Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..799 | 800..899 | 900..999 | 1000..1099 | 1100..1199 | 1200..1299 | 1300..1399 | 1400..1499 | 1500..1599 | 1600..1699 | 1700..1799 | 1800..1899 | 1900..1999 | 2000..2099 ...      >>

înregistrări găsite: 10879
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 19.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 577/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.98 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală
Administrație
2. 15.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 500/2017
Propunere legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991
Agricultură
3. 14.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 244/2017
Propunere legislativă privind modificarea art.25 alin.(1) din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor
Agricultură
4. 14.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 429/2017
Propunere legislativă privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Agricultură
5. 06.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 452/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Cultură
6. 06.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 565/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
Industrii
7. 05.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 433/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea art.8 din Ordonanța Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat "
Administrație
8. 05.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 10/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuințele, republicată
Administrație
9. 28.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 446/2017
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare
Administrație
10. 28.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 2/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017
-
11. 26.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 105/2013
Proiect de Lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociații, fundații și cultele recunoscute de lege
Buget
Muncă
12. 26.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 108/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.24 alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
13. 26.02.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 111/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
14. 26.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 589/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
15. 20.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 480/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Administrație
16. 20.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 495/2017
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
17. 19.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 576/2017
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
-
18. 13.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 440/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăților 31/1990
Economică
19. 13.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 477/2017
Proiect de Lege privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială
-
20. 13.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 549/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil
-
21. 12.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 393/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative
Administrație
22. 12.02.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 393/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative
Administrație
23. 29.01.2018 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Tudorel Toader, candidat la functia de ministru al justitiei Drepturile omului
Abuzuri
24. 29.01.2018 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Viorel Ilie, candidat la functia de ministru pentru relatia cu Parlamentul -
25. 21.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 240/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
26. 21.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 342/2017
Proiect de Lege privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Apărare
27. 21.12.2017 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 411/2017
Propunere legislativă privind unele măsuri de reorganizare și pentru modificarea și completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată
-
28. 21.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 473/2017
Proiect de Lege privind cooperarea autorităților publice române cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)
Apărare
29. 21.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 493/2017
Proiect de Lege privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
-
30. 20.12.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 394/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
-
31. 20.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 385/2017
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
-
32. 20.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 411/2017
Propunere legislativă privind unele măsuri de reorganizare și pentru modificarea și completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată
-
33. 20.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 452/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Cultură
34. 20.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 528/2017
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare
-
35. 19.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 288/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.101 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
36. 19.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 453/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 și pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente și a Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Administrație
37. 19.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 504/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
Buget
38. 19.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 226/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Economică
Industrii
39. 19.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 426/2017
Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, județul Tulcea
Administrație
40. 19.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 476/2017
Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov
Agricultură
41. 18.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 402/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Agricultură
42. 18.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 505/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.18 alin.(2) din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
43. 14.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 314/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Agricultură
Administrație
44. 14.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 398/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Administrație
45. 13.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 502/2017
Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică
-
46. 12.12.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 279/2016
Propunere legislativă pentru completarea articolului 63 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și actualizată
Industrii
47. 12.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 54/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
48. 12.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 88/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
49. 12.12.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 256/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
-
50. 12.12.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 363/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale
Administrație
51. 12.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 567/2017
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018
-
52. 11.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 147/2016
Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea Registrului Electronic Național al Lucrărilor Științifice
Învățământ
Cultură
53. 11.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 543/2017
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
54. 06.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 490/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în adminstrarea Consiliului Județean Tulcea
-
55. 05.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 339/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
Administrație
56. 05.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 482/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
57. 29.11.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 588/2014
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
-
58. 29.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 451/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români
Administrație
59. 29.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 527/2016
Proiect de Lege privind modificarea articolului 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Buget
60. 29.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 324/2017
Propunere legislativă privind protejarea suprafețelor forestiere din România
Agricultură
61. 29.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 425/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
-
62. 29.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 443/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 30 octombrie 2016
-
63. 29.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 455/2017
Proiect de Lege privind combaterea exploatării ilicite a locurilor de parcare
-
64. 29.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 459/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile și imunitățile OIAC, semnat la Haga, la 6 septembrie 2017
-
65. 29.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 460/2017
Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul referitor la privilegiile și imunitățile Autorității Internaționale privind Spațiile Submarine, adoptat la Kingston, la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003
-
66. 28.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 340/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40 /2017 pentru modificarea art.4 alin.(1) lit.c) și d) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Administrație
67. 28.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 423/2017
Proiectul Legii prevenirii
Buget
68. 22.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 228/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230 din 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Administrație
69. 21.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 287/2014
Propunere legislativă privind amânarea executării silite a persoanelor fizice care au accesat credite în franci elvețieni
Buget
70. 21.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 337/2014
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori
Buget
71. 21.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 84/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor
-
72. 21.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 318/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor
Agricultură
73. 21.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 302/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
-
74. 21.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 423/2017
Proiectul Legii prevenirii
Buget
75. 17.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 473/2014
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
76. 16.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 313/2017
Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, județul Vrancea, în domeniul public al statului și administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, județul Ilfov
Agricultură
77. 16.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 317/2017
Propunere legislativă pentru modificarea punctului 2 din Anexa nr.1 a Legii nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Buget
Muncă
78. 16.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 321/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Agricultură
79. 14.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 339/2016
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
80. 14.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 3/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016
-
81. 14.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 5/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016
-
82. 08.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 338/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
Drepturile omului
83. 07.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 392/2015
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
84. 07.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 209/2016
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local
Administrație
85. 07.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 65/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
86. 06.11.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 505/2010
Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez și înființarea Ordinului Geodezilor din România
-
87. 06.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 218/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal
-
88. 06.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 587/2015
Propunere legislativă pentru completarea unor prevederi ale Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare
-
89. 06.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 239/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii 286 din 2009 - Codul Penal cu infracțiunea "Înșelăciunea privind date sau caracteristici ale vehiculelor"
-
90. 06.11.2017 asupra PL nr. 152/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2017 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb
Politică externă
91. 06.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 384/2017
Proiect de Lege privind externarea din unitățile sanitare a persoanelor de religie mozaică decedate
-
92. 06.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 408/2017
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 30 mai - ziua limbii și teatrului idiș
-
93. 03.11.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 105/2014
Propunere legislativă pentru completarea prevederilor art.199 din Codul de procedură penală
-
94. 03.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 587/2014
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
-
95. 03.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 104/2015
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.587 din Codul de Procedură Penală
-
96. 03.11.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 144/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
-
97. 03.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 214/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
98. 03.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 217/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
-
99. 03.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 359/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 20 martie 2018, 2:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro