Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2004-2008 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
2000-2004 (dep.)
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Camera Deputaților > Adrian Moisoiu > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Adrian MOISOIU
Propuneri legislative initiate în legislatura 2004-2008

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 20/06.02.2008 L247/17.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.132 pe 1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de formare Profesională a Adulților, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
2. 24/11.02.2008 L200/21.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție respinsă
definitiv
3. 42/14.02.2007 L234/23.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 160/2007
4. 43/13.02.2008 L724/16.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice respinsă
definitiv
5. 49/18.02.2008 L723/16.10.2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin.3 al art.1 din Legea nr.4/1953-Codul familiei respins
definitiv
6. 51/14.02.2007 L822/17.10.2006 Propunere legislativă privind statutul majorității cetățenilor de naționalitate română respinsă
definitiv
7. 53/23.02.2005 L127/15.04.2005 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.441/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă respinsă
definitiv
8. 57/25.02.2008 L243/16.04.2008 Propunere legislativă pentru completarea articolului 174 din Legea nr.84/1995 privind învățământul Lege 143/2008
9. 73/25.02.2008 L722/16.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă respinsă
definitiv
10. 74/25.02.2008 L721/16.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.23/1999 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul familiei și din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă respinsă
definitiv
11. 76/20.02.2006 L404/26.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.30 și art.46 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsă
definitiv
12. 84/03.03.2008 L789/06.11.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului, nr.69/2000 Lege 34/2009
13. 85/03.03.2008 L729/16.10.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.4 al Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată respins
definitiv
14. 95/28.02.2007 L942/28.11.2006 Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Toplița respinsă
definitiv
15. 97/03.03.2008 L882/27.11.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6² din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respins
definitiv
16. 101/28.02.2007 L852/31.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale respinsă
definitiv
17. 123/12.03.2008 L883/27.11.2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 lit.c) Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice respins
definitiv
18. 128/12.03.2008 L908/04.12.2007 Propunere legislativă privind achiziționarea unor motopompe în localitățile care au avut de suferit în urma inundațiilor și cele care sunt expuse la inundații respinsă
definitiv
19. 133/19.03.2007 L331/02.05.2007 Propunere legislativă privind obligația Guvernului de a prezenta semestrial rapoarte în fața Parlamentului privind îndeplinirea Programului de guvernare respinsă
definitiv
20. 151/19.03.2007 L952/28.11.2006 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia Lege 174/2007
21. 153/04.05.2005 L177/18.05.2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.441/2001 pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.411/25.VII.2001 Lege 224/2005
22. 159/09.05.2005 L248/23.06.2005 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de urgență nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție respinsă
definitiv
23. 170/08.04.2008 L858/27.11.2007 Propunere legislativă privind interzicerea utilizării E-urilor nocive sănătății în pâine și produse de panificație, carne și produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare și alcoolice respinsă
definitiv
24. 185/16.05.2005 L271/04.07.2005 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001, Legea administrației publice locale respinsă
definitiv
25. 190/14.04.2008 L893/04.12.2007 Propunere legislativă privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați din țară respinsă
definitiv
26. 197/23.05.2005 L273/04.07.2005 Propunere legislativă privind înlăturarea denumirilor de localități din timpul ocupației străine respinsă
definitiv
27. 218/16.04.2008 L877/27.11.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.459/2003 respinsă
definitiv
28. 219/16.04.2008 L930/11.12.2007 Propunere legislativă privind stimularea întoarcerii în județele Harghita, Covasna și Mureș a familiilor de români alungate de către șovinii de etnie maghiară după 21 decembrie 1989, precum și a sprijinirii familiilor tinere de români care doresc sa-și stabilească domiciliul în aceste județe respinsă
definitiv
29. 243/10.04.2007 L1013/19.12.2006 Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru respinsă
definitiv
30. 263/23.04.2007 L422/24.05.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsă
definitiv
31. 276/05.05.2008 L920/04.12.2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.24 alin.(6) și (7) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respins
definitiv
32. 278/23.04.2007 L154/06.02.2007 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern respins
definitiv
33. 278/05.05.2008 L909/04.12.2007 Proiect de Lege privind participarea europarlamentarilor români la Parlamentul European respins
definitiv
34. 281/23.04.2007 L125/06.02.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsă
definitiv
35. 283/23.04.2007 L124/06.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.351 din 14/07/2004, Legea gazelor respinsă
definitiv
36. 285/23.04.2007 L1012/19.12.2006 Propunere legislativă - Legea decomunizării, privind limitarea temporară a accesului la unele funcții și demnități publice pentru persoanele care după 21 decembrie 1989 au acționat pentru separatism pe criterii etnice, inclusiv pentru separatism teritorial respinsă
definitiv
37. 287/12.05.2008 L610/14.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215(r1)/2001 a administrației publice locale respinsă
definitiv
38. 288/12.05.2008 L577/06.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsă
definitiv
39. 296/23.04.2007 L79/06.02.2007 Propunere legislativă privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T.-C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu respinsă
definitiv
40. 306/12.05.2008 L952/18.12.2007 Propunere legislativă privind loialitatea cetățenilor aparținând minorităților naționale față de România și statul național unitar român respinsă
definitiv
41. 310/12.05.2008 L73/05.02.2008 Propunere legislativă privind pensiile de supraviețuire respinsă
definitiv
42. 317/12.05.2008 L95/05.02.2008 Propunere legislativă privind modificarea Decretului-lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsă
definitiv
43. 319/12.05.2008 L96/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.105 din 30 august 1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice respinsă
definitiv
44. 326/12.05.2008 L97/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309 din 22 mai 2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsă
definitiv
45. 330/02.05.2007 L130/06.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.48² alin (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsă
definitiv
46. 331/12.05.2008 L80/05.02.2008 Propunere legislativă pentru completarea articolului 13, litera b) din Legea nr.44(r1) din 01/07/1994, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.28/10/2002 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsă
definitiv
47. 334/12.05.2008 L47/05.02.2008 Propunere legislativă privind acordarea unor facilități cetățenilor români, aparținând minorităților naționale, care doresc să părăsească definitiv România pentru că nu recunosc Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 și statul național unitar român respinsă
definitiv
48. 335/12.05.2008 L60/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor respinsă
definitiv
49. 336/12.05.2008 L98/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alineatului (1) al articolului 7 din Ordonanța de Urgență nr.214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România respinsă
definitiv
50. 337/25.04.2006 L3/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 respinsă
definitiv
51. 343/02.05.2007 L129/06.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie1989 respinsă
definitiv
52. 345/12.05.2008 L65/05.02.2008 Propunere legislativă privind Statutul persoanelor aparținând minorităților naționale din România respinsă
definitiv
53. 360/07.05.2007 L127/06.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România respinsă
definitiv
54. 384/09.05.2007 L162/13.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului 'Petrom' - S.A. București, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1148 din 06.12.2004 respinsă
definitiv
55.   L395/17.06.2008 Propunere legislativă privind Programul național pentru asigurarea locurilor de muncă în localitățile în care acestea au fost desființate în perioada 1990-2008 respinsă
56.   L397/17.06.2008 Propunere legislativă privind Programul național vizând construirea unor dispensare medicale și locuințe pentru medici în mediul rural respinsă
57. 407/17.06.2008 L152/19.02.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 respins
definitiv
58. 410/17.06.2008 L40/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 referitoare la regimul armelor și a munițiilor respinsă
definitiv
59. 413/28.05.2007 L263/03.04.2007 Propunere legislativă privind dotarea primăriilor din comune cu autoturisme respinsă
definitiv
60. 421/08.05.2006 L597/30.06.2006 Propunere legislativă pentru completarea art.10 alin.1 lit.b din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsă
definitiv
61. 422/17.06.2008 L195/18.03.2008 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.14/2003, Legea partidelor politice respinsă
definitiv
62. 423/17.06.2008 L194/18.03.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.393 din 28/09/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsă
definitiv
63. 427/03.10.2005 L619/09.11.2005 Propunere legislativă pentru completarea Legii statutului personalului didactic nr.128/1997 cu un nou alineat (3) la art.141 respinsă
definitiv
64. 428/03.10.2005 L620/09.11.2005 Propunere legislativă pentru completarea Legii statutului personalului didactic nr.128/1997 cu un nou alineat (2) la art.128 respinsă
definitiv
65. 428/17.06.2008 L224/15.04.2008 Propunere legislativă privind exploatarea resurselor naturale ale României în concordanță cu interesul național respinsă
definitiv
66. 435/08.05.2006 L197/08.02.2006 Propunere legislativă privind prorogarea termenului de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și a chiriilor pentru imobilele retrocedate pe baza Ordonanței de urgență nr.94/2000 cu legiferările și reglementările ulterioare respinsă
definitiv
67. 435/04.06.2007 L319/24.04.2007 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Plantațiilor respinsă
definitiv
68. 437/08.05.2006 L193/08.02.2006 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr. 21/1991, a cetățeniei române respinsă
definitiv
69. 441/04.06.2007 L261/03.04.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice respinsă
definitiv
70. 443/04.06.2007 L285/17.04.2007 Propunere legislativă pentru extinderea piețelor de gros respinsă
definitiv
71. 446/23.06.2008 L225/15.04.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și complectarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale Lege 258/2008
72. 449/04.06.2007 L227/20.03.2007 Propunere legislativă privind înstrăinarea terenurilor și clădirilor aparținând Ministerului Apărării Naționale respinsă
definitiv
73. 449/23.06.2008 L240/15.04.2008 Propunere legislativă de modificare si completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
74. 450/10.05.2006 L478/25.05.2006 Propunere legislativă privind asumarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege respinsă
definitiv
75. 454/23.06.2008 L257/22.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari respinsă
definitiv
76. 456/23.06.2008 L239/15.04.2008 Propunere legislativă pentru completarea pct.1 al Art.I din Ordonanța de Urgență nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocația de stat pentru copii și elevilor care au împlinit vârsta de 18 ani respinsă
definitiv
77. 458/23.06.2008 L252/22.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.482 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății respinsă
definitiv
78. 459/23.06.2008 L258/22.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de Urgență nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal respinsă
definitiv
79.   L468/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii respinsă
80. 480/03.09.2008   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.2/2008 privind modificarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată clasată
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
81.   L489/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35 din 13.03.2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsă
82.   L490/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului retrasă
de către Senat
83. 495/03.09.2008 L286/05.05.2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(5) și (6) ale art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat Lege 262/2008
84.   L496/03.09.2008 Propunere legislativă privind asigurarea locuințelor pentru persoanele evacuate din casele restituite foștilor proprietari retrasă
de către Senat
85. 500/27.06.2007 L684/27.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1995 privind învățământul Lege 365/2007
86. 502/03.09.2008 L255/22.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor respinsă
definitiv
87. 507/27.06.2007 L407/22.05.2007 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Școlii Lege 289/2007
88.   L507/03.09.2008 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.303/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război retrasă
de către Senat
89.   L508/03.09.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.50 (r2) din 29/07/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții retrasă
de către Senat
90.   L510/03.09.2008 Propunere legislativă privind salarizarea bugetarilor respinsă
91. 511/03.09.2008 L301/05.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 4 din Legea nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor respinsă
definitiv
92.   L511/03.09.2008 Propunere legislativă privind introducerea șahului în școli respinsă
93.   L512/03.09.2008 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.114/2007, modificată prin Legea nr.69/2008 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu" de la Muntele Athos, Grecia respinsă
94.   L513/03.09.2008 Propunere legislativă privind înălțarea de biserici pentru comunitățile românești din străinătate respinsă
95.   L514/03.09.2008 Propunere legislativă privind sprijinul financiar pentru mânăstiri respinsă
96.   L515/03.09.2008 Propunere legislativă privind asigurarea învățământului de stat gratuit pentru copii cetățenilor români aflați în străinătate retrasă
de către Senat
97. 516/27.06.2007 L315/24.04.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
98.   L516/03.09.2008 Proiect de Lege privind gratuități la asistența medicală, medicamente și proteze respins
99.   L517/03.09.2008 Propunere legislativă privind gratuitatea la transportul în comun pentru pensionari respinsă
100. 518/27.06.2007 L262/03.04.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 246 bis din 20/04/2006 respinsă
definitiv
101.   L518/03.09.2008 Propunere legislativă privind construirea unor case parohiale respinsă
102. 523/03.09.2008 L287/05.05.2008 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administartiv-teritoriale, destinate sediilor editurilor de carte și/sau publicații culturale respinsă
definitiv
103.   L526/03.09.2008 Propunere legislativă privind BIBLIA în versuri pentru elevi respinsă
104.   L527/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.238 din 07.06.2004 Legea petrolului retrasă
de către Senat
105. 528/03.09.2008 L340/20.05.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
106.   L528/03.09.2008 Propunere legislativă privind valorificarea rezervei valutare a Băncii Naționale a României pentru dezvoltarea și modernizarea turismului respinsă
107.   L530/03.09.2008 Propunere legislativă privind acordarea unor fonduri pentru înălțarea de biserici respinsă
108. 538/12.06.2006 L396/25.04.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor respinsă
definitiv
109. 544/03.09.2007 L314/24.04.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr. 340 din 12/07/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 658 bis din 21/07/2004, privind instituția prefectului respinsă
definitiv
110. 550/24.09.2008   Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali clasată
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
111. 551/24.09.2008   Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali clasată
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
112. 554/24.09.2008   Propunere legislativă privind ședințele comune ale Guvernului României clasată
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
113. 559/28.11.2005 L417/07.09.2005 Propunere legislativă privind eliminarea impozitului pe pensii respinsă
definitiv
114. 563/10.09.2007 L435/29.05.2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului Lege 376/2007
115. 566/10.09.2007 L443/05.06.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social respins
definitiv
116. 567/28.11.2005 L440/07.09.2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale respinsă
definitiv
117. 571/28.11.2005 L419/07.09.2005 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 50/1991 respinsă
definitiv
118. 571/24.09.2008 L285/05.05.2008 Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C., depozite pe livrete de economii cu dobândă și câștiguri și obligațiuni CEC cu câștiguri respinsă
definitiv
119. 572/28.11.2005 L420/07.09.2005 Propunere legislativă privind Programul Guvernului în cazul unor calamități naturale respinsă
definitiv
120. 572/10.09.2007 L432/29.05.2007 Propunere legislativă privind valorificarea declarațiilor politice respinsă
definitiv
121. 573/24.09.2008 L360/04.06.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respinsă
definitiv
122. 574/10.09.2007 L431/29.05.2007 Propunere legislativă privind reprezentarea României în "Parcul Lumii" de la Beijing respinsă
definitiv
123. 574/24.09.2008 L266/22.04.2008 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.188(r2)/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsă
definitiv
124. 576/29.06.2006 L809/12.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.55 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală respinsă
definitiv
125. 579/24.09.2008 L341/20.05.2008 Propunere legislativă privind parcările pe domeniul public respinsă
definitiv
126. 580/24.09.2008 L368/04.06.2008 Propunere legislativă pentru construirea de creșe și grădinițe respinsă
definitiv
127. 581/28.11.2005 L427/07.09.2005 Propunere legislativă privind plata datoriilor pentru medicamente către furnizori respinsă
definitiv
128. 582/12.09.2007 L391/15.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.278/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi Lege 337/2007
129. 586/28.11.2005 L448/07.09.2005 Propunere legislativă privind acordarea gratuită a medicamentelor pentru unii pensionari respinsă
definitiv
130. 587/12.09.2007 L380/15.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 4 al Legii 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ teritoriale, destinate sediilor partidelor politice respinsă
definitiv
131. 588/28.11.2005 L460/14.09.2005 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice respinsă
definitiv
132. 588/12.09.2007 L379/15.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici respinsă
definitiv
133. 589/28.11.2005 L435/07.09.2005 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.45/2003 privind finanțele publice locale respinsă
definitiv
134. 591/12.09.2007 L341/02.05.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsă
definitiv
135. 602/18.09.2007 L478/19.06.2007 Propunere legislativă privind asigurarea numărului minim de bilete pentru tratament și odihnă respinsă
definitiv
136. 611/05.12.2005 L473/21.09.2005 Propunere legislativă privind calendarul de creștere a salariului minim pe economie respinsă
definitiv
137. 611/24.09.2007 L361/08.05.2007 Propunere legislativă privind acordarea unor tichete de masă familiilor sau persoanelor singure care au un venit mediu lunar pe membru de familie sub 500 lei respinsă
definitiv
138. 612/05.12.2005 L487/28.09.2005 Propunere legislativă pentru reducerea birocrației și eliminarea corupției respinsă
definitiv
139. 618/24.09.2007 L440/05.06.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.44(r1) din 01.07.1994 respinsă
definitiv
140. 619/24.09.2007 L433/29.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
141. 621/08.10.2008 L495/01.01.2008 Propunere legislativă privind Programul național pentru asigurarea locurilor de muncă în localitățile în care acestea au fost desființate în perioada 1990-2008 respinsă
definitiv
142. 624/26.09.2007 L807/09.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art. 30 și art. 46 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsă
definitiv
143. 624/08.10.2008 L559/23.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului și a Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 respinsă
definitiv
144. 625/26.09.2007 L808/09.11.2007 Propunere legislativă pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsă
definitiv
145. 637/12.12.2005 L529/05.10.2005 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsă
definitiv
146. 637/02.10.2007 L663/18.09.2007 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România Lege 296/2007
147. 641/11.09.2006 L812/12.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 480/2006
148. 649/14.12.2005 L532/05.10.2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare respinsă
definitiv
149. 649/11.09.2006 L427/02.05.2006 Propunere legislativă privind organizarea activității comisiilor care se ocupă de privatizarea activelor statului respinsă
definitiv
150. 651/14.12.2005 L534/05.10.2005 Propunere legislativă privind plantarea de pomi fructiferi pe marginea drumurilor naționale, județene și comunale respinsă
definitiv
151. 651/11.09.2006 L442/09.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.174, alin.(3) din Legea învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 428/2006
152. 652/14.12.2005 L530/05.10.2005 Propunere legislativă pentru acordarea unor burse de merit pentru stimularea performanței în pregătirea liceală și universitară respinsă
definitiv
153. 652/11.09.2006 L462/16.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.6/2005 Lege 490/2006
154. 653/11.09.2006 L440/09.05.2006 Propunere legislativă privind suspendarea emiterii Ordonanțelor de Urgență de către Guvern respinsă
definitiv
155.   L654/10.11.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.115 din 28/06/1999, republicată, privind responsabilitatea ministerială retrasă
de către Senat
156.   L655/10.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 Legea educației fizice și sportului retrasă
de către Senat
157. 667/08.10.2007 L490/26.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsă
definitiv
158. 674/21.12.2005 L490/28.09.2005 Proiect de Lege privind acordarea unor abonamente gratuite la teatru, opera, operată și filarmonică pentru elevi și studenți respins
definitiv
159. 679/21.12.2005 L584/26.10.2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare respinsă
definitiv
160. 683/18.09.2006 L447/09.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii respinsă
definitiv
161. 686/21.12.2005 L574/19.10.2005 Propunere legislativă privind diminuarea riscului de inundații respinsă
definitiv
162. 695/04.11.2008 L359/04.06.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.60 (r1)/23.09.1991, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice respinsă
definitiv
163. 697/18.09.2006 L496/30.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului respinsă
definitiv
164. 697/04.11.2008 L396/17.06.2008 Propunere legislativă privind modernizarea drumurilor județene și comunale din credite externe respinsă
definitiv
165. 700/04.11.2008 L421/24.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura respinsă
definitiv
166. 702/22.10.2007 L810/09.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 2/2008
167. 704/03.10.2006 L924/17.11.2006 Propunere legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică respinsă
definitiv
168. 705/04.11.2008 L410/24.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.5 din Legea nr.24(r1)/2000 respinsă
definitiv
169. 706/03.10.2006 L881/10.11.2006 Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsă
definitiv
170. 709/24.10.2007 L577/04.09.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 respins
definitiv
171. 711/24.10.2007 L434/29.05.2007 Proiect de Lege privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România, prin reorganizarea Asociației "Academia de Științe Tehnice din România", care își încetează activitatea Lege 230/2008
172. 741/05.11.2007 L494/26.06.2007 Proiect de Lege pentru completarea art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respins
definitiv
173. 744/05.11.2007 L481/19.06.2007 Propunere legislativă privind achiziționarea unor bărci în localitățile care au avut de suferit în urma inundațiilor și cele care sunt expuse la inundații respinsă
definitiv
174. 749/05.11.2007 L482/19.06.2007 Propunere legislativă privind constituirea unor sedii pentru Primării respinsă
definitiv
175. 760/12.11.2007 L969/20.12.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.187/1999 modificată și consolidată din 27.02.2006 respinsă
definitiv
176. 770/12.11.2007 L495/26.06.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.19 din 17/03/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsă
definitiv
177. 772/12.11.2007 L480/19.06.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsă
definitiv
178. 795/28.11.2007 L158/22.02.2008 Propunere legislativă privind informarea Parlamentului României de către Președintele țării și primul-ministru în legătură cu vizitele efectuate în străinătate respinsă
definitiv
179. 796/28.11.2007 L142/14.02.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr. 504 din 11/07/2002 Legea audiovizualului, versiune consolidată în 28/05/2006 respinsă
definitiv
180. 812/28.11.2007 L430/29.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
181. 834/03.12.2007 L627/04.09.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.249/2006 privind Statutul aleșilor locali respinsă
definitiv
182. 835/06.11.2006 L591/27.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.161 alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsă
definitiv
183. 850/03.12.2007 L628/04.09.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsă
definitiv
184. 868/13.11.2006 L660/05.09.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii Lege 48/2007
185. 868/10.12.2007 L578/04.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București retrimis
la comisii
186. 880/10.12.2007 L730/16.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
187. 897/17.12.2007 L772/30.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul acordat de către statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia Lege 69/2008
188. 907/27.11.2006 L693/05.09.2006 Propunere legislativă privind acordarea drepturilor bănești cuvenite persoanelor care dețineau -la data de 1 martie 1990- economii la CEC sub formă de obligațiuni și carnete de economii, inclusiv a depozitelor pentru obținerea unui autoturism respinsă
definitiv
189. 938/11.12.2006 L159/08.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
190. 945/11.12.2006 L744/12.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.1, art.16 și art.17 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie-22 decembrie 1989 respinsă
definitiv
191. BP68/13.02.2008 L286/05.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (6) al articolului 7 din O.U.G. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat la Senat
192. BP612/25.06.2008 BP420/09.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri la Senat
193. BP718/16.09.2008 BP468/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului la Senat
194. BP721/16.09.2008 BP469/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvîrșite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România la Senat
195. BP807/30.09.2008 BP519/13.10.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.213 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la Senat
196. BP808/01.10.2008 BP520/13.10.2008 Propunere legislativă privind sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor agricole și forestiere aflate în extravilanul localităților, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietăților la Senat
197. BP809/01.10.2008 BP521/13.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.16 din Legea nr.236/2003 privind organizarea pieței tutunului brut din România la Senat
198. BP873/08.10.2008 BP570/05.11.2008 Propunere legislativă privind medicina școlară la Senat
199.   BP123/28.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare retrasă
de către Senat
200.   BP312/18.06.2008 Propunere legislativă privind ședințele comune ale Guvernului României înregistrată
201.   BP463/24.09.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a legii nr.24(r1) din 27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative retrasă
de către Senat
202.   BP464/25.09.2008 Propunere legislativă de modificarea și completarea art.158 din Lege nr.53 din 24/01/2003 - Codul Muncii retrasă
de către Senat
203.   BP491/29.09.2008 Propunere legislativă privind acordarea unor tichete cadou de Paști și de Crăciun pensionarilor retrasă
de către Senat
204.   BP498/01.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.351/14.07.2004 Legea gazelor retrasă
de către Senat
205.   BP512/07.10.2008 Propunere legislativă privind pensiile de supraviețuire retrasă
de către Senat
206.   BP544/16.10.2008 Propunere legislativă de modificarea și completarea art.58 din Lege nr.448(r1) din 06/12/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap retrasă
de către Senat
207.   BP545/16.10.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a legii nr.15 din 07/08/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale retrasă
de către Senat
208.   BP547/20.10.2008 Propunere legislativă privind stimularea întoarcerii în județele Harghita, Covasna și Mureș a familiilor de români alungate de către șovinii de etnie maghiară după 21 decembrie 1989, precum și a sprijinirii familiilor tinere de români care doresc să-și stabilească domiciliul în aceste județe retrasă
de către Senat
209.   BP557/28.10.2008 Propunere legislativă privind interzicerea utilizării aditivilor alimentari cancerigeni în pâine și produse de panificație, carne și produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare și alcoolice retrasă
de către Senat
210.   BP558/28.10.2008 Propunere legislativă privind despăgubirea cetățenilor României, pentru capitalul trecut, prin Legea 15/1990, din proprietatea lor comună în proprietatea statului român retrasă
de către Senat

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 22 aprilie 2019, 1:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro