Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2016-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
2012-2016 (dep.)
Links:
ioan.dirzu@cdep.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2016-present > Chamber of Deputies > Ioan Dīrzu > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Ioan DĪRZU
Legislative proposals initiated in legislature 2016-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1.   L124/15.05.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Codului penal (inclusiv privind falsificarea si contrafacerea) la comisii
2. 173/10.04.2017 L53/27.03.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, precum si pentru completarea art.10 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice Lege 133/2017
3. 178/18.04.2017 L57/27.03.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele romanesti īn reexaminare
la Senat
4. 187/08.05.2017 L69/10.04.2017 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua nationala a produselor agroalimentare romanesti Lege 168/2017
5. 209/23.05.2017 L111/08.05.2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice Lege 153/2017
6. 221/06.06.2017 L90/02.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii apiculturii nr.383/2013 la comisii
7. 226/12.06.2017 L94/02.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la comisii
8. 230/13.06.2017 L133/22.05.2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, precum si pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale ale acestora Lege 175/2017
9. 263/01.09.2017 L132/22.05.2017 Propunere legislativa privind infiintarea Bancii de Resurse Genetice Vegetale " Mihai Cristea "Suceava, prin divizarea partiala a Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor raport
depus
10. 313/03.10.2017 L126/15.05.2017 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Odobesti, judetul Vrancea, in domeniul public al statului si administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, judetul Ilfov la comisii
11. 314/03.10.2017 L168/12.06.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la comisii
12. 316/03.10.2017 L289/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.9 din Ordonanta Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor la comisii
13. 328/10.10.2017 L188/19.06.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.7 alin.(10) din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile la comisii
14. 346/17.10.2017 L197/26.06.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.271 din Legea nr.95/2016 privind reforma in domeniul sanatatii la comisii
15. BP166/04.05.2017 L275/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman la Senat
16. BP471/18.10.2017 L301/04.09.2017 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R."- S.A., in domeniul public al orasului Teius si in administrarea Consiliului Local al Orasului Teius, judetul Alba adoptat
de Senat
17. BP233/31.05.2017 L324/04.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.348/2003 la Senat
18. BP484/18.10.2017 L324/04.09.2017 Proiect de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Legea pomiculturii nr.348/2003 adoptat
de Senat
19. BP235/31.05.2017 L326/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri la Senat
20. BP242/07.06.2017 L334/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din lista patrimoniului mondial, aprobata prin Legea nr.564/2001 la Senat
21. BP257/14.06.2017 L347/04.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil la Senat
22. BP298/29.06.2017 BP392/05.09.2017 Propunere legislativa pentru completarea si nodificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate la Senat
23. BP342/06.09.2017 BP424/14.09.2017 Propunere legislativa privind aprobarea Programului de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul avicol la Senat
24. BP343/06.09.2017 BP426/14.09.2017 Propunere legislativa privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorillor de suine pentru activitatea de reproductie la Senat
25. BP344/06.09.2017 BP427/14.09.2017 Propunere legislativa pentru aprobarea Programului pentru angajarea tinerilor in agricultura, acvacultura si industria alimentara la Senat
26. BP362/14.09.2017 BP437/19.09.2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare la Senat
27. BP381/27.09.2017 BP463/04.10.2017 Propunere legislativa pentru completarea art.III din Legea nr.269/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare la Senat
28. BP410/05.10.2017   Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului "Schi in Romania " la Senat
29. BP429/12.10.2017   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din carne la Senat
30. BP430/12.10.2017   Propunere legislativa privind aprobarea Programului de sustinere a producatorilor din sectorul pescuitului si acvaculturii la Senat
31. BP489/18.10.2017   Proiect de Lege pentru modificarea art.37 si art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor
32. BP491/19.10.2017   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 21 october 2017, 17:02
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro