Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2008-2012 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
2004-2008 (dep.)
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2008-2012 > Camera Deputaților > Petru Călian > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Petru CĂLIAN
Propuneri legislative initiate în legislatura 2008-2012

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 4/01.02.2010 L171/30.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 393/2004 privind statutul aleșilor locali respinsă
definitiv
2. 5/01.02.2010 L172/30.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii administrației publice, Legea 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
3. 18/08.02.2010 L584/03.11.2009 Propunere legislativă privind statutul chiriașilor respinsă
definitiv
4. 20/08.02.2010 L583/03.11.2009 Propunere legislativă privind înființarea societăților comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii și a produselor din carne respinsă
definitiv
5. 31/02.02.2009 L425/24.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.47/1993 cu privire la declararea judecătorească a abandonului de copii respinsă
definitiv
6. 33/02.02.2009 L423/24.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice respinsă
definitiv
7. 34/02.02.2009 L424/24.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.190/1999 privind Creditul ipotecar respinsă
definitiv
8. 34/15.02.2011 L712/09.11.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsă
definitiv
9. 36/22.02.2010 L239/20.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.384/2006 privind Statutul soldaților și gradaților voluntari respinsă
definitiv
10. 39/02.02.2009 L383/17.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului respinsă
definitiv
11. 45/21.02.2011 L407/23.05.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională Lege 166/2011
12. 60/02.03.2010 L285/04.05.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsă
definitiv
13. 61/28.02.2011 L706/09.11.2010 Propunere legislativă privind protejarea persoanelor care au cumpărat un imobil dar nu au intrat în posesia lui respinsă
definitiv
14. 79/10.04.2012 L712/21.11.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2010 a parteneriatului public-privat respins
definitiv
15. 92/16.03.2010 L586/03.11.2009 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea ordinului asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România respinsă
definitiv
16. 95/23.04.2012 L167/17.04.2012 Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice Lege 84/2012
17. 99/09.03.2011   Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională procedură legislativă încetată
18. 100/04.05.2012 L754/12.12.2011 Proiect de Lege privind protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați temporar în străinătate respins
definitiv
19. 109/29.03.2010 L610/09.11.2009 Propunere legislativă privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele de transport și distribuție energie electrică Lege 210/2010
20. 114/04.05.2012 L766/12.12.2011 Proiect de Lege privind constituirea de laboratoare agrementate pentru expertizarea și conformitatea produselor respins
definitiv
21. 124/07.04.2010 L676/08.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope respinsă
definitiv
22. 142/29.05.2012 L32/13.02.2012 Proiect de Lege privind vânzarea terenurilor aflate în domeniul privat al statului, cu destinație curți-construcții, aferente activelor (construcții) din patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat la data înființării lor, vândute persoanelor fizice/juridice, în cadrul procesului de privatizare sau lichidare a societăților respins
definitiv
23. 152/29.05.2012 L71/13.02.2012 Proiect de Lege privind acordarea de pachete alimentare pentru elevii din învațământul obligatoriu de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private respins
definitiv
24. 156/29.05.2012 L101/20.02.2012 Propunere legislativă privind introducerea ținutei școlare obligatorii în învățământul general obligatoriu, liceal și profesional de stat și particular respinsă
definitiv
25. 164/02.03.2009 L55/02.03.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, modificată și completată respinsă
definitiv
26. 165/04.04.2011 L102/14.02.2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(2) din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni Lege 270/2011
27. 173/29.05.2012 L39/13.02.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator Lege 115/2012
28. 187/11.03.2009 L32/24.02.2009 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respins
definitiv
29. 190/19.04.2011 L456/14.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
30. 191/19.04.2010 L50/02.02.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
31. 204/29.05.2012 L82/13.02.2012 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată respins
definitiv
32. 225/03.05.2010 L20/02.02.2010 Proiect de Lege pentru completarea art.62 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic Lege 156/2010
33. 235/02.05.2011 L128/14.02.2011 Propunere legislativă privind posibilitatea angajării în mediul privat a persoanelor pensionate anticipat respinsă
definitiv
34. 249/03.05.2010 L46/02.02.2010 Propunere legislativă privind sistemul unitar de pensii publice respinsă
definitiv
35. 259/03.05.2010 L95/02.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.340/2004 privind instituția prefectului, republicată respinsă
definitiv
36. 271/09.05.2011 L143/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat Lege 244/2011
37. 272/09.05.2011 L145/14.02.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.175 din 16 iulie 2010 pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsă
definitiv
38. 273/26.06.2012 L179/23.04.2012 Propunere legislativă pentru modificarea OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
39. 308/10.05.2010 L110/09.02.2010 Proiect de Lege privind transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Roman a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române " în vederea realizării obiectivului de investiții " Microhidrocentrală pe râul Moldova, în Municipiul Roman- județul Neamț" Lege 216/2010
40. 309/10.05.2010 L109/09.02.2010 Proiect de Lege privind transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Tulcea a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin Direcția Apelor Dobrogea - Litoral Lege 191/2010
41. 312/10.05.2010 L100/09.02.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic respins
definitiv
42. 330/29.06.2009   Propunere legislativă "Legea învățământului preuniversitar" retrasă
de către inițiator
43. 331/29.06.2009   Propunere legislativă "Legea educației permanente" retrasă
de către inițiator
44. 332/29.06.2009   Propunere legislativă "Legea învățământului superior" retrasă
de către inițiator
45. 339/29.06.2009 L205/19.05.2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere pe ordinea de zi
46. 340/16.05.2011 L142/14.02.2011 Proiect de Lege privind modificarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului respins
definitiv
47. 340/24.09.2012 L303/18.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă respinsă
definitiv
48. 348/24.09.2012 L275/29.05.2012 Propunere legislativă privind înființarea, funcționarea și organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină respinsă
definitiv
49. 350/24.09.2012 L291/12.06.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Lege 281/2013
50. 352/24.09.2012 L274/29.05.2012 Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor locale respinsă
definitiv
51. 364/31.05.2010 L211/13.04.2010 Proiect de Lege privind stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă spre consum produse obținute exclusiv prin mijloace proprii respins
definitiv
52. 373/01.09.2009 L223/26.05.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator Lege 370/2009
53. 381/01.10.2012 L266/21.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 69/2000, legea educației fizice și sportului, consolidată în 2009 respinsă
definitiv
54. 383/06.06.2011 L300/11.04.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante și a Legii nr.186/2000 privind aderarea României la Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante Lege 204/2011
55. 391/07.06.2011 L301/11.04.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri financire pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii respinsă
definitiv
56. 393/28.06.2010 L218/13.04.2010 Proiect de Lege pentru completarea art.54 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere respins
definitiv
57. 403/09.09.2009 L127/21.04.2009 Proiect de Lege pentru completarea art.62 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic respins
definitiv
58. 415/15.09.2009 L239/09.06.2009 Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă respinsă
definitiv
59. 418/15.09.2009 L246/09.06.2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.25 din Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor pe ordinea de zi
60. 419/08.10.2012 L246/21.05.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată prin Legea nr.71/2007 respinsă
definitiv
61. 423/20.06.2011 L339/26.04.2011 Propunere legislativă pentru stimularea și sprijinirea construcțiilor de case respinsă
definitiv
62. 427/20.06.2011 L370/09.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.31 din Legea nr.69/2000 privind educația fizică și sportul Lege 50/2012
63. 433/21.09.2009 L226/26.05.2009 Propunere legislativă de modificare și completare a art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției retrimis
la comisii
64. 454/28.09.2009 L236/09.06.2009 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuințe, trecute în proprietatea statului respins
definitiv
65. 454/27.06.2011 L387/16.05.2011 Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar Lege 266/2011
66. 463/27.06.2011 L397/16.05.2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsă
definitiv
67. 466/27.06.2011 L365/02.05.2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsă
definitiv
68. 469/27.06.2011 L350/02.05.2011 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii respinsă
definitiv
69. 476/14.09.2010 L245/20.04.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional respinsă
definitiv
70. 477/14.09.2010 L241/20.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
71. 477/27.06.2011 L349/02.05.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsă
definitiv
72. 479/14.09.2010 L246/20.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe respinsă
definitiv
73. 481/14.09.2010 L265/27.04.2010 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.82 din 24 decembrie 1991- Legea contabilității respinsă
definitiv
74. 483/27.06.2011 L352/02.05.2011 Propunere legislativă privind modificarea Normelor de autorizare a funcționării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere privind Ordinul 1019 din 2 octombrie 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică și a profesorilor de legislație rutieră, a Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de școlarizare și a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică în vederea obținerii permisului de conducere respinsă
definitiv
75. 485/27.06.2011 L348/02.05.2011 Propunere legislativă privind reglementarea condițiilor de punere pe piață a plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope și derivaților acestora respinsă
definitiv
76. 487/27.06.2011 L351/02.05.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate respinsă
definitiv
77. 488/27.06.2011 L396/16.05.2011 Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensații financiare cetățenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podișul Transilvaniei respinsă
definitiv
78. 491/27.06.2011 L429/30.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.6/2001 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri respinsă
definitiv
79. 495/20.09.2010 L260/27.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsă
definitiv
80. 501/05.09.2011 L343/26.04.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională respinsă
definitiv
81. 503/19.10.2009 L182/19.05.2009 Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank înainte de anul 1990 și și-au transferat aceste depozite la BRD- Groupe Société Générale în anul 1991 în vederea achiziționării de autoturisme DACIA respinsă
definitiv
82. 508/21.09.2010 L290/04.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsă
definitiv
83. 533/02.11.2009 L238/09.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal respinsă
definitiv
84. 541/11.10.2011 L371/09.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală Lege 122/2012
85. 543/11.10.2011 L380/09.05.2011 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din proprietatea Statului Român și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe-Ionescu Șișești - Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în proprietatea Municipiului Turda și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, județul Cluj Lege 53/2012
86. 560/13.10.2010 L360/26.05.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
87. 562/13.10.2010 L363/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare respinsă
definitiv
88. 563/13.10.2010 L353/26.05.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii 49/2006 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
89. 576/18.10.2010 L372/26.05.2010 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.407 din 9 noiembrie 2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic respinsă
definitiv
90. 577/18.10.2010 L362/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
91. 582/18.10.2010 L359/26.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Locuinței nr.114/1996 cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
92. 584/07.11.2011 L440/06.06.2011 Proiect de Lege privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare respins
definitiv
93. 585/07.11.2011 L441/06.06.2011 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respins
definitiv
94. 590/11.11.2009 L442/02.09.2009 Propunere legislativă pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora respinsă
definitiv
95. 591/25.10.2010 L192/22.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsă
definitiv
96. 612/14.12.2009 L485/02.09.2009 Propunere legislativă privind etichetarea produselor care conțin organisme modificate genetic respinsă
definitiv
97. 621/15.11.2011 L492/28.06.2011 Propunere legislativă privind producerea și comercializarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de panificație și a produselor făinoase respinsă
definitiv
98. 628/25.10.2010 L398/01.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere pe ordinea de zi
99. 645/21.11.2011 L499/28.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000, Legea educației fizice și sportului, consolidată în 2009 respinsă
definitiv
100. 649/21.11.2011 L562/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1994 privind serviciile din subordinea Președintelui României respinsă
definitiv
101. 662/17.11.2010 L370/26.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie Lege 25/2012
102. 693/16.12.2009 L423/02.09.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic respins
definitiv
103. 694/16.12.2009 L456/02.09.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal Lege 83/2010
104. 706/22.11.2010 L529/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsă
definitiv
105. 715/24.11.2010 L545/07.09.2010 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Inginerilor din domeniul Construcțiilor din România respinsă
definitiv
106. 735/05.12.2011 L601/06.09.2011 Proiect de Lege privind construcția și modernizarea clădirilor destinate unităților de educație timpurie antepreșcolară respins
definitiv
107. 749/29.11.2010 L583/07.09.2010 Propunere legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinație agricolă aferente activelor achiziționate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii respinsă
definitiv
108. 765/29.11.2010 L539/07.09.2010 Proiect de Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii respins
definitiv
109. 771/19.12.2011 L670/01.01.2011 Proiect de Lege privind instituirea zilei limbii române Lege 53/2013
110. 785/29.11.2010 L581/07.09.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsă
definitiv
111. 786/29.11.2010 L528/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Hotărârii nr.1.025/2006 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
112. 788/29.11.2010 L580/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsă
definitiv
113. 789/29.11.2010 L546/07.09.2010 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 2003-Codul Muncii respinsă
definitiv
114. 816/29.11.2010 L527/07.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
115. 831/29.11.2010 L526/07.09.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.303 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia respinsă
definitiv
116. 855/13.12.2010 L687/25.10.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice respins
definitiv
117. BP878/16.11.2009 L136/23.02.2010 Propunere legislativă privind transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 2 din Municipiul București a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" la Senat

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 16 ianuarie 2019, 22:46
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro