Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2012-2016 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Camera Deputaților > Dănuț Culețu > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Dănuț CULEȚU
Propuneri legislative initiate în legislatura 2012-2016

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 45/17.02.2014 L665/27.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
2. 79/24.02.2014 L647/18.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.83 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsă
definitiv
3. 82/24.02.2014 L723/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsă
definitiv
4. 82/25.02.2015 L192/27.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului respinsă
definitiv
5. 102/02.03.2015 L503/09.09.2014 Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea construcțiilor reprezentative pentru România respinsă
definitiv
6. 105/03.03.2014 L674/27.11.2013 Propunere legislativă pentru completarea prevederilor art.199 din Codul de procedură penală pe ordinea de zi
7. 130/25.03.2014 L694/02.12.2013 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal respinsă
definitiv
8. 172/07.04.2014 L705/09.12.2013 Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a învățământului profesional, universitar și a cercetării științifice raport
depus
9. 173/04.03.2015 L420/16.06.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
10. 199/10.06.2013 L511/07.10.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsă
definitiv
11. 201/14.04.2014 L56/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
12. 236/28.04.2014 L75/04.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.49 din Legea nr.230/2007- Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsă
definitiv
13. 239/25.06.2013 L177/21.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsă
definitiv
14. 248/02.09.2013 L542/28.10.2013 Propunere legislativă privind protecția întreprinzătorului din România respinsă
definitiv
15. 290/17.09.2013 L165/13.05.2013 Propunere legislativă privind stabilirea și plata despăgubirilor pentru imobilele preluate în mod abuziv de stat în perioada regimului comunist (6 martie 1945-22 decembrie 1989) respinsă
definitiv
16. 291/10.06.2014 L144/17.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.752 din 27 decembrie 2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române respins
definitiv
17. 297/10.06.2014 L83/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente respinsă
definitiv
18. 299/10.06.2014 L46/04.02.2014 Propunere legislativă privind amânarea la plată a obligațiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu încasează creanțele la termenul de scadență de la instituțiile publice respinsă
definitiv
19. 306/10.06.2014 L77/04.02.2014 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor respinsă
definitiv
20. 308/10.06.2014 L92/04.02.2014 Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Național de Artă "Constantin Brâncuși" Lege 199/2015
21. 328/30.03.2015 L419/02.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului prin corespondență al cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate la Senat
22. 334/01.04.2015 L708/24.11.2014 Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere respins
definitiv
23. 349/07.04.2015 L64/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 pct.25 din Legea nr.152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, astfel cum a fost modificată prin O.G.nr.6/2014 respinsă
definitiv
24. 373/02.09.2014 L319/19.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respinsă
definitiv
25. 374/02.09.2014 L321/19.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respinsă
definitiv
26. 377/14.10.2013 L179/21.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative respinsă
definitiv
27. 382/29.04.2015 L714/24.11.2014 Proiect de Lege privind votul prin corespondență, exercitat de cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara granițelor țării respins
definitiv
28. 392/04.05.2015 L93/16.02.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală pe ordinea de zi
29. 398/08.09.2014 L216/01.01.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
30. 415/16.09.2014 L738/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor și a Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială clasată
cf. art.63 alin.5
din Constituția republicată
31. 422/18.05.2015 L166/15.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.284/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsă
definitiv
32. 424/16.09.2014 L282/05.05.2014 Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri pentru buna desfășurare a alegerilor și a referendumului din România la comisii
33. 486/17.06.2015 L156/15.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat pe ordinea de zi
34. 503/22.06.2015 L231/11.05.2015 Propunere legislativă privind asociațiile de elevi respinsă
definitiv
35. 505/18.11.2013 L431/03.09.2013 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale respinsă
definitiv
36. 518/27.11.2013 L451/03.09.2013 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 14 noiembrie ca Ziua Dobrogei Lege 230/2015
37. 522/02.12.2014 L302/12.05.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.176 din 18 octombrie 2000 privind dispozitivele medicale respinsă
definitiv
38. 526/02.12.2014 L320/19.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.19 și art.47 din Legea nr.14/2003 a partidelor politice respinsă
definitiv
39. 564/02.12.2013 L467/03.09.2013 Propunere legislativă privind clarificarea Statutului Pieței RASDAQ și al Pieței Valorilor Mobiliare Necotate respinsă
definitiv
40. 574/15.12.2014 L110/09.03.2015 Propunere legislativă privind modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 95/2015
41. 585/16.12.2013 L442/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsă
definitiv
42. 591/15.12.2014 L386/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.179 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsă
definitiv
43. 598/19.12.2014 L391/10.06.2014 Propunere legislativă pentru eliminiarea impozitului și contribuțiilor aferente veniturilor din activitățile agricole, silvice și din piscicultură respinsă
definitiv
44. 613/16.12.2013 L417/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței respinsă
definitiv
45. 620/16.12.2013 L461/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată și completată respinsă
definitiv
46. 645/16.12.2013 L448/03.09.2013 Propunere legislativă privind programul "Masa la Scoală" pentru elevii din învățămîntul obligatoriu de stat și privat, primar și gimnazial retrimis
la comisii
47. 653/17.12.2013 L181/17.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 393 din 2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.912 din 7 octombrie 2004 respinsă
definitiv
48. 654/17.12.2013 L180/17.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 215 din 2001 a administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007 respinsă
definitiv
49. 665/23.12.2013 L572/04.11.2013 Propunere legislativă pentru aprobarea unor măsuri fiscal pentru sprijinirea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și stimularea consumului respinsă
definitiv
50. 848/25.11.2015 L419/02.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului prin corespondență al cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate la comisii
51. BP503/24.06.2014 L738/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor și a Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială la Senat

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 16 decembrie 2018, 0:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro