Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2016-prezent (dep.)
inițiative legislative
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
2012-2016 (dep.)
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-prezent > Camera Deputaților > Ion-Marcel Ciolacu > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Ion-Marcel CIOLACU, chestor al Camerei Deputaților
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

E-mail(uri) ionmarcelciolacu@gmail.com
NaționalitateRomână
Data nașterii28.11.1967
Starea civila Casatorit, 1 copilEXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Decembrie 2016 - prezent

Deputat PSD ales în circumscripția electorală 10 Buzău

Februarie 2017 - prezent

Lider al Grupului Parlamentar al PSD din Camera Deputaților

Membru în Comisia pentru Afaceri Europene, Camera Deputaților

Membru în Comisia de validare, Camera Deputaților

Membru în Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

Membru în Grupurile parlamentare de prietenie cu statele: Republica Federală Germania, Republica Zambia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statul IsraelPerioada

2012 - 2016

Funcția sau postul ocupat

Deputat de Buzau, Colegiul Uninominal nr. 7

Activități și responsabilități principale

Răspuns la plângerile sau la petițiile cetățenilor și încercarea de rezolvare a lor, fie direct, prin inițiative legislative, fie indirect, prin dialogul cu alte instituții;

Rezolvarea problemelor ivite la nivel local, in cadrul colegiului in care a fost ales;

Dreptul de a cere modificarea unei legi; drept de initiativa legislativa, putand initia singur sau impreuna cu alti parlamentari propuneri legislative, care sunt sau urmeaza sa intre in procesul legislativ;

Adresarea unor intrebari si interpelari Guvernului si membrilor acestuia cu privire la activitatea guvernamentala.Perioada

Februarie 2015 - Decembrie 2016

Funcția sau postul ocupat

Secretar al Camerei Deputatilor, Membru al Biroului Permanent, Parlamentul Romaniei

Activități și responsabilități principale

Intocmirea listelor cu înscrierile la cuvânt, pe baza solicitărilor, în ordinea în care acestea au fost făcute;

Prezentarea unor propuneri, amendamente și orice alte comunicări adresate plenului Camerei Deputaților, efectuarea apelului nominal, consemnarea rezultatului votului, evidența hotărârilor adoptate;

Pregătirea și asigurarea condițiilor pentru buna desfășurare a ședințelor Camerei Deputaților;

Asistarea președintelui Camerei Deputaților în realizarea atribuțiilor ce îi revin și îndeplinirea altor sarcini primite de la acesta sau de la Biroul permanent.Perioada

Martie 2014 - Decembrie 2016

Funcția sau postul ocupat

Membru in cadrul Comisiei pentru administrație publică si amenajarea teritoriului din Camera Deputatilor

Activități și responsabilități principale

Dezbaterea și votarea legilor, alegerea și avizarea numirii unor autorități ale statului;

Elaborarea unor propuneri privind relațiile cu autoritățile publice, organizațiile interne și internaționale;

Procesarea sau întocmirea unor proiecte de lege, respectiv a legilor pe baza textelor adoptate de plenul Camerei Deputaților.

Mai 2014 - Februarie 2014

Membru in cadrul Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor, Camera Deputatilor

Supleant in cadrul delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara OSCE

Membru al Grupurilor de prietenie cu Statul Israel si Regatul Belgiei

Numele și adresa angajatorului

Camera Deputatilor, Parlamentul Romaniei

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administratie Publica LocalaPerioada

2008-2012

Funcția sau postul ocupat

Viceprimar, Municipiul Buzau

Activități și responsabilități principale

Asigurarea si respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local;

Sprijin in aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale primarului, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, precum și a hotărârilor consiliului județean, în condițiile legii;

Reprezentarea, dupa caz, a unitatii administrativ-teritoriale în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum și în justiție;

Coordonarea serviciilor comunitare de utilitate publica, coordonarea Directiei Tehnice;

Manager de proiect al programului european „Planuri integrate de dezvoltare urbana”:

 1. Reabilitarea monumentului istoric, Vila Albatros
 2. Reabilitare retea de drumuri- cartier Mihai Viteazu
 3. Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii

Numele și adresa angajatorului

Primaria Municipiului Buzau

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administratie Publica LocalaPerioada

Mai 2007 - Iulie 2008

Funcția sau postul ocupat

Director Executiv

Activități și responsabilități principale

Management

Numele și adresa angajatorului

Urbis Serv S.R.L.

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administrarea domeniului public local, executarea, reparatia si intretinerea drumurilor publicePerioada

2004 - 2005, 2006 - Mai 2007

Funcția sau postul ocupat

Consilier juridic

Activități și responsabilități principale

Coordonarea departamentului administrativ si juridic

Numele și adresa angajatorului

S.C.Alcom S.R.L.

Tipul activității sau sectorul de activitate

Prestari servicii si comertPerioada

Noiembrie - Decembrie 2005

Funcția sau postul ocupat

Prefect interimar, Judetul Buzau

Activități și responsabilități principale

Reprezentantul Guvernului in teritoriu

Organizarea, coordonarea și controlul aplicarii legilor, ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a ordinelor și instrucțiunilor emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate și a principiului autonomiei locale;

Realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în programul de guvernare și dispunerea măsurilor necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competențele și atribuțiille avute, potrivit legii;

Verificarea măsurile întreprinse de către primar sau președintele consiliului județean în calitatea lor de reprezentanți ai statului în unitatea administrativ-teritorială;

Colaborarea cu autoritățile administrației publice locale pentru determinarea priorităților de dezvoltare teritorială;

Conducerea activitatii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Buzau;

Apărarea ordinii de drept, a liniștii publice și siguranței cetățeanului, precum și a drepturilor și libertăților cetățenilor, în condițiile prevăzute de lege;

Asigurarea realizarii politicilor și a planului de măsuri pentru integrarea europeană;

Indeplinirea altor atribuții prevăzute de lege și de celelalte acte normative, precum și alte sarcini stabilite de Guvern.

Numele și adresa angajatorului

Prefectura Judetului Buzau

Tipul activității sau sectorul de activitate

Coordonarea serviciilor publice deconcentrateEDUCAȚIE ȘI FORMARE

Perioada

2010 - 2012

Calificarea / diploma obținută

Masterat

Competențe profesionale dobândite

Bazele sectorului public. Managementul finantelor publice

Numele și tipul instituției de învățământ

Managementul sectorului public, S.N.S.P.A. BucurestiPerioada

2008 - 2009

Calificarea / diploma obținută

Cursuri Postuniversitare

Competențe profesionale dobândite

Perfectionare in domeniul securitatii si apararii nationale ”Securitate si buna guvernare”

Numele și tipul instituției de învățământ

Colegiul National de Aparare BucurestiPerioada

2003 - 2004

Calificarea / diploma obținută

Studii postuniversitare de specialitate

Disciplinele principale studiate

Economia dezvoltarii locale,managementul relatiilor publice locale, drept administrativ, finante publice

Competențe profesionale dobândite

Management si finantare locala

Numele și tipul instituției de învățământ

Universitatea Ecologica din BucurestiPerioada

1991- 1995

Calificarea / diploma obținută

Facultatea de drept

Disciplinele principale studiate

Drept civil, drept penal, drept bancar si valutar, drept comercial, criminalistica, drept administrativ

Competențe profesionale dobândite

Stiinte juridice

Numele și tipul instituției de învățământ

Universitatea Ecologica din BucurestiCURSURI DE FORMARE PROFESIONALA

 • August 2007, 2009 - Fonduri structurale - instrumente de finantare pentru dezvoltare durabila
 • Februarie 2006 - Strategii de dezvoltare locala si regionala
 • August 2002 - Organizarea si functionarea administratiei publice locale, strategia guvernului privind reforma in administratie
 • Decembrie 2001 - Strategii de dezvoltare locale si nationale
 • Iunie 2001 - Mangementul serviciilor publice in administratia publica locala
 • Februarie 2001- Arta rezolvarii conflictelor in administratia publica locala

Limba maternă

Română

Limbi străine

Autoevaluare

ÎnțelegereVorbireScriere

Nivel european (*)

AscultareCitireParticipare
la conversație
Discurs oralExprimare
scrisă

Engleza

1 2 2 2 2

Franceza

2 2 3 3 3

(*)Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine; se indica nivelul de competenta pe scara de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - incepator)Competențe și abilități sociale

 • Capacitate excelenta de comunicare si buna relationare cu oamenii
 • Asumarea raspunderii si integritate in desfasurarea activitatii intreprinse
 • Adaptabilitate si flexibilitate, spirit de echipa
 • Capacitatea de a coordona activitati administrative regional sau national
 • Competente si aptitudini organizatorice
 • Coordonator al activitatilor cu caracter politic (campanii locale, nationale, campanii interne de reorganizare, campanii de comunicare)

ACTIVITATE POLITICA

Membru al Partidului Social Democrat din anul 1990

 Functii detinute in partid

Membru fondator al PSD Buzău

Functii detinute pana in prezent in cadrul PSD, atat la nivel local cat si national:

Presedinte Organizatia Judeteana PSD Buzau, Membru Cex PSD (2015-prezent)

 • Membru al Consiliului National PSD, Coordonator Departament Economie, investitii si locuri de munca (din mai 2015);
 • Presedinte al Organizatiei Municipale PSD Buzau (2010-2015);
 • Vicepresedinte al Organizatiei Judetene PSD Buzau (2000- 2010);
 • Vicepresedinte al Organizatiei Municipale PSD Buzau (2000-2010);
 • Vicepresedinte al Organizatiei de Tineret PSD Buzau (1996-2000).Activitate politica

Viceprimar (2008-2012), Consilier local (2008-2012), Viceprimar (2004-2008), Consilier local (2004-2008),Consiler judetean (2000-2004), Responsabil comunicare si publicitate electorala (2000-2004), Liderul grupului de consilieri judeteni (2000-2004), Consilier local al Municipiului Buzau (1996 -2000),Informatii suplimentare

Cunostinte PC - MS Office, Internet si Social Media

Permis de conducere categoria B28.06.2017

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 20 ianuarie 2019, 12:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro