Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2016-present (dep.)
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
 
You are here: Home page > Legislature 2008-2012 > Chamber of Deputies > Gabriel Andronache > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Gabriel ANDRONACHE
Legislative proposals initiated in legislature 2008-2012

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 15/01.02.2012 L580/06.09.2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr.21/1991, republicata Lege 44/2013
2. 43/21.02.2011 L332/26.04.2011 Propunere legislativa privind modificarea art.21 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 Lege 299/2011
3. 65/10.04.2012 L707/21.11.2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea alin.(5) al art.21 din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 Lege 135/2014
4. 99/24.03.2010 L618/09.11.2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii privind cadastrul si publicitatea imobiliara nr.7/1996 Lege 170/2010
5. 109/29.03.2010 L610/09.11.2009 Propunere legislativa privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de retele de transport si distributie energie electrica Lege 210/2010
6. 124/07.04.2010 L676/08.12.2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope respinsă
definitiv
7. 144/29.05.2012 L41/13.02.2012 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 Lege 178/2012
8. 152/29.05.2012 L71/13.02.2012 Proiect de Lege privind acordarea de pachete alimentare pentru elevii din invatamantul obligatoriu de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private respins
definitiv
9. 156/29.05.2012 L101/20.02.2012 Propunere legislativa privind introducerea tinutei scolare obligatorii in invatamantul general obligatoriu, liceal si profesional de stat si particular respinsă
definitiv
10. 164/02.03.2009 L55/02.03.2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, modificata si completata respinsă
definitiv
11. 173/29.05.2012 L39/13.02.2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator Lege 115/2012
12. 190/19.04.2010 L26/02.02.2010 Propunere legislativa privind identificarea, diagnosticarea si tratarea copiilor afectati de tulburari din spectrul autist respinsă
definitiv
13. 204/29.05.2012 L82/13.02.2012 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata respins
definitiv
14. 217/02.05.2011 L123/14.02.2011 Propunere legislativa pentru modificarea art.97 din Legea nr.267/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale Lege 129/2011
15. 225/03.05.2010 L20/02.02.2010 Proiect de Lege pentru completarea art.62 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic Lege 156/2010
16. 238/09.05.2011 L488/28.06.2011 Propunere legislativa privind modificarea art.5 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 respinsă
definitiv
17. 249/03.05.2010 L46/02.02.2010 Propunere legislativa privind sistemul unitar de pensii publice respinsă
definitiv
18. 261/09.05.2011 L135/14.02.2011 Propunere legislativa pentru completarea art.28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere respinsă
definitiv
19. 265/09.05.2011 L146/14.02.2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope respinsă
definitiv
20. 272/09.05.2011 L145/14.02.2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.175 din 16 iulie 2010 pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari respinsă
definitiv
21. 325/16.05.2011 L615/12.09.2011 Propunere legislativa pentru completarea art.121 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale respinsă
definitiv
22. 332/16.05.2011 L71/14.02.2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului în reexaminare
la Senat
23. 334/16.05.2011 L127/14.02.2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali la comisii
24. 336/16.05.2011 L51/14.02.2011 Proiect de Lege privind introducerea votului prin corespondenta pentru cetatenii romani aflati in strainatate respins
definitiv
25. 348/16.05.2011 L213/22.02.2011 Proiect de Lege privind completarea art.22 din Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date respins
definitiv
26. 349/16.05.2011 L211/22.02.2011 Propunere legislativa privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu -Sisesti" - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov in domeniul public al Municipiului Brasov si in administrarea Consiliului Local al municipiului Brasov, judetul Brasov Lege 137/2011
27.   L363/10.09.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.266/2008 republicata, privind infiintarea si autorizarea unitatilor farmaceutice, precum si a Conditiilor de organizare si functionare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare respinsă
28. 368/23.05.2011 L212/22.02.2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare respinsă
definitiv
29. 378/02.09.2009 L557/22.10.2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane respinsă
definitiv
30. 390/07.06.2011 L251/21.03.2011 Propunere legislativa pentru abrogarea alin.6 1al art.37 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat respinsă
definitiv
31. 393/28.06.2010 L218/13.04.2010 Proiect de Lege pentru completarea art.54 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere respins
definitiv
32. 400/14.06.2011 L289/11.04.2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor respinsă
definitiv
33.   L421/02.09.2009 Propunere legislativa privind Codul civil retrasă
de către inițiator
34. 432/15.10.2012   Propunere legislativa privind organizarea si functionarea zonei metropolitane clasată
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
35. 470/05.10.2009 L625/19.11.2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.144(r1) din 21/05/2007 republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 03/08/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate respinsă
definitiv
36. 481/14.09.2010 L265/27.04.2010 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.82 din 24 decembrie 1991- Legea contabilitatii respinsă
definitiv
37. 482/14.09.2010 L267/27.04.2010 Propunere legislativa privind modificarea LEGII nr.64 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale respinsă
definitiv
38. 563/13.10.2010 L353/26.05.2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii 49/2006 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile ulterioare respinsă
definitiv
39. 630/14.12.2009 L384/02.09.2009 Proiect de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat si biserica in domeniul asistentei sociale în reexaminare
la Senat
40. 647/02.11.2010 L417/08.06.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 la comisii
41. 662/17.11.2010 L370/26.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie Lege 25/2012
42. 665/14.12.2009 L486/02.09.2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni respinsă
definitiv
43. 687/22.11.2010 L467/29.06.2010 Propunere legislativa privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere in executare a creantelor apartinand institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare Lege 287/2011
44. 687/28.11.2011 L565/06.09.2011 Propunere legislativa pentru modificarea alin.3 al art.17 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi respinsă
definitiv
45. 688/28.11.2011 L568/06.09.2011 Propunere legislativa pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.h) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr.341/2004 respinsă
definitiv
46. 695/22.11.2010 L464/29.06.2010 Proiect de Lege pentru interzicerea clonarii si a aplicatiilor biomedicinei care inalca drepturile omului si demnitatea umana la comisii
47. 698/22.11.2010 L465/29.06.2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil la comisii
48. 714/05.12.2011 L599/06.09.2011 Proiect de Lege privind reglementarea contractelor de imprumut cu ipoteca respins
definitiv
49. 731/05.12.2011 L566/06.09.2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.17 din Legea farmaciei nr.266/2008 respins
definitiv
50. 740/05.12.2011 L544/06.09.2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respins
definitiv
51. 743/05.12.2011 L564/06.09.2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 lit.b) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale respins
definitiv
52. 755/05.12.2011 L567/06.09.2011 Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia respins
definitiv
53. 771/19.12.2011 L670/01.01.2011 Proiect de Lege privind instituirea zilei limbii romane Lege 53/2013

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 23 april 2019, 7:04
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro