Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2012-2016 (sen.)
inițiative legislative
moțiuni
2004-2008 (dep.)
2000-2004 (dep.)
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Senatul > Ion Luchian > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Ion LUCHIAN
Propuneri legislative initiate în legislatura 2012-2016

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 4/01.02.2016 L204/11.04.2016 Propunere legislativă privind activitatea de prevenție în sănătate la Senat
2. 10/02.02.2015 L123/23.03.2015 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și furnizarea de servicii mass-media audiovizuale respinsă
definitiv
3. 12/04.02.2014 L1/04.02.2014 Proiect de Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal Lege 159/2014
4. 29/10.02.2014 L584/04.11.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsă
definitiv
5. 43/01.02.2017 L491/05.09.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății pe ordinea de zi
6. 44/29.02.2016 L267/07.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsă
definitiv
7. 45/01.02.2017 L497/05.09.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății pe ordinea de zi
8. 55/17.02.2014 L726/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea lit.e), alin.(1) a art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
9. 83/25.02.2015 L395/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată respinsă
definitiv
10. 98/22.03.2016 L98/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.188 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsă
definitiv
11. 100/03.03.2014 L691/02.12.2013 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Lege 34/2015
12. 104/03.03.2014 L672/27.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea LEGII nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsă
definitiv
13. 116/29.03.2016 L69/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsă
definitiv
14. 117/29.03.2016 L97/02.02.2016 Propunere legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul "Casa radio " situat în București, str.Știrbei Vodă nr.174-176 sect 1 pe ordinea de zi
15. 138/25.03.2014 L695/02.12.2013 Propunere legislativă privind organizațiile cooperatiste școlare respinsă
definitiv
16. 140/11.04.2016 L466/05.09.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare precum și a Legii nr.393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare Lege 32/2017
17. 146/11.04.2016 L78/02.02.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale respins
definitiv
18. 152/11.04.2016 L94/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsă
definitiv
19. 158/01.04.2014 L576/16.09.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată clasată
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
20. 170/04.03.2015 L409/16.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și al protecției sociale respins
definitiv
21. 194/20.04.2016 L96/02.02.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.19 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României respins
definitiv
22. 205/26.04.2016 L544/13.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale Lege 140/2017
23. 218/26.04.2016 L101/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă respinsă
definitiv
24.   L233/07.04.2014 Propunere legislativă privind revizuirea Constituției României retrasă
de către Senat
25. 275/15.06.2016 L193/04.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.52 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respins
definitiv
26. 285/10.06.2014 L90/04.02.2014 Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului și administrarea autorității publice centrale în proprietatea privată a autorităților administrației publice locale respinsă
definitiv
27. 289/21.06.2016 L110/08.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochemist, biolog și chemist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România respinsă
definitiv
28. 290/23.03.2015 L686/18.11.2014 Propunere legislativă legislativă pentru impozitarea veniturilor rezultate din cesiunea creanțelor bancare respinsă
definitiv
29. 295/10.06.2014 L154/17.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei, precum și a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
30. 297/27.06.2016 L612/08.02.2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților aministrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali pe ordinea de zi
31. 325/30.03.2015 L66/09.02.2015 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
32. 328/30.03.2015 L419/02.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului prin corespondență al cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate la Senat
33. 329/13.09.2016 L192/04.04.2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.7 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali pe ordinea de zi
34. 330/23.06.2014 L578/22.09.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.218 din 2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române Lege 107/2015
35. 332/07.10.2013 L640/18.11.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale respinsă
definitiv
36. 334/01.04.2015 L708/24.11.2014 Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere respins
definitiv
37. 347/07.04.2015 L67/09.02.2015 Proiect de Lege privind medicina școlară respins
definitiv
38. 347/20.09.2016 L647/27.12.2016 Propunere legislativă privind modificarea art. 174, alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale Lege 70/2017
39. 353/20.09.2016 L353/13.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.465, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal Lege 196/2017
40. 355/20.09.2016 L186/04.04.2016 Proiect de Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov la comisii
41. 363/22.04.2015 L303/15.06.2015 Propunere legislativă privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități Lege 8/2016
42. 382/29.04.2015 L714/24.11.2014 Proiect de Lege privind votul prin corespondență, exercitat de cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara granițelor țării respins
definitiv
43. 385/02.09.2014 L334/27.05.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.82/2006 privind recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat respinsă
definitiv
44. 387/27.09.2016 L388/21.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Lege 128/2017
45. 429/16.09.2014 L264/28.04.2014 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.232 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
46. 459/17.10.2016 L304/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) a articolului 502 din Codul Fiscal (Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal) respinsă
definitiv
47. 462/11.11.2013 L453/03.09.2013 Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical la comisii
48. 462/15.06.2015 L208/04.05.2015 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua de luptă împotriva cancerului de sân Lege 273/2015
49. 464/17.10.2016 L275/07.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la comisii
50. 470/17.10.2016 L342/07.06.2016 Propunere legislativă privind măsurile de prevenire și control a tuberculozei Lege 302/2018
51. 484/17.06.2015 L168/15.04.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și vaduvelor de război Lege 259/2015
52. 511/02.12.2014 L323/19.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
53. 533/07.11.2016 L320/07.06.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.198 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
54. 537/07.11.2016 L340/07.06.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.999 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă pe ordinea de zi
55. 545/08.12.2014 L367/02.06.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.4 și 5 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
56. 549/02.12.2013 L368/03.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor respins
definitiv
57. 556/08.12.2014 L296/12.05.2014 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respins
definitiv
58. 557/01.09.2015 L261/26.05.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.20 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului respins
definitiv
59. 578/09.09.2015 L172/15.04.2015 Proiectul Legii turismului respins
definitiv
60. 581/09.09.2015 L343/29.06.2015 Proiect de Lege privind modificarea alin.(5) al art.529 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 260/2015
61. 582/09.09.2015 L240/18.05.2015 Propunere legislativă privind înființarea Muzeului Ororilor Comunismului retrimis
la comisii
62.   L583/04.11.2013 Propunere legislativă privind Cinematografia și Industria Filmului retrasă
de către inițiator
63. 589/15.12.2014 L373/02.06.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsă
definitiv
64. 650/12.10.2015 L239/18.05.2015 Propunere legislativă privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov, județul Brașov,în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului " Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav" Lege 228/2016
65. 660/23.12.2013 L189/17.03.2014 Propunere legislativă privind completarea art.22 din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi respinsă
definitiv
66. 662/23.12.2013 L412/03.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.256 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
67. 674/23.12.2013 L585/04.11.2013 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(11) al art.184 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
68. 722/26.10.2015 L287/02.06.2015 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar respinsă
definitiv
69. 743/28.10.2015 L450/02.09.2015 Proiect de Lege privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite Lege 77/2016
70. 745/28.10.2015 L427/02.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.12 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 Lege 50/2016
71. 848/25.11.2015 L419/02.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului prin corespondență al cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate la comisii
72. BP584/27.09.2016 BP510/04.10.2016 Propunere legislativă privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate la Senat
73. BP660/10.10.2016 BP548/12.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.199 -"Violența în familie" din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal la Senat
74. BP472/12.07.2016   Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(1) lit.c din Legea nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor clasată
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
75.   BP701/29.12.2014 Propunere legislativă privind Legea Turismului retrasă
de către inițiator

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 20 aprilie 2019, 9:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro