Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2004-2008 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
2000-2004 (dep.)
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Adrian Moisoiu > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Adrian MOISOIU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2004-2008

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 20/06.02.2008 L247/17.04.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.132 pe 1999 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de formare Profesionala a Adultilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr.68 din 27 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare respinsă
definitiv
2. 24/11.02.2008 L200/21.03.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie respinsă
definitiv
3. 42/14.02.2007 L234/23.03.2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 160/2007
4. 43/13.02.2008 L724/16.10.2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice respinsă
definitiv
5. 49/18.02.2008 L723/16.10.2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin.3 al art.1 din Legea nr.4/1953-Codul familiei respins
definitiv
6. 51/14.02.2007 L822/17.10.2006 Propunere legislativa privind statutul majoritatii cetatenilor de nationalitate romana respinsă
definitiv
7. 53/23.02.2005 L127/15.04.2005 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.441/2001 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.133/2000 privind invatamantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa respinsă
definitiv
8. 57/25.02.2008 L243/16.04.2008 Propunere legislativa pentru completarea articolului 174 din Legea nr.84/1995 privind invatamantul Lege 143/2008
9. 73/25.02.2008 L722/16.10.2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila respinsă
definitiv
10. 74/25.02.2008 L721/16.10.2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.23/1999 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul familiei si din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila respinsă
definitiv
11. 76/20.02.2006 L404/26.04.2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.30 si art.46 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor respinsă
definitiv
12. 84/03.03.2008 L789/06.11.2007 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului, nr.69/2000 Lege 34/2009
13. 85/03.03.2008 L729/16.10.2007 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.4 al Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata respins
definitiv
14. 95/28.02.2007 L942/28.11.2006 Propunere legislativa privind aprobarea unor masuri financiare pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Toplita respinsă
definitiv
15. 97/03.03.2008 L882/27.11.2007 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.6² din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte respins
definitiv
16. 101/28.02.2007 L852/31.10.2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale respinsă
definitiv
17. 123/12.03.2008 L883/27.11.2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 lit.c) Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice respins
definitiv
18. 128/12.03.2008 L908/04.12.2007 Propunere legislativa privind achizitionarea unor motopompe in localitatile care au avut de suferit in urma inundatiilor si cele care sunt expuse la inundatii respinsă
definitiv
19. 133/19.03.2007 L331/02.05.2007 Propunere legislativa privind obligatia Guvernului de a prezenta semestrial rapoarte in fata Parlamentului privind indeplinirea Programului de guvernare respinsă
definitiv
20. 151/19.03.2007 L952/28.11.2006 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia Lege 174/2007
21. 153/04.05.2005 L177/18.05.2005 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.441/2001 pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.133/2000 privind invatamantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.411/25.VII.2001 Lege 224/2005
22. 159/09.05.2005 L248/23.06.2005 Propunere legislativa privind completarea Ordonantei de urgenta nr.43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie respinsă
definitiv
23. 170/08.04.2008 L858/27.11.2007 Propunere legislativa privind interzicerea utilizarii E-urilor nocive sanatatii in paine si produse de panificatie, carne si produse din carne, dulciuri, bauturi racoritoare si alcoolice respinsă
definitiv
24. 185/16.05.2005 L271/04.07.2005 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.215/2001, Legea administratiei publice locale respinsă
definitiv
25. 190/14.04.2008 L893/04.12.2007 Propunere legislativa privind protectia minorilor ai caror parinti sunt plecati din tara respinsă
definitiv
26. 197/23.05.2005 L273/04.07.2005 Propunere legislativa privind inlaturarea denumirilor de localitati din timpul ocupatiei straine respinsă
definitiv
27. 218/16.04.2008 L877/27.11.2007 Propunere legislativa de modificare a Legii nr.459/2003 respinsă
definitiv
28. 219/16.04.2008 L930/11.12.2007 Propunere legislativa privind stimularea intoarcerii in judetele Harghita, Covasna si Mures a familiilor de romani alungate de catre sovinii de etnie maghiara dupa 21 decembrie 1989, precum si a sprijinirii familiilor tinere de romani care doresc sa-si stabileasca domiciliul in aceste judete respinsă
definitiv
29. 243/10.04.2007 L1013/19.12.2006 Propunere legislativa pentru completarea art.15 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru respinsă
definitiv
30. 263/23.04.2007 L422/24.05.2007 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsă
definitiv
31. 276/05.05.2008 L920/04.12.2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.24 alin.(6) si (7) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale respins
definitiv
32. 278/23.04.2007 L154/06.02.2007 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern respins
definitiv
33. 278/05.05.2008 L909/04.12.2007 Proiect de Lege privind participarea europarlamentarilor romani la Parlamentul European respins
definitiv
34. 281/23.04.2007 L125/06.02.2007 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale respinsă
definitiv
35. 283/23.04.2007 L124/06.02.2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.351 din 14/07/2004, Legea gazelor respinsă
definitiv
36. 285/23.04.2007 L1012/19.12.2006 Propunere legislativa - Legea decomunizarii, privind limitarea temporara a accesului la unele functii si demnitati publice pentru persoanele care dupa 21 decembrie 1989 au actionat pentru separatism pe criterii etnice, inclusiv pentru separatism teritorial respinsă
definitiv
37. 287/12.05.2008 L610/14.10.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.215(r1)/2001 a administratiei publice locale respinsă
definitiv
38. 288/12.05.2008 L577/06.10.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsă
definitiv
39. 296/23.04.2007 L79/06.02.2007 Propunere legislativa privind vanzarea de catre Societatea Feroviara de Turism "S.F.T.-C.F.R." actualilor chiriasi a locuintelor de serviciu respinsă
definitiv
40. 306/12.05.2008 L952/18.12.2007 Propunere legislativa privind loialitatea cetatenilor apartinand minoritatilor nationale fata de Romania si statul national unitar roman respinsă
definitiv
41. 310/12.05.2008 L73/05.02.2008 Propunere legislativa privind pensiile de supravietuire respinsă
definitiv
42. 317/12.05.2008 L95/05.02.2008 Propunere legislativa privind modificarea Decretului-lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri respinsă
definitiv
43. 319/12.05.2008 L96/05.02.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei nr.105 din 30 august 1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice respinsă
definitiv
44. 326/12.05.2008 L97/05.02.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.309 din 22 mai 2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 respinsă
definitiv
45. 330/02.05.2007 L130/06.02.2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.48² alin (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsă
definitiv
46. 331/12.05.2008 L80/05.02.2008 Propunere legislativa pentru completarea articolului 13, litera b) din Legea nr.44(r1) din 01/07/1994, republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.28/10/2002 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi respinsă
definitiv
47. 334/12.05.2008 L47/05.02.2008 Propunere legislativa privind acordarea unor facilitati cetatenilor romani, apartinand minoritatilor nationale, care doresc sa paraseasca definitiv Romania pentru ca nu recunosc Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 si statul national unitar roman respinsă
definitiv
48. 335/12.05.2008 L60/05.02.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor respinsă
definitiv
49. 336/12.05.2008 L98/05.02.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea alineatului (1) al articolului 7 din Ordonanta de Urgenta nr.214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de impotrivire cu arme si de rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat in Romania respinsă
definitiv
50. 337/25.04.2006 L3/02.02.2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 respinsă
definitiv
51. 343/02.05.2007 L129/06.02.2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie1989 respinsă
definitiv
52. 345/12.05.2008 L65/05.02.2008 Propunere legislativa privind Statutul persoanelor apartinand minoritatilor nationale din Romania respinsă
definitiv
53. 360/07.05.2007 L127/06.02.2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania respinsă
definitiv
54. 384/09.05.2007 L162/13.02.2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Nationale a Petrolului 'Petrom' - S.A. Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.1148 din 06.12.2004 respinsă
definitiv
55.   L395/17.06.2008 Propunere legislativa privind Programul national pentru asigurarea locurilor de munca in localitatile in care acestea au fost desfiintate in perioada 1990-2008 respinsă
56.   L397/17.06.2008 Propunere legislativa privind Programul national vizand construirea unor dispensare medicale si locuinte pentru medici in mediul rural respinsă
57. 407/17.06.2008 L152/19.02.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 respins
definitiv
58. 410/17.06.2008 L40/05.02.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.295/2004 referitoare la regimul armelor si a munitiilor respinsă
definitiv
59. 413/28.05.2007 L263/03.04.2007 Propunere legislativa privind dotarea primariilor din comune cu autoturisme respinsă
definitiv
60. 421/08.05.2006 L597/30.06.2006 Propunere legislativa pentru completarea art.10 alin.1 lit.b din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsă
definitiv
61. 422/17.06.2008 L195/18.03.2008 Propunere legislativa de modificare a Legii nr.14/2003, Legea partidelor politice respinsă
definitiv
62. 423/17.06.2008 L194/18.03.2008 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.393 din 28/09/2004 privind Statutul alesilor locali respinsă
definitiv
63. 427/03.10.2005 L619/09.11.2005 Propunere legislativa pentru completarea Legii statutului personalului didactic nr.128/1997 cu un nou alineat (3) la art.141 respinsă
definitiv
64. 428/03.10.2005 L620/09.11.2005 Propunere legislativa pentru completarea Legii statutului personalului didactic nr.128/1997 cu un nou alineat (2) la art.128 respinsă
definitiv
65. 428/17.06.2008 L224/15.04.2008 Propunere legislativa privind exploatarea resurselor naturale ale Romaniei in concordanta cu interesul national respinsă
definitiv
66. 435/08.05.2006 L197/08.02.2006 Propunere legislativa privind prorogarea termenului de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania si a chiriilor pentru imobilele retrocedate pe baza Ordonantei de urgenta nr.94/2000 cu legiferarile si reglementarile ulterioare respinsă
definitiv
67. 435/04.06.2007 L319/24.04.2007 Propunere legislativa privind instituirea Zilei Plantatiilor respinsă
definitiv
68. 437/08.05.2006 L193/08.02.2006 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr. 21/1991, a cetateniei romane respinsă
definitiv
69. 441/04.06.2007 L261/03.04.2007 Propunere legislativa de modificare a Legii nr. 500/2002 privind finantele publice respinsă
definitiv
70. 443/04.06.2007 L285/17.04.2007 Propunere legislativa pentru extinderea pietelor de gros respinsă
definitiv
71. 446/23.06.2008 L225/15.04.2008 Proiect de Lege pentru modificarea si complectarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale Lege 258/2008
72. 449/04.06.2007 L227/20.03.2007 Propunere legislativa privind instrainarea terenurilor si cladirilor apartinand Ministerului Apararii Nationale respinsă
definitiv
73. 449/23.06.2008 L240/15.04.2008 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
74. 450/10.05.2006 L478/25.05.2006 Propunere legislativa privind asumarea raspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege respinsă
definitiv
75. 454/23.06.2008 L257/22.04.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari respinsă
definitiv
76. 456/23.06.2008 L239/15.04.2008 Propunere legislativa pentru completarea pct.1 al Art.I din Ordonanta de Urgenta nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocatia de stat pentru copii si elevilor care au implinit varsta de 18 ani respinsă
definitiv
77. 458/23.06.2008 L252/22.04.2008 Propunere legislativa pentru modificarea art.482 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sanatatii respinsă
definitiv
78. 459/23.06.2008 L258/22.04.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.I din Ordonanta de Urgenta nr.88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal respinsă
definitiv
79.   L468/03.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii respinsă
80. 480/03.09.2008   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.2/2008 privind modificarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata clasată
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
81.   L489/03.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.35 din 13.03.2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsă
82.   L490/03.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului retrasă
de către Senat
83. 495/03.09.2008 L286/05.05.2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(5) si (6) ale art.7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat Lege 262/2008
84.   L496/03.09.2008 Propunere legislativa privind asigurarea locuintelor pentru persoanele evacuate din casele restituite fostilor proprietari retrasă
de către Senat
85. 500/27.06.2007 L684/27.09.2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.84/1995 privind invatamantul Lege 365/2007
86. 502/03.09.2008 L255/22.04.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor respinsă
definitiv
87. 507/27.06.2007 L407/22.05.2007 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Scolii Lege 289/2007
88.   L507/03.09.2008 Propunere legislativa de modificare a Legii nr.303/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi retrasă
de către Senat
89.   L508/03.09.2008 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.50 (r2) din 29/07/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii retrasă
de către Senat
90.   L510/03.09.2008 Propunere legislativa privind salarizarea bugetarilor respinsă
91. 511/03.09.2008 L301/05.05.2008 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (3) al articolului 4 din Legea nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor respinsă
definitiv
92.   L511/03.09.2008 Propunere legislativa privind introducerea sahului in scoli respinsă
93.   L512/03.09.2008 Propunere legislativa de modificare a Legii nr.114/2007, modificata prin Legea nr.69/2008 privind sprijinul financiar acordat de statul roman Schitului romanesc "Prodromu" de la Muntele Athos, Grecia respinsă
94.   L513/03.09.2008 Propunere legislativa privind inaltarea de biserici pentru comunitatile romanesti din strainatate respinsă
95.   L514/03.09.2008 Propunere legislativa privind sprijinul financiar pentru manastiri respinsă
96.   L515/03.09.2008 Propunere legislativa privind asigurarea invatamantului de stat gratuit pentru copii cetatenilor romani aflati in strainatate retrasă
de către Senat
97. 516/27.06.2007 L315/24.04.2007 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsă
definitiv
98.   L516/03.09.2008 Proiect de Lege privind gratuitati la asistenta medicala, medicamente si proteze respins
99.   L517/03.09.2008 Propunere legislativa privind gratuitatea la transportul in comun pentru pensionari respinsă
100. 518/27.06.2007 L262/03.04.2007 Propunere legislativa de modificare a Legii nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 246 bis din 20/04/2006 respinsă
definitiv
101.   L518/03.09.2008 Propunere legislativa privind construirea unor case parohiale respinsă
102. 523/03.09.2008 L287/05.05.2008 Propunere legislativa privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administartiv-teritoriale, destinate sediilor editurilor de carte si/sau publicatii culturale respinsă
definitiv
103.   L526/03.09.2008 Propunere legislativa privind BIBLIA in versuri pentru elevi respinsă
104.   L527/03.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.238 din 07.06.2004 Legea petrolului retrasă
de către Senat
105. 528/03.09.2008 L340/20.05.2008 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare respinsă
definitiv
106.   L528/03.09.2008 Propunere legislativa privind valorificarea rezervei valutare a Bancii Nationale a Romaniei pentru dezvoltarea si modernizarea turismului respinsă
107.   L530/03.09.2008 Propunere legislativa privind acordarea unor fonduri pentru inaltarea de biserici respinsă
108. 538/12.06.2006 L396/25.04.2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor respinsă
definitiv
109. 544/03.09.2007 L314/24.04.2007 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr. 340 din 12/07/2004, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 658 bis din 21/07/2004, privind institutia prefectului respinsă
definitiv
110. 550/24.09.2008   Propunere legislativa pentru completarea art.32 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali clasată
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
111. 551/24.09.2008   Propunere legislativa pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali clasată
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
112. 554/24.09.2008   Propunere legislativa privind sedintele comune ale Guvernului Romaniei clasată
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
113. 559/28.11.2005 L417/07.09.2005 Propunere legislativa privind eliminarea impozitului pe pensii respinsă
definitiv
114. 563/10.09.2007 L435/29.05.2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mantuirii Neamului Lege 376/2007
115. 566/10.09.2007 L443/05.06.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social respins
definitiv
116. 567/28.11.2005 L440/07.09.2005 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 43/2003 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale respinsă
definitiv
117. 571/28.11.2005 L419/07.09.2005 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 50/1991 respinsă
definitiv
118. 571/24.09.2008 L285/05.05.2008 Propunere legislativa privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C., depozite pe livrete de economii cu dobanda si castiguri si obligatiuni CEC cu castiguri respinsă
definitiv
119. 572/28.11.2005 L420/07.09.2005 Propunere legislativa privind Programul Guvernului in cazul unor calamitati naturale respinsă
definitiv
120. 572/10.09.2007 L432/29.05.2007 Propunere legislativa privind valorificarea declaratiilor politice respinsă
definitiv
121. 573/24.09.2008 L360/04.06.2008 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.75/16.07.1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice respinsă
definitiv
122. 574/10.09.2007 L431/29.05.2007 Propunere legislativa privind reprezentarea Romaniei in "Parcul Lumii" de la Beijing respinsă
definitiv
123. 574/24.09.2008 L266/22.04.2008 Propunere legislativa de modificare a Legii nr.188(r2)/1999 privind Statutul functionarilor publici respinsă
definitiv
124. 576/29.06.2006 L809/12.10.2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.55 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala respinsă
definitiv
125. 579/24.09.2008 L341/20.05.2008 Propunere legislativa privind parcarile pe domeniul public respinsă
definitiv
126. 580/24.09.2008 L368/04.06.2008 Propunere legislativa pentru construirea de crese si gradinite respinsă
definitiv
127. 581/28.11.2005 L427/07.09.2005 Propunere legislativa privind plata datoriilor pentru medicamente catre furnizori respinsă
definitiv
128. 582/12.09.2007 L391/15.05.2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi Lege 337/2007
129. 586/28.11.2005 L448/07.09.2005 Propunere legislativa privind acordarea gratuita a medicamentelor pentru unii pensionari respinsă
definitiv
130. 587/12.09.2007 L380/15.05.2007 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 4 al Legii 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ teritoriale, destinate sediilor partidelor politice respinsă
definitiv
131. 588/28.11.2005 L460/14.09.2005 Propunere legislativa pentru modificarea art.1 lit.c) din Ordonanta Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice respinsă
definitiv
132. 588/12.09.2007 L379/15.05.2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici respinsă
definitiv
133. 589/28.11.2005 L435/07.09.2005 Propunere legislativa privind modificarea Ordonantei de Urgenta nr.45/2003 privind finantele publice locale respinsă
definitiv
134. 591/12.09.2007 L341/02.05.2007 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici respinsă
definitiv
135. 602/18.09.2007 L478/19.06.2007 Propunere legislativa privind asigurarea numarului minim de bilete pentru tratament si odihna respinsă
definitiv
136. 611/05.12.2005 L473/21.09.2005 Propunere legislativa privind calendarul de crestere a salariului minim pe economie respinsă
definitiv
137. 611/24.09.2007 L361/08.05.2007 Propunere legislativa privind acordarea unor tichete de masa familiilor sau persoanelor singure care au un venit mediu lunar pe membru de familie sub 500 lei respinsă
definitiv
138. 612/05.12.2005 L487/28.09.2005 Propunere legislativa pentru reducerea birocratiei si eliminarea coruptiei respinsă
definitiv
139. 618/24.09.2007 L440/05.06.2007 Propunere legislativa de modificare a Legii nr.44(r1) din 01.07.1994 respinsă
definitiv
140. 619/24.09.2007 L433/29.05.2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare respinsă
definitiv
141. 621/08.10.2008 L495/01.01.2008 Propunere legislativa privind Programul national pentru asigurarea locurilor de munca in localitatile in care acestea au fost desfiintate in perioada 1990-2008 respinsă
definitiv
142. 624/26.09.2007 L807/09.11.2007 Propunere legislativa pentru modificarea art. 30 si art. 46 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor respinsă
definitiv
143. 624/08.10.2008 L559/23.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comertului si a Legii camerelor de comert din Romania nr.335/2007 respinsă
definitiv
144. 625/26.09.2007 L808/09.11.2007 Propunere legislativa pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsă
definitiv
145. 637/12.12.2005 L529/05.10.2005 Propunere legislativa privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsă
definitiv
146. 637/02.10.2007 L663/18.09.2007 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania Lege 296/2007
147. 641/11.09.2006 L812/12.10.2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 480/2006
148. 649/14.12.2005 L532/05.10.2005 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare respinsă
definitiv
149. 649/11.09.2006 L427/02.05.2006 Propunere legislativa privind organizarea activitatii comisiilor care se ocupa de privatizarea activelor statului respinsă
definitiv
150. 651/14.12.2005 L534/05.10.2005 Propunere legislativa privind plantarea de pomi fructiferi pe marginea drumurilor nationale, judetene si comunale respinsă
definitiv
151. 651/11.09.2006 L442/09.05.2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.174, alin.(3) din Legea invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 428/2006
152. 652/14.12.2005 L530/05.10.2005 Propunere legislativa pentru acordarea unor burse de merit pentru stimularea performantei in pregatirea liceala si universitara respinsă
definitiv
153. 652/11.09.2006 L462/16.05.2006 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.68/2004 privind unele masuri in domeniul invatamantului, aprobata, cu modificari, prin Legea nr.6/2005 Lege 490/2006
154. 653/11.09.2006 L440/09.05.2006 Propunere legislativa privind suspendarea emiterii Ordonantelor de Urgenta de catre Guvern respinsă
definitiv
155.   L654/10.11.2008 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.115 din 28/06/1999, republicata, privind responsabilitatea ministeriala retrasă
de către Senat
156.   L655/10.11.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.69/2000 Legea educatiei fizice si sportului retrasă
de către Senat
157. 667/08.10.2007 L490/26.06.2007 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsă
definitiv
158. 674/21.12.2005 L490/28.09.2005 Proiect de Lege privind acordarea unor abonamente gratuite la teatru, opera, operata si filarmonica pentru elevi si studenti respins
definitiv
159. 679/21.12.2005 L584/26.10.2005 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare respinsă
definitiv
160. 683/18.09.2006 L447/09.05.2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii respinsă
definitiv
161. 686/21.12.2005 L574/19.10.2005 Propunere legislativa privind diminuarea riscului de inundatii respinsă
definitiv
162. 695/04.11.2008 L359/04.06.2008 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.60 (r1)/23.09.1991, privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice respinsă
definitiv
163. 697/18.09.2006 L496/30.05.2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului respinsă
definitiv
164. 697/04.11.2008 L396/17.06.2008 Propunere legislativa privind modernizarea drumurilor judetene si comunale din credite externe respinsă
definitiv
165. 700/04.11.2008 L421/24.06.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura respinsă
definitiv
166. 702/22.10.2007 L810/09.11.2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995 Lege 2/2008
167. 704/03.10.2006 L924/17.11.2006 Propunere legislativa pentru completarea art.14 din Legea nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitatii ca politie politica respinsă
definitiv
168. 705/04.11.2008 L410/24.06.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.5 din Legea nr.24(r1)/2000 respinsă
definitiv
169. 706/03.10.2006 L881/10.11.2006 Propunere legislativa pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsă
definitiv
170. 709/24.10.2007 L577/04.09.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 respins
definitiv
171. 711/24.10.2007 L434/29.05.2007 Proiect de Lege privind infiintarea si functionarea Academiei de Stiinte Tehnice din Romania, prin reorganizarea Asociatiei "Academia de Stiinte Tehnice din Romania", care isi inceteaza activitatea Lege 230/2008
172. 741/05.11.2007 L494/26.06.2007 Proiect de Lege pentru completarea art.19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii respins
definitiv
173. 744/05.11.2007 L481/19.06.2007 Propunere legislativa privind achizitionarea unor barci in localitatile care au avut de suferit in urma inundatiilor si cele care sunt expuse la inundatii respinsă
definitiv
174. 749/05.11.2007 L482/19.06.2007 Propunere legislativa privind constituirea unor sedii pentru Primarii respinsă
definitiv
175. 760/12.11.2007 L969/20.12.2007 Propunere legislativa de modificare a Legii nr.187/1999 modificata si consolidata din 27.02.2006 respinsă
definitiv
176. 770/12.11.2007 L495/26.06.2007 Propunere legislativa de modificare a Legii nr.19 din 17/03/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsă
definitiv
177. 772/12.11.2007 L480/19.06.2007 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsă
definitiv
178. 795/28.11.2007 L158/22.02.2008 Propunere legislativa privind informarea Parlamentului Romaniei de catre Presedintele tarii si primul-ministru in legatura cu vizitele efectuate in strainatate respinsă
definitiv
179. 796/28.11.2007 L142/14.02.2008 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr. 504 din 11/07/2002 Legea audiovizualului, versiune consolidata in 28/05/2006 respinsă
definitiv
180. 812/28.11.2007 L430/29.05.2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsă
definitiv
181. 834/03.12.2007 L627/04.09.2007 Propunere legislativa de modificare a Legii nr.249/2006 privind Statutul alesilor locali respinsă
definitiv
182. 835/06.11.2006 L591/27.06.2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.161 alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsă
definitiv
183. 850/03.12.2007 L628/04.09.2007 Propunere legislativa de modificare a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsă
definitiv
184. 868/13.11.2006 L660/05.09.2006 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii Lege 48/2007
185. 868/10.12.2007 L578/04.09.2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti retrimis
la comisii
186. 880/10.12.2007 L730/16.10.2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsă
definitiv
187. 897/17.12.2007 L772/30.10.2007 Propunere legislativa pentru modificarea art.4 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul acordat de catre statul roman Schitului romanesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia Lege 69/2008
188. 907/27.11.2006 L693/05.09.2006 Propunere legislativa privind acordarea drepturilor banesti cuvenite persoanelor care detineau -la data de 1 martie 1990- economii la CEC sub forma de obligatiuni si carnete de economii, inclusiv a depozitelor pentru obtinerea unui autoturism respinsă
definitiv
189. 938/11.12.2006 L159/08.02.2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare respinsă
definitiv
190. 945/11.12.2006 L744/12.09.2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.1, art.16 si art.17 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie-22 decembrie 1989 respinsă
definitiv
191. BP68/13.02.2008 L286/05.05.2008 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (6) al articolului 7 din O.U.G. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat la Senat
192. BP612/25.06.2008 BP420/09.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri la Senat
193. BP718/16.09.2008 BP468/26.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului la Senat
194. BP721/16.09.2008 BP469/26.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea art.7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savirsite din motive politice persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de impotrivire cu arme si de rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat in Romania la Senat
195. BP807/30.09.2008 BP519/13.10.2008 Propunere legislativa pentru completarea art.213 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la Senat
196. BP808/01.10.2008 BP520/13.10.2008 Propunere legislativa privind sprijinul acordat de statul roman pentru intabularea terenurilor agricole si forestiere aflate in extravilanul localitatilor, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietatilor la Senat
197. BP809/01.10.2008 BP521/13.10.2008 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.16 din Legea nr.236/2003 privind organizarea pietei tutunului brut din Romania la Senat
198. BP873/08.10.2008 BP570/05.11.2008 Propunere legislativa privind medicina scolara la Senat
199.   BP123/28.02.2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare retrasă
de către Senat
200.   BP312/18.06.2008 Propunere legislativa privind sedintele comune ale Guvernului Romaniei înregistrată
201.   BP463/24.09.2008 Propunere legislativa de modificare si completare a legii nr.24(r1) din 27.03.2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative retrasă
de către Senat
202.   BP464/25.09.2008 Propunere legislativa de modificarea si completarea art.158 din Lege nr.53 din 24/01/2003 - Codul Muncii retrasă
de către Senat
203.   BP491/29.09.2008 Propunere legislativa privind acordarea unor tichete cadou de Pasti si de Craciun pensionarilor retrasă
de către Senat
204.   BP498/01.10.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.351/14.07.2004 Legea gazelor retrasă
de către Senat
205.   BP512/07.10.2008 Propunere legislativa privind pensiile de supravietuire retrasă
de către Senat
206.   BP544/16.10.2008 Propunere legislativa de modificarea si completarea art.58 din Lege nr.448(r1) din 06/12/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap retrasă
de către Senat
207.   BP545/16.10.2008 Propunere legislativa de modificare si completare a legii nr.15 din 07/08/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale retrasă
de către Senat
208.   BP547/20.10.2008 Propunere legislativa privind stimularea intoarcerii in judetele Harghita, Covasna si Mures a familiilor de romani alungate de catre sovinii de etnie maghiara dupa 21 decembrie 1989, precum si a sprijinirii familiilor tinere de romani care doresc sa-si stabileasca domiciliul in aceste judete retrasă
de către Senat
209.   BP557/28.10.2008 Propunere legislativa privind interzicerea utilizarii aditivilor alimentari cancerigeni in paine si produse de panificatie, carne si produse din carne, dulciuri, bauturi racoritoare si alcoolice retrasă
de către Senat
210.   BP558/28.10.2008 Propunere legislativa privind despagubirea cetatenilor Romaniei, pentru capitalul trecut, prin Legea 15/1990, din proprietatea lor comuna in proprietatea statului roman retrasă
de către Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 20 mai 2019, 8:29
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro