Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2016-present (dep.)
2012-2016 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
www.cmpartners.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Chamber of Deputies > Ioan Cupșa > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Ioan CUPȘA
Legislative proposals initiated in legislature 2012-2016

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 4/01.02.2016 L204/11.04.2016 Propunere legislativa privind activitatea de preventie in sanatate la Senat
2. 10/02.02.2015 L123/23.03.2015 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si furnizarea de servicii mass-media audiovizuale respinsă
definitiv
3. 12/04.02.2014 L1/04.02.2014 Proiect de Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal Lege 159/2014
4. 30/09.02.2015 L432/23.06.2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
5. 40/01.02.2017 L476/05.09.2016 Proiect de Lege pentru stabilirea de masuri privind emiterea sau eliberarea cu celeritate a unor documente cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate respins
definitiv
6. 48/17.02.2014 L610/11.11.2013 Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.5 din Legea nr.63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant respins
definitiv
7. 52/02.03.2016 L637/23.11.2015 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente respinsă
definitiv
8. 64/09.03.2016 L676/14.12.2015 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc respinsă
definitiv
9. 66/01.02.2017 L411/27.06.2016 Proiect de Lege privind sarbatorirea zilei de 10 mai ca Ziua Independentei Nationale a Romaniei la comisii
10. 88/25.02.2015 L387/10.06.2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea lit.b) a art.3 din Ordonanta de urgenta nr.34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta respinsă
definitiv
11. 115/17.03.2014 L294/12.05.2014 Propunere legislativa pentru completarea Legii privind siguranta nationala a Romaniei, nr.51 din 29 iulie 1991 respinsă
definitiv
12. 121/04.04.2016 L345/13.06.2016 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.119/2006 privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr.36/1995 procedură legislativă încetată
13. 122/17.03.2014 L613/11.11.2013 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului respins
definitiv
14. 139/11.04.2016 L465/05.09.2016 Propunere legislativa privind infiintarea institutiei Avocatul Copilului respinsă
definitiv
15. 159/02.03.2015 L558/09.09.2014 Propunere legislativa privind declararea satului Bicaciu, judetul Bihor localitate-martir a luptei anticomuniste Lege 159/2015
16. 177/04.03.2015 L410/16.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea art.84 din Legea nr.59/1934 asupra CECULUI respins
definitiv
17. 181/14.04.2014 L380/10.06.2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Educatiei Nationale nr.1/2011 la Senat
18. 186/04.03.2015 L564/09.09.2014 Proiectul Legii infiintarea, organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Juridice din Romania Lege 139/2015
19. 206/17.06.2013 L610/11.11.2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea LEGII nr.63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant procedură legislativă încetată
20. 209/17.06.2013 L524/15.10.2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului respinsă
definitiv
21. 222/09.03.2015 L667/18.11.2014 Propunere legislativa privind amenajarile rutiere destinate autovehiculelor cu regim prioritar precum si dotarea cu sisteme de semaforizare inteligenta respinsă
definitiv
22.   L233/07.04.2014 Propunere legislativa privind revizuirea Constitutiei Romaniei retrasă
de către Senat
23. 271/02.06.2014 L137/17.02.2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare respinsă
definitiv
24. 285/10.06.2014 L90/04.02.2014 Propunere legislativa privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului si administrarea autoritatii publice centrale in proprietatea privata a autoritatilor administratiei publice locale respinsă
definitiv
25. 291/10.06.2014 L144/17.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.752 din 27 decembrie 2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane respins
definitiv
26. 293/22.06.2016 L345/13.06.2016 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.119/2006 privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, precum si pentru modificarea si completarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr.36/1995 Lege 206/2016
27. 304/10.06.2014 L69/04.02.2014 Propunere legislativa de modificare si completare a unor dispozitii legale in materia starii civile si a prelucrarii datelor cu caracter personal respinsă
definitiv
28. 305/10.06.2014 L70/04.02.2014 Propunere legislativa de modificare a Ordonantei de urgenta nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila respinsă
definitiv
29. 306/23.03.2015 L94/16.02.2015 Propunere legislativa pentru abrogarea Legii nr.37 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule respinsă
definitiv
30. 328/30.03.2015 L419/02.09.2015 Propunere legislativa privind organizarea si desfasurarea votului prin corespondenta al cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate la Senat
31. 334/01.04.2015 L708/24.11.2014 Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole si forestiere respins
definitiv
32. 355/20.09.2016 L186/04.04.2016 Proiect de Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de interventie din cadrul serviciilor de ambulanta judetene si al Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov la comisii
33. 375/02.09.2014 L325/19.05.2014 Propunere legislativa pentru completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
34. 379/21.10.2013 L720/16.12.2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 76 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsă
definitiv
35. 379/26.09.2016 L300/07.06.2016 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Guvern nr.27 din 31.08.2011 privind transporturile rutiere respinsă
definitiv
36. 382/02.09.2014 L208/07.04.2014 Propunere legislativa privind administrarea si gestionarea domeniului de nivel superior ".ro " respinsă
definitiv
37. 382/29.04.2015 L714/24.11.2014 Proiect de Lege privind votul prin corespondenta, exercitat de cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara granitelor tarii respins
definitiv
38. 387/27.09.2016 L388/21.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei Lege 128/2017
39. 388/02.09.2014 L342/27.05.2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
40. 392/04.05.2015 L93/16.02.2015 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala pe ordinea de zi
41. 399/08.09.2014 L343/27.05.2014 Proiect de Lege pentru subventionarea revistelor de cultura reprezentative din Romania Lege 136/2015
42. 408/03.10.2016 L298/07.06.2016 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.51 din 08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice respinsă
definitiv
43. 413/03.10.2016 L487/05.09.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval in porturi si pe cai navigabile Lege 235/2017
44. 428/27.05.2015 L537/12.10.2015 Propunere legislativa pentru completarea Legii privind siguranta nationala a Romaniei nr.51 din 29 iulie 1991 Lege 2/2016
45. 443/08.06.2015 L540/12.10.2015 Propunere legislativa pentru crearea si desfasurarea unui mecanism de donatii benevole private, care sa colecteze fonduri utilizabile exclusiv in dotarea logistica a MApN respinsă
definitiv
46. 445/10.10.2016 L337/07.06.2016 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala pe ordinea de zi
47. 469/17.10.2016 L325/07.06.2016 Propunere legislativa privind etichetarea produselor alimentare procesate pentru reducerea riscului de boala cardiovasculara respinsă
definitiv
48. 502/22.06.2015 L210/04.05.2015 Propunere legislativa privind declararea zilei de 19 februarie - " Ziua Brancusi " ca sarbatoare nationala Lege 305/2015
49. 511/02.12.2014 L323/19.05.2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
50. 516/27.11.2013 L133/17.02.2014 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor Lege 90/2014
51. 525/27.11.2013 L443/03.09.2013 Proiect de Lege privind declararea zilei de 11 octombrie - Ziua Scolii Ardelene Lege 93/2014
52. 582/09.09.2015 L240/18.05.2015 Propunere legislativa privind infiintarea Muzeului Ororilor Comunismului in Romania pe ordinea de zi
53. 583/15.12.2014 L344/27.05.2014 Proiect de Lege privind instituirea timbrului cultural la comisii
54. 592/15.12.2014 L388/10.06.2014 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.273 din 21 iunie 2004 privind procedura adoptiei respinsă
definitiv
55. 592/21.09.2015 L644/02.12.2015 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Competitivitate respinsă
definitiv
56. 601/19.12.2014 L389/10.06.2014 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice retrimis
la comisii
57. 616/16.12.2013 L430/03.09.2013 Propunere legislativa pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua Declararii Independentei Romaniei respinsă
definitiv
58. 650/12.10.2015 L239/18.05.2015 Propunere legislativa privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, judetul Brasov,in domeniul public al judetului Brasov si in administrarea Consiliului Judetean Brasov, pentru realizarea obiectivului " Aeroport International Brasov-Ghimbav" Lege 228/2016
59. 709/19.10.2015 L435/02.09.2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.153/2011 privind masuri de crestere a calitatii architectural-ambientale a cladirilor Lege 166/2016
60. 719/26.10.2015 L346/29.06.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.27 alin.(1) din Legea nr.217/2003 cu privire la prevenirea si combaterea violentei in familie Lege 351/2015
61. 743/28.10.2015 L450/02.09.2015 Proiect de Lege privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite Lege 77/2016
62. 750/28.10.2015 L424/02.09.2015 Propunere legislativa privind organizarea si desfasurarea stagiilor profesionale pe ordinea de zi
63. 766/02.11.2015 L473/02.09.2015 Proiect de Lege pentru declararea municipiului Turda "Oras-martir al Revolutiei din decembrie 1989" Lege 13/2016
64. 769/02.11.2015 L434/02.09.2015 Propunere legislativa pentru completarea art.32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului pe ordinea de zi
65. 805/09.11.2015 L487/02.09.2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public Lege 144/2016
66. 848/25.11.2015 L419/02.09.2015 Propunere legislativa privind organizarea si desfasurarea votului prin corespondenta al cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate la comisii
67. 851/25.11.2015 L488/02.09.2015 Propunere legislativa privind diminuarea risipei alimentare Lege 217/2016
68. 854/25.11.2015 L600/09.11.2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate respinsă
definitiv
69. 885/21.12.2015 L176/21.03.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004, privind statutul alesilor locali, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.912 din 7 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare respinsă
definitiv
70. BP458/29.06.2016 L614/07.11.2016 Propunere legislativa privind acordarea unei protectii beneficiarilor Programului Prima Casa in cazul carora s-a demarat procedura valorificarii locuintei ce face obiectul garantiei Fondului National de garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii la Senat
71. BP493/06.09.2016 BP452/14.09.2016 Propunere legislativa privind combaterea raspandirii plantei puternic alergene, pericol pentru sanatatea publica, Ambrosia artemisiifolia la Senat
72. BP584/27.09.2016 BP510/04.10.2016 Propunere legislativa privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate la Senat
73. BP618/04.10.2016 BP521/05.10.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor la Senat
74. BP660/10.10.2016 BP548/12.10.2016 Propunere legislativa pentru modificarea art.199 -"Violenta in familie" din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal la Senat
75. BP718/25.10.2016 BP583/01.11.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat la Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 20 june 2019, 6:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro