Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..799 | 800..899 | 900..999 | 1000..1099 | 1100..1199 | 1200..1299 | 1300..1399 | 1400..1499 | 1500..1599 | 1600..1699 | 1700..1799 | 1800..1899 | 1900..1999 | 2000..2099 ...      >>

înregistrări găsite: 10982
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 20.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 472/2017
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
Administrație
2. 20.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 76/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
-
3. 20.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 375/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
Administrație
4. 20.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 384/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului
-
5. 19.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 340/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
-
6. 19.06.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 361/2018
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
7. 18.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 417/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
-
8. 18.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 115/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
9. 18.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 293/2018
Proiect de Lege privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate
Buget
10. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 45/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale - Republicare
Administrație
11. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 188/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
Apărare
12. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 365/2018
Propunere legislativă privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
-
13. 12.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 1/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, precum și pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
-
14. 12.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 24/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Economică
Industrii
15. 12.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 361/2018
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
16. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 311/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
Buget
17. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 449/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.68/2017 pentru completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
Buget
18. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 240/2018
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
-
19. 05.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 333/2014
Propunere legislativă pentru recunoașterea delfinilor drept persoane non-umane
-
20. 05.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 370/2014
Proiect de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
Buget
21. 05.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 158/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-
22. 05.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 196/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
-
23. 05.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 197/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
-
24. 05.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 325/2018
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
-
25. 04.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.05.2018, 30.05.2018, 31.05.2018
-
26. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 7/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
-
27. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 203/2016
Propunere legislativă pentru completarea O.U.G.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
28. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 94/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
Industrii
29. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 151/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin.(1) lit.b) din Legea privind achizițiile publice nr.98/2016
Industrii
30. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 186/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
-
31. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 198/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Administrație
32. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 208/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
Industrii
33. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 222/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
34. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 312/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România și Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017
-
35. 30.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 93/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.217/ 2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie
Egalitatea de șanse
36. 30.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 326/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
Industrii
37. 30.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 582/2017
Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare
Industrii
38. 29.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 469/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea art.587 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penal, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
39. 29.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 553/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
40. 29.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 228/2018
Propunere legislativă pentru modificarea literei h1, alin.(2) al art.9 și a literei g1), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
41. 29.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.05.2018, 23.05.2018, 24.05.2018
-
42. 24.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 209/2016
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local
Administrație
43. 24.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 178/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea punctului 10 din Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții
-
44. 23.05.2018 asupra PL nr. 100/2016
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice
-
45. 23.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 454/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
46. 23.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 555/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
47. 23.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 117/2018
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
48. 23.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 311/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen, la 18 februarie 2017
-
49. 22.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 147/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
-
50. 22.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 233/2018
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Egalitatea de șanse
51. 21.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.05.2018, 15.05.2018, 16.05.2018, 17.05.2018
-
52. 17.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 207/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Egalitatea de șanse
53. 16.05.2018 asupra PL nr. 556/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Administrație
Muncă
54. 15.05.2018 asupra PL nr. 12/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
Muncă
Învățământ
55. 15.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 326/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
Industrii
56. 15.05.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 582/2017
Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare
Industrii
57. 10.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 493/2017
Proiect de Lege privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
-
58. 10.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 234/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 și pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenarabile de energie
Industrii
Agricultură
59. 10.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.05.2018, 08.05.2018, 09.05.2018, 10.05.2018
-
60. 09.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 483/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
-
61. 09.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 111/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
Apărare
62. 09.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 167/2018
Propunere legislativă privind măsuri de punere în aplicare a regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor)
-
63. 09.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 219/2018
Proiect de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului Județul Bacău, în domeniul public al Județului Bacău
-
64. 09.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 242/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
65. 07.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 428/2017
Propunere legislativă privind transmiterea unui bun imobil - teren din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României " din municipiul Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României " din municipiul Timișoara, județul Timiș
Agricultură
Învățământ
66. 07.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 582/2017
Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare
Industrii
67. 07.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.05.2018
-
68. 02.05.2018 RAPORT COMUN asupra Raportului de activitate al Consiliului Legislativ pe anul 2016 -
69. 02.05.2018 RAPORT COMUN asupra Raportului de activitate pe anul 2016 al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor Economică
70. 02.05.2018 RAPORTUL COMUN privind Raportul de activitate pe anul 2015 al Consiliului Legislativ -
71. 25.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 812/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amanințărilor la adresa securității naționale
Apărare
72. 24.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 456/2017
Proiect de Lege privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate
-
73. 24.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 181/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
-
74. 18.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 569/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
75. 17.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 75/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
76. 17.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 96/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2017 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului
-
77. 11.04.2018 asupra PL nr. 359/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în Monitorul Oficial al României nr.446/23.06.2015
-
78. 11.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 13/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
Administrație
79. 10.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 733/2015
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.17/07/03/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Agricultură
80. 10.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 277/2016
Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Agricultură
81. 10.04.2018 asupra PL nr. 411/2017
Propunere legislativă privind unele măsuri de reorganizare și pentru modificarea și completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată
-
82. 10.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 533/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 100 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
83. 10.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 563/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
84. 10.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 597/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
85. 10.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 17/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare
Industrii
86. 10.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 177/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alin.(3) al art.20 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
-
87. 05.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 286/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.138 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Buget
88. 05.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 376/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor
Administrație
89. 03.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 240/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
90. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 26/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative
-
91. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 95/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
92. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 386/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
93. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 482/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
94. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 25/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
Industrii
95. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 39/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
Industrii
96. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 40/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice
Industrii
97. 28.03.2018 Raport comun privind propunerile nominale pentru 9 locuri in Colegiul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii. -
98. 26.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 435/2012
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei
Economică
99. 26.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 74/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
Agricultură

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 22 iunie 2018, 8:30
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro