Marian-Gheorghe CUCȘA
Curriculum Vitae

Experiența profesională12/2016 - prezent Deputat
Parlamentul României, Camera Deputaților

Vicepreședinte - Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI

Vicelider - Grupul Parlamentar ALDE


Feb 13-Dec 16 Director Executiv
S.C. SERVICE TEST S.R.L.

 • Reprezentarea firmei in relatiile protocolare cu furnizorii si clientii;
 • Stabilirea obiectivelor de dezvoltare ale firmei si urmarirea stadiului de realizare a acestora;
 • Elaborarea de strategii si oportunitati pentru dezvoltarea societatii;

Aug 12-Dec 16 Membru în Consiliul de Administrație
S.C. SCHILIFT S.R.L

 • Promovarea și administrarea serviciilor oferite de societate
 • Monitorizarea și evaluarea săptămânală a performanțelor înregistrate;
 • Raportarea săptămânală a rezultatelor obținute;
Societatea aparține CJ Timiș și are ca obiect de activitate administrarea pârtiilor de schi de pe Muntele Semenic. Societatea este administrată de un consiliu de administrație compus din 3 membri.


05/2011-12/2016 Președinte
Asociația PRO BENEFICA

 • Promovarea incluziunii sociale a persoanelor provenite din mediul rural și familiile neajutorate.
 • Promovarea libertății conștiinței și a dreptului la libera exprimare.
 • Protejarea mediului înconjurător și diseminarea dezvoltării conștiinței vizavi de responsabilitatea pe care o au oamenii față de mediu.
 • Protecția animalelor ca parte integrantă a naturii și astfel a mediului înconjurător.
 • Promovarea valorilor și tradițiilor autentice românești.
 • Lupta împotriva consumului de droguri și a repercusiunilor provocate de acestea.
 • Informarea oamenilor despre bolile cu transmitere prin contact direct sau indirect pentru prevenirea dispersării acestora în rândul populației.
 • Incluziunea socială și lupta împotriva discriminării persoanelor cu dizabilități.
 • Promovarea și dezvoltarea cercetării prin programe doctorale și postdoctorale.

Educație și formare2004 - 2007 Licențiat în Ingineria Mediului
Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Fizică


2000 - 2004 Diplomă de Bacalaureat
Liceul Teoretic "General Dragalina", Oravița


Competențe personaleAlte limbi străine cunoscute

ÎnțelegereVorbireScriere

 

AscultareCitireParticipare
la conversație
Discurs oral

Engleză

B1 B1 B1 B1 A2
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referință pentru limbi străine


Competențe de comunicare Abilități de comunicare și relaționare - aceste abilități au fost dobândite în cadrul activităților universitare precum și în activitățile întreprinse in cadrul Asociaței Pro Benefica, activități extrașcolare, acțiuni bazate pe politici de tineret - Programul pentru „ECOLideri Europeni”, Brașov, Octombrie 2011).


Competențe organizaționale/manageriale
 • Viziune și inovație
 • Spirit organizatoric și de coordonare
 • Sociabil, responsabil, punctual
 • Persoană determinată, muncitoare, entuziastă, inovativă și responsabilă.


 • INFORMAȚII SUPLIMENTARE  Participare la cursuri/conferințe
  • 4-5 Octombrie 2012: “Întărirea capacității companiilor românești de dezvoltare a parteneriatelor sociale - Responsabilitare Socială Corporativă” , Modulul I - Conceptul, principiile și elementele de bază ale antreprenoriatului responsabil social;
  • Octombrie 2011: „ECOlideri Europeni (E.C.O.L.E.)”, Canionul Șapte Scări, Jud. Brașov - ;
  14.02.2020