Activitate parlamentară
2012-2016 (sen.)
inițiative legislative
moțiuni
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Senatul > Dragoș Luchian > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Dragoș LUCHIAN
Propuneri legislative initiate în legislatura 2012-2016

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 12/04.02.2014 L1/04.02.2014 Proiect de Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal Lege 159/2014
2. 29/10.02.2014 L584/04.11.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsă
definitiv
3. 44/29.02.2016 L267/07.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsă
definitiv
4. 83/25.02.2015 L395/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată respinsă
definitiv
5. 98/22.03.2016 L98/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.188 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsă
definitiv
6. 116/29.03.2016 L69/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsă
definitiv
7. 117/29.03.2016 L97/02.02.2016 Propunere legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul "Casa radio " situat în București, str.Știrbei Vodă nr.174-176 sect 1 pe ordinea de zi
8. 126/04.04.2016 L76/02.02.2016 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
9. 129/06.04.2016 L688/21.12.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală pe ordinea de zi
10. 132/06.04.2016 L59/02.02.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 din Legea concediului paternal nr.210/1999 respins
definitiv
11. 140/11.04.2016 L466/05.09.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare precum și a Legii nr.393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare Lege 32/2017
12. 150/31.03.2014 L708/09.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsă
definitiv
13. 151/11.04.2016 L60/02.02.2016 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsă
definitiv
14. 152/11.04.2016 L94/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsă
definitiv
15. 158/01.04.2014 L576/16.09.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată clasată
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
16. 165/02.03.2015 L706/24.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 28 din 25 martie 1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale respinsă
definitiv
17. 165/13.04.2016 L57/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe ale Securității Naționale respinsă
definitiv
18. 166/13.04.2016 L61/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.155/2010 a poliției locale, republicată respinsă
definitiv
19. 167/13.04.2016 L63/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale respinsă
definitiv
20. 176/04.03.2015 L407/16.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție Lege 21/2017
21. 194/20.04.2016 L96/02.02.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.19 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României respins
definitiv
22. 197/20.04.2016 L58/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.340/2004, republicată, privind prefectul și instituția prefectului respinsă
definitiv
23. 218/26.04.2016 L101/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă respinsă
definitiv
24. 231/03.05.2016 L64/02.02.2016 Proiect de Lege privind declararea zilei de 26 octombrie - Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962, ziua Partizanilor Anticomuniști respins
definitiv
25.   L233/07.04.2014 Propunere legislativă privind revizuirea Constituției României retrasă
de către Senat
26. 254/16.03.2015 L641/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea respinsă
definitiv
27. 275/15.06.2016 L193/04.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.52 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respins
definitiv
28. 285/10.06.2014 L90/04.02.2014 Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului și administrarea autorității publice centrale în proprietatea privată a autorităților administrației publice locale respinsă
definitiv
29. 290/23.03.2015 L686/18.11.2014 Propunere legislativă legislativă pentru impozitarea veniturilor rezultate din cesiunea creanțelor bancare respinsă
definitiv
30. 325/30.03.2015 L66/09.02.2015 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
31. 328/30.03.2015 L419/02.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului prin corespondență al cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate la Senat
32. 329/13.09.2016 L192/04.04.2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.7 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali pe ordinea de zi
33. 336/01.04.2015 L32/09.02.2015 Propunere legislativă privind Cinematografia pe ordinea de zi
34. 348/20.09.2016 L247/03.05.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Lege 67/2017
35. 350/20.09.2016 L371/13.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii Lege 220/2016
36. 402/03.10.2016 L249/03.05.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului pe ordinea de zi
37. 429/16.09.2014 L264/28.04.2014 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.232 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
38. 445/22.09.2014 L213/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice respinsă
definitiv
39. 460/15.06.2015 L194/27.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.62 alin.(23) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
40. 484/17.06.2015 L168/15.04.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și vaduvelor de război Lege 259/2015
41. 493/11.11.2013 L468/03.09.2013 Propunere legislativă privind folosirea limbajului semnelor românești sau a limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat respinsă
definitiv
42. 494/11.11.2013 L469/03.09.2013 Propunere legislativă privind Statutul interpretului în limbaj mimico-gestual respinsă
definitiv
43. 495/22.06.2015 L206/04.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învațamântul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copii preșcolari din gradinițele de stat și private cu program normal de 4 ore respinsă
definitiv
44. 511/02.12.2014 L323/19.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
45. 515/29.06.2015 L195/27.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.III din Legea nr.122/2014 pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Deltei Dunării " respinsă
definitiv
46. 516/29.06.2015 L238/18.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
47. 523/02.12.2014 L303/12.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.257, alin.(2), lit.b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respinsă
definitiv
48. 526/27.11.2013 L450/03.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare respins
definitiv
49. 545/08.12.2014 L367/02.06.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.4 și 5 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
50. 556/08.12.2014 L296/12.05.2014 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respins
definitiv
51. 559/08.12.2014 L335/27.05.2014 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsă
definitiv
52. 582/09.09.2015 L240/18.05.2015 Propunere legislativă privind înființarea Muzeului Ororilor Comunismului în România pe ordinea de zi
53. 589/15.12.2014 L373/02.06.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsă
definitiv
54. 604/23.09.2015 L268/26.05.2015 Propunere legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii respinsă
definitiv
55. 617/16.12.2013 L433/03.09.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respinsă
definitiv
56. 674/23.12.2013 L585/04.11.2013 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(11) al art.184 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
57. 678/23.12.2013 L582/04.11.2013 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești respinsă
definitiv
58. 743/28.10.2015 L450/02.09.2015 Proiect de Lege privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite Lege 77/2016
59. 769/02.11.2015 L434/02.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului pe ordinea de zi
60. 774/04.11.2015 L158/07.03.2016 Propunere legislativă pentru completarea articolului 23 din Legea nr.258/2007 privind practica elevilor și studenților respinsă
definitiv
61. 848/25.11.2015 L419/02.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului prin corespondență al cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate la comisii
62. 873/09.12.2015 L573/02.11.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii concediului paternal nr.210/1999 respins
definitiv
63. 891/21.12.2015 L651/02.12.2015 Proiect de Lege pentru abrogarea art.52 din Legea nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare respins
definitiv
64. BP472/12.07.2016   Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(1) lit.c din Legea nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor clasată
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
65.   BP422/19.06.2013 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești retrasă
de către inițiator
66.   BP701/29.12.2014 Propunere legislativă privind Legea Turismului retrasă
de către inițiator
67.   BP342/29.06.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare retrasă
de către inițiator

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 25 mai 2019, 23:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro