Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
2016-2020 (dep.)
2012-2016 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
www.cmpartners.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Camera Deputaților > Ioan Cupșa > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la domnul deputat Ioan Cupșa (Grup PNL)
PNL s-a implicat activ în dezbaterea și adoptarea pachetului legislativ privind achizițiile publice

Achizițiile publice reprezintă, în opinia PNL, fără doar și poate, o activitate de o importanță deosebită pentru activitatea prezentă și pentru viitorul României noastre.

PNL și-a propus să protejeze, să garanteze interesele legitime, locale, regionale și naționale, să protejeze interesele legitime ale autorităților contractante, ale antreprenorilor români, ale beneficiarilor direcți - așadar ale cetățenilor României.
În timpul dezbaterilor de la comisiile sesizate pe fond, Comisia juridică și Comisia pentru industrii, a fost definit scopul acestei legi, ca fiind acela de a crea un cadru legal propice pentru achiziția de bunuri, servicii și lucrări, în condiții de eficiență economică (văzută ca un raport între valoarea de piață a achizițiilor și eforturile financiare făcute) și în condiții de eficiență socială (văzută ca un raport optim între beneficiile sociale obținute și eforturile materiale depuse).
Principiile fundamentale pe care a fost construit pachetul de legi, principii legate între ele în mod esențial, sunt următoarele: principiul autonomiei sporite a autorităților contractante și principiul asumării răspunderii de către acestea. Decidenții din autoritățile contractante știu: CE?, CUM? și CÂND?...! Aceștia știu care este nevoia exactă, știu care le sunt resursele, cunosc în amănunțime care sunt interesele locale socio-economice. Considerăm, așadar, că trebuie să le permitem să decidă! Totodată, acești decidenți trebuie să își asume deplina răspundere civilă, contravențională și penală.
În opinia noastră, pachetul de legi nu doar că transpune normele imperative ale directivelor europene, îndeplinind astfel obligațiile pe care România și le-a asumat ci, mai mult decât atât, adaugă toate reglementările juridice pe care le-am considerat necesare pentru a atinge scopul social mai-sus arătat.
În ceea ce privește soluționarea posibilelor neînțelegeri care pot surveni, în ceea ce privește soluționarea posibilelor litigii - procedurile au fost simplificate, explicitate și clarificate, așa cum au fost scurtate și termenele, perioadele de timp necesare pentru soluționare. CNSC și Curțile de Apel au primit sprijinul necesar pentru a putea soluționa unitar și în termen cât mai scurt litigiile, prin stabilirea unor proceduri simple și clare, precum și printr-o suplimentare a personalului (funcționari, respectiv, judecători) calificat din punct de vedere profesional.
PNL consideră că este potrivit, pentru o bună informare, să se sublinieze câteva caracteristici esențiale ale acestui pachet legislativ:
 • Pragurile, privitoare la achiziții, sunt majorate până la limitele maxime stabilite de directivele europene.
 • Achizițiile directe, pentru a elimina birocrația inutilă și tergiversarea, în cazul unor achiziții de relativ mică importanță, se vor putea face până la limitele valorice stabilite de niște praguri duble față de cele din proiectul propus de către Guvern.
 • Criteriile (în număr de 4) și procedurile de atribuire (în număr de 8) au fost diversificate pentru a da conținut principiului sporirii autonomiei de decizie a autorităților contractante. Totodată, s-a dorit descurajarea folosirii excesive a criteriului prețului/costului cel mai scăzut, și chiar s-a interzis folosirea acestor criterii atunci când este vorba de achiziționarea de servicii intelectuale sau când este vorba de achiziții privind infrastructura de transport rutier.
 • Se încurajează autoritatea contractantă să aplice factorii de mediu și factorii sociali pentru a determina care este cea mai avantajoasă ofertă din punctul de vedere al raportului calitate/preț (Strategia Europa 2020).
 • Se încurajează utilizarea cât mai des a procedurii de negociere competitivă.
 • Lotizarea este astfel reglementată încât să permită o adaptare cât mai bună a procedurii la interesele locale, la nevoile IMM-urilor, a meseriilor și profesiilor specializate locale, precum și la interesele privitoare la desfășurarea în timp, la etapizarea activităților specifice legate de realizarea obiectului contractului de achiziții (Strategia Europa 2020).
 • În legătură cu terțul-susținător, se reglementează angajarea răspunderii solidare a acestuia alături de ofertantul/contractantul-susținut, reglementare care va genera o atitudine responsabilă a acestuia, care va constitui o adevărată garanție pentru autoritatea contractantă că lucrările vor putea fi executate, contractul de achiziții respectat!
 • În legătură cu sub-contractantul, s-a dat o importanță legală mai mare acestuia, în acord cu importanța sa de facto, s-a reglementat, pe lângă posibilitatea înlocuirii sale, și posibilitatea achitării directe de către autoritatea contractantă către subcontractant a contravalorii serviciilor, lucrărilor executate de către acesta.
 • S-a reglementat posibilitatea de a organiza, în mod transparent și util, consultări cu experți independenți, cu organizații de profil pentru a obține informațiile necesare pentru redactarea documentațiilor de atribuire. Creându-se posibilitatea ca decidenții autorității contractante să fie consiliați eficient de către specialiști pentru a lua decizii calificate și utile.
 • Pentru anumite achiziții publice, se creează cadrul legal pentru ca unitățile protejate și întreprinderile sociale de inserție să beneficieze de un sprijin real - pentru a pune în valoare forța intelectuală și forța de muncă a concetățenilor noștri cu nevoi speciale, dar care au putere de muncă și calificarea necesară.
  Marți, 10 mai 2016, parlamentarii Grupului PNL au votat adoptarea acestui pachet legislativ privind achizițiile publice, cu speranța că acest domeniu de activitate va cunoaște o mai rapidă și eficientă dezvoltare, spre bunăstarea întregii societăți românești.
 • Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 24 ianuarie 2022, 9:06
  Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
  E-mail: webmaster@cdep.ro