluj

 114. Question no.7881A/24-04-2019
  Beneficiarii clujeni al Legii nr.221/2018- răspunsul conține date cu caracter personal

 115. Question no.7957A/08-05-2019
  Participarea copiilor la procesele decizionale europene

 116. Question no.7958A/08-05-2019
  Măsurile pentru combaterea căderilor de grindină

 117. Question no.8028A/15-05-2019
  Efectuarea plăților aferente proiectului PNDR în jud. Cluj

 118. Question no.8058A/22-05-2019
  Promovarea conceptului de economie socială

 119. Question no.8107A/29-05-2019
  Dezvoltarea sectorului apicol

 120. Question no.8108A/29-05-2019
  Eficiența campaniilor de donare de sânge

 121. Question no.8182A/05-06-2019
  Completarea OUG 114/2018 prin includerea codului CAEN 2343 - Fabricarea izolatorilor și pieselor izolate din ceramică

 122. Question no.8183A/05-06-2019
  Plata sumelor restante cuvenite cadrelor didactice din Cluj

 123. Question no.8259A/12-06-2019
  Mobilitatea cercetătorilor și sprijinirea excelenței științifice

 124. Question no.8260A/12-06-2019
  Dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități

 125. Question no.8455A/25-06-2019
  Creșterea vîrstei de pensionare a polițiștilor

 126. Question no.8456A/25-06-2019
  Stadiul construcțiilor destinate tinerilor

 127. Question no.8457A/25-06-2019
  Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică

 128. Question no.8458A/25-06-2019
  Încrierea iei românești în Patrimoniul UNESCO

 129. Question no.8599A/04-09-2019
  Proiectul de cercetare al izvoaelor folosite ca sursă de apă în comunitățile rurale din zonele calcaroase

 130. Question no.8664A/11-09-2019
  Proiectul național de testare a femeilor în vederea depistării cancerului de col uterin

 131. Question no.8738A/18-09-2019
  Ajutoarele de urgență acordate persoanelor în situații deosebite

 132. Question no.8739A/18-09-2019
  Susținerea europeană a construcției spitalelor regionale

 133. Question no.8882A/25-09-2019
  Solicitarea kinetoterapeuților clujeni privind majorarea salarială

 134. Question no.8883A/25-09-2019
  Obiectivele de investiții din jud. Cluj

 135. Question no.8912A/01-10-2019
  Gospodăriile fără curent electric din județul Cluj

 136. Question no.8913A/01-10-2019
  Campania de vaccinare antigripală gratuită

 137. Question no.9057A/09-10-2019
  Revitalizarea industriei lemnului

 138. Question no.9058A/09-10-2019
  Subcontractarea lucrărilor de construcții

 139. Question no.9468A/04-12-2019
  Situația deficitului bugetar

 140. Question no.9469A/04-12-2019
  Funcționarea Camerelor agricole

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 28 may 2022, 18:05
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro