Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2017
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2017

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..350      >>

înregistrări găsite: 350
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 19.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 259/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013
Buget
2. 18.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 380/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Industrii
Administrație
3. 18.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 298/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2017 pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român
-
4. 18.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 319/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice
-
5. 17.10.2017 -
6. 16.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 672/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori
-
7. 12.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 160/2013
Proiect de Lege privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Crișan și Maliuc, județul Tulcea și în administrarea consiliilor locale ale acestora
-
8. 12.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 209/2016
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local
Administrație
9. 12.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 235/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului și schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile -teren fără construcții aflate în proprietatea publică a statului
-
10. 11.10.2017 asupra PL nr. 257/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și modificarea unor acte normative
-
11. 04.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 106/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Agricultură
12. 04.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 210/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale
Drepturile omului
Administrație
13. 04.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 250/2017
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile și la Protocolul la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town, la 16 noiembrie 2001
-
14. 04.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 270/2017
Proiect de Lege privind ratificarea Convenției pentru reprimarea actelor de intervenție ilicită îndreptate împotriva aviației civile internaționale, adoptată la Beijing, la 10 septembrie 2010 și semnată de România la Montreal, la 5 iulie 2016, precum și a Protocolului suplimentar adoptat la Beijing, la 10 septembrie 2010 și semnat de România la Montreal, la 5 iulie 2016, la Convenția pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga 16 septembrie 1970
-
15. 04.10.2017 Proiectul de Hotarare a Parlamentului Romaniei privind Codul de conduita al deputatilor si senatorilor Senat
16. 03.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 38/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
Cultură
17. 03.10.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 295/2016
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Buget
18. 03.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 359/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în Monitorul Oficial al României nr.446/23.06.2015
-
19. 27.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 68/2017
Proiect de Lege pentru completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Muncă
20. 26.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 359/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în Monitorul Oficial al României nr.446/23.06.2015
-
21. 26.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 42/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
Buget
Muncă
22. 25.09.2017 AVIZ asupra PL nr. 183/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
-
23. 25.09.2017 AVIZ asupra PL nr. 216/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
-
24. 12.09.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 393/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative
Administrație
25. 07.09.2017 asupra PL nr. 455/2011
Proiect de Lege privind transformarea unui teren din fondul forestier proprietate publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Neamț, în vederea realizării obiectivului de investiții "Protecție și consolidare infrastructură, calibrare albie și apărări pe maluri pod b.a. pe Dj 207C peste Siret km 6+075, localitatea Ion Creangă"
Agricultură
26. 05.09.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 240/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
27. 04.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 240/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
28. 29.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 231/2017
Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 și 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie - 4 mai 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, și pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 și 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci și una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998
-
29. 29.06.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Tudorel Toader, candidat la functia de ministru al justitiei Drepturile omului
Abuzuri
30. 29.06.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Viorel Ilie, candidat la functia de ministru pentru relatia cu parlamentul -
31. 28.06.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 334/2014
Propunere legislativă privind reglementarea serviciilor prestate de către furnizorii de energie către populație
Industrii
32. 28.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 212/2017
Propunere legislativă privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădești, județul Dolj, în Răcari
-
33. 28.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 218/2017
Proiect de Lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative
-
34. 28.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 229/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 14 decembrie 2016
-
35. 28.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 230/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, precum și pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
-
36. 28.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 233/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismul financiar norvegian 2014-2021
-
37. 28.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 234/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
-
38. 28.06.2017 Raport asupra propunerii Grupurilor parlamentare ale Partidului National Liberal din Camera Deputatilor si Senat pentru functia de membru al Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii -
39. 28.06.2017 Aviz coun privind ocuparea unui post vacant in Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii. Drepturile omului
Egalitatea de șanse
40. 28.06.2017 Aviz comun privind ocuparea a doua posturi vacante in Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii Drepturile omului
Egalitatea de șanse
41. 26.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 246/2017
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
42. 20.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 701/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
-
43. 20.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 837/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Agricultură
44. 20.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 103/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Agricultură
45. 20.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 222/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.190 și 1901 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
46. 19.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 224/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 4 august 2016
-
47. 15.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 507/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Administrație
48. 15.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 512/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice
Industrii
49. 15.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 205/2017
Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Admnistrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați în domeniul public al județului Tulcea
-
50. 15.06.2017 Vacantarea unui loc de deputat -
51. 12.06.2017 asupra PL nr. 413/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile
Industrii
52. 12.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 184/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
-
53. 12.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 188/2017
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
54. 12.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 214/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2017 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.g) din Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, și pentru modificarea art.1 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
-
55. 12.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 217/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea protocolului de Amendare, semnat la București, la 1 decembrie 2016, a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chișinău, la 20 aprilie 2012
-
56. 12.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 221/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr.383/2013
-
57. 08.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 213/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2017 pentru modificarea art.3 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
-
58. 08.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 215/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2017 pentru modificarea Legii nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
-
59. 07.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 220/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.17 și 25 din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor (republicată în 30 aprilie 2014), în sensul de a interzice folosirea animalelor sălbatice în circuri
Agricultură
60. 30.05.2017 AVIZ asupra PL nr. 203/2017
Propunere legislativă pentru modifiarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
61. 29.05.2017 asupra PL nr. 386/2014
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996
Administrație
62. 29.05.2017 AVIZ asupra PL nr. 176/2017
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române
-
63. 29.05.2017 AVIZ asupra PL nr. 204/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
64. 29.05.2017 AVIZ asupra PL nr. 209/2017
Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
65. 26.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 195/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cooperarea și activitățile Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 și respectiv la București la 29 noiembrie 2016
-
66. 26.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 196/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington DC
-
67. 25.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 455/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2016 pentru modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
Agricultură
68. 24.05.2017 RAPORT Privind Cererea de urmarire penala fata de domnul Bejinariu Eugen -
69. 22.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 68/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.11 alin.(1), art.20 alin.(5) și art.27 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
70. 22.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 468/2016
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Administrație
71. 22.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 29/2017
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
72. 22.05.2017 AVIZ asupra PL nr. 177/2017
Propunere legislativă privind completarea și modificarea Legii nr.504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului
-
73. 22.05.2017 AVIZ asupra PL nr. 189/2017
Proiect de Lege pentru completarea unor acte normative din domeniul apărării
-
74. 22.05.2017 AVIZ asupra PL nr. 198/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
-
75. 22.05.2017 AVIZ asupra PL nr. 199/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea conținutului anexei la Ordonanța Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
-
76. 22.05.2017 AVIZ asupra PL nr. 201/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
77. 17.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 442/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Administrație
78. 17.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 275/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.52 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Administrație
79. 17.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 151/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, precum și pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistență socială
Agricultură
Muncă
80. 16.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 162/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Agricultură
81. 16.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 146/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale
Sănătate
Învățământ
82. 16.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 333/2016
Proiect de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
Buget
Industrii
83. 16.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 387/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
84. 16.05.2017 AVIZ asupra PL nr. 185/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr.62/2011 și a art.11 alin.(2) lit.c) din Legea nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
-
85. 16.05.2017 AVIZ asupra PL nr. 186/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
-
86. 16.05.2017 AVIZ asupra PL nr. 187/2017
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua națională a produselor agroalimentare românești
-
87. 12.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 359/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în Monitorul Oficial al României nr.446/23.06.2015
-
88. 11.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 694/2015
Proiect de Lege privind reglementarea creanțelor cesionate
Buget
89. 11.05.2017 Raport comun suplimentar adupra Proiectului de Hotarare pentru constituirea Comisiei speciale de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial -
90. 10.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 328/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Art.94, alin.(2), lit.a) și b) din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Administrație
91. 10.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 521/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
Administrație
92. 09.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 326/2016
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului de 15/2016 pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
Administrație
93. 09.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 529/2016
Proiect de Lege privind transmiterea unui teren sub luciu de apă cu amenajarea piscicolă aferentă din domeniul public al statului și din administrarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, județul Dâmbovița, în domeniul public al comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița
Agricultură
94. 09.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 107/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
-
95. 09.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 173/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru completarea art.10 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
Industrii
Agricultură
96. 08.05.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 72/2012
Proiect de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite
-
97. 08.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 532/2016
Proiect de Lege pentru instituirea Zilei naționale de cinstire a martirilor români din temnițele comuniste
-
98. 08.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 160/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
99. 08.05.2017 AVIZ asupra PL nr. 180/2017
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătățire a serviciilor judiciare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 februarie 2017 și la 27 februarie 2017
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 20 octombrie 2017, 6:25
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro