Activitate parlamentară
2004-2008 (sen.)
inițiative legislative
moțiuni
luări de cuvânt în plen
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Senatul > Marius Marinescu > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Marius MARINESCU
Propuneri legislative initiate în legislatura 2004-2008

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 14/04.02.2008 L746/2007 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice Lege 37/2008
2. 25/11.02.2008 L248/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 144/2008
3. 61/25.02.2008 L745/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare respins
definitiv
4. 62/19.02.2007 L211/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului respinsa
definitiv
5. 63/19.02.2007 L374/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
definitiv
6. 63/25.02.2008 L743/2007 Propunere legislativă privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse pentru instalarea de aparate de aer condiționat, în vederea creșterii siguranței și calității vieții respinsa
definitiv
7. 79/19.02.2007 L920/2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsa
definitiv
8. 109/01.03.2006 L372/2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare Lege 250/2006
9. 110/01.03.2006 L336/2006 Propunere legislativă pentru înființarea , organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Integritate respinsa
definitiv
10.   L141/06.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București retrasa
de catre initiator
11. 156/19.03.2007 L919/2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 656 din 7 decembrie 2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism respinsa
definitiv
12. 160/08.04.2008 L827/2007 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată Lege 234/2008
13. 160/09.05.2005   Propunere legislativă pentru înființarea Oficiului Român pentru Supravegherea Achizițiilor Publice retrasa
de catre initiator
14. 163/08.04.2008 L71/2008 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială Lege 214/2008
15.   L198/08.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
16. 208/16.04.2008 L787/2007 Proiect de Lege privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în București, zona "Parcul Bordei" Lege 170/2008
17. 209/16.04.2008 L878/2007 Proiect de Lege privind declararea terenurilor și clădirilor dezafectate, aparținând Ministerului Apărării, ca fiind de utilitate publică, precum și amenajarea acestora ca clădiri de utilitate publică și spații verzi respins
definitiv
18. 237/10.04.2007 L114/2007 Propunere legislativă pentru declararea zilei de "1 ianuarie - Ziua României Europene" respinsa
definitiv
19. 265/27.06.2005 L563/2005 Propunere legislativă pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Monitorizarea Achizițiilor Publice respinsa
definitiv
20. 279/23.04.2007 L73/2007 Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public Lege 188/2007
21. 291/12.05.2008 L950/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.50 din 09/06/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private respinsa
definitiv
22. 292/12.05.2008 L949/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată respinsa
definitiv
23.   L308/28.03.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
24. 309/02.05.2007 L153/2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 21/04/2003 respinsa
definitiv
25. 320/18.04.2006 L113/2006 Propunere legislativă pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Române pentru Mediul de Afaceri respinsa
definitiv
26.   L322/04.04.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale retrasa
de catre initiator
27.   L323/04.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
28.   L325/04.04.2006 Propunere legislativă pentru completarea Codului Vamal al României retrasa
de catre initiator
29. 345/25.04.2006 L156/2006 Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public Lege 380/2006
30. 347/25.04.2006 L200/2006 Proiect de Lege pentru abrogarea alin.( 2) al art. 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respins
definitiv
31.   L353/11.04.2006 Propunere legislativă pentru completarea Codului de Procedură Fiscală al României retrasa
de catre initiator
32.   L354/11.04.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.132/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare retrasa
de catre initiator
33. 360/07.05.2007 L127/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România respinsa
definitiv
34. 367/07.05.2007 L72/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice respinsa
definitiv
35. 379/09.05.2007 L67/2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare respins
definitiv
36. 381/17.06.2008 L91/2008 Proiect de Lege privind atribuirea unei locuințe doamnei Valeria Oancea respins
definitiv
37. 381/21.09.2005   Propunere legislativă pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Române pentru Mediul de Afaceri procedura legislativa încetata
38. 391/17.06.2008 L862/2007 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 71 al Ordonanței de urgență nr.195 din 22/12/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, Legea protecției mediului cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
39.   L393/25.04.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
40.   L395/25.04.2006 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (3) al articolului 8 din Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice retrasa
de catre initiator
41. 405/17.06.2008 L111/2008 Proiect de Lege privind instituirea pensiei de fidelitate pentru cercetătorii științifici din sistemul Academiei Române respins
definitiv
42. 413/02.05.2006 L211/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
43. 424/17.06.2008 L196/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.13 din 09.01.2007 Legea energiei electrice respinsa
definitiv
44.   L426/02.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 8 Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal retrasa
de catre initiator
45. 439/08.05.2006 L255/2006 Propunere legislativă privind înființarea Universității de Medicină și Farmacie Constanța respinsa
definitiv
46. 443/23.06.2008 L232/2008 Propunere legislativă pentru Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
definitiv
47. 444/23.06.2008 L260/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor respinsa
definitiv
48.   L446/09.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
49. 472/15.05.2006 L286/2006 Proiect de Lege pentru completarea art.3 al Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea Lege 394/2006
50.   L474/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33 din 27/05/1994, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
51. 496/20.06.2007 L232/2007 Propunere legislativă pentru modificarea O.G. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome - "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" respinsa
definitiv
52.   L500/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.21/2006, republicată în Monitorul Oficial nr.742 din 16 August 2005 Partea I, nr.798 din 2 sptembrie 2005 cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
53. 505/29.05.2006 L326/2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.360/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului respinsa
definitiv
54. 550/24.09.2008   Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
55. 551/24.09.2008   Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
56. 561/24.09.2008 L303/2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free respins
definitiv
57.   L586/04.09.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.10 și art.36 din Legea nr.21 din 01/03/1991, a cetățeniei române, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.44 din 06/03/1991 retrasa
de catre initiator
58. 588/29.06.2006 L324/2006 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free Lege 330/2006
59. 592/29.06.2006 L364/2006 Propunere legislativă pentru modificarea literei t) a alineatului (1) al articolului 8 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
definitiv
60.   L596/04.09.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism retrasa
de catre initiator
61. 599/18.09.2007 L448/2007 Proiect de Lege pentru completarea art. 4 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată respins
definitiv
62. 620/26.09.2007 L752/2007 Legea nr.84 din 24/07/1995, legea învățământului, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.606 din 10/12/1999 respinsa
definitiv
63.   L637/04.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 265/2006, Legea protecției mediului, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
64.   L643/04.11.2008 Propunere legislativă privind declararea de utilitate publică a plajelor de pe litoralul Mării Negre retrasa
de catre Senat
65.   L650/04.11.2008 Propunere legislativă pentru înființarea Companiei Naționale Complexul Hipic Național "Felix Țopescu" S.A. retrasa
de catre Senat
66.   L656/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
67. 671/04.11.2008 L302/2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respins
definitiv
68. 676/10.10.2007 L638/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane respins
definitiv
69. 676/04.11.2008 L476/2008 Propunere legislativă privind declararea depoului "Ilie Pintilie" ca fiind de utilitate publică, precum și transformarea acestuia în piață, numită "Piața Pensionarilor", piața agroalimentară socială și în parc numit "Parcul Pensionarilor" respinsa
definitiv
70. 677/04.11.2008 L477/2008 Propunere legislativă privind declararea de utilitate publică a Pieței Obor și a Parcului PĂSĂRARI situate în București sectorul 2 (conform anexei) respinsa
definitiv
71. 678/04.11.2008 L467/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.373 din 10.07.2001, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
72. 681/10.10.2007 L402/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 13 din 09/01/2007, Legea energiei electrice respinsa
definitiv
73. 682/04.11.2008 L380/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.279bis din 21/04/2003, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
74. 685/04.11.2008 L432/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.10 (r2) din 08/02/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.798 din 2 septembrie 2005 respinsa
definitiv
75. 694/04.11.2008 L509/2008 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale respins
definitiv
76.   L735/16.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 213 din 17/11/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
77. 741/18.10.2006 L955/2006 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii Județului Argeș cu reședința în municipiul Pitești, în Argeș Muscel respinsa
definitiv
78. 776/14.11.2007 L595/2007 Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(2) al art.5 din Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit Lege 239/2008
79.   L788/06.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195 din 22/12/2005 privind protecția mediului retrasa
de catre initiator
80. 791/01.11.2006 L1024/2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 94 din 08 septembrie 1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi respinsa
definitiv
81.   L791/06.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.426 din 18/07/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor retrasa
de catre initiator
82.   L792/06.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.24 din 15/01/2007, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
83. 826/03.12.2007 L610/2007 Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.279bis din 21/04/2003, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
84. 872/10.12.2007 L742/2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor Lege 9/2008
85. 889/17.12.2007 L641/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respins
definitiv
86. 890/17.12.2007 L603/2007 Proiect de Lege privind declararea lui Ilie Ilașcu, a lui Andrei Ivanțoc și a lui Tudor Petrov-Popa ca eroi martiri respins
definitiv
87. 893/17.12.2007 L642/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului respins
definitiv
88. 912/19.12.2007 L771/2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de ugență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân Lege 258/2013
89.   L921/14.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției retrasa
de catre initiator
90. 941/11.12.2006 L658/2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
definitiv
91.   BP209/28.04.2005 Propunere legislativă pentru înființarea Oficiului Român pentru Supravegherea Achizițiilor Publice
92.   BP64/07.02.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 115/2003 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
93.   BP68/09.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii locuinței nr.114/1996 retrasa
de catre initiator
94.   BP375/10.07.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 retrasa
de catre Senat
95.   BP457/23.09.2008 Propunere legislativă privind declararea de utilitate publică a PĂDURII BĂNEASA situată în București, în zona administrativă a sectorului 1și județului Ilfov retrasa
de catre Senat
96.   BP537/15.10.2008 Propunere legislativă privind declararea de utilitate publică a terenului și construcțiilor proprietate privată, situate în București, zona sectorului 1 - strada General Berthelot nr.11-15 retrasa
de catre Senat
97.   BP548/21.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 50 (r2) din 29/07/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.933 din 13.10.2004, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
98.   BP554/28.10.2008 Propunere legislativă privind modificarea ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A. retrasa
de catre Senat
99.   BP555/28.10.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 retrasa
de catre Senat

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 30 iunie 2022, 10:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro