Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2018
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2018

înregistrări găsite: 74
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 17.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 207/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Egalitatea de șanse
2. 16.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 556/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Administrație
Muncă
3. 15.05.2018 asupra PL nr. 12/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
Muncă
Învățământ
4. 15.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 326/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
Industrii
5. 15.05.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 582/2017
Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare
Industrii
6. 10.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 493/2017
Proiect de Lege privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
-
7. 10.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 234/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 și pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenarabile, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.158/2016
Industrii
Agricultură
8. 09.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 483/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
-
9. 09.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 111/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
Apărare
10. 09.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 167/2018
Propunere legislativă privind măsuri de punere în aplicare a regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor)
-
11. 09.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 219/2018
Proiect de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului Județul Bacău, în domeniul public al Județului Bacău
-
12. 09.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 242/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
13. 07.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 428/2017
Propunere legislativă privind transmiterea unui bun imobil - teren din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României " din municipiul Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României " din municipiul Timișoara, județul Timiș
Agricultură
Învățământ
14. 07.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 582/2017
Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare
Industrii
15. 02.05.2018 RAPORT COMUN asupra Raportului de activitate al Consiliului Legislativ pe anul 2016 -
16. 02.05.2018 RAPORT COMUN asupra Raportului de activitate pe anul 2016 al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor Economică
17. 02.05.2018 RAPORTUL COMUN privind Raportul de activitate pe anul 2015 al Consiliului Legislativ -
18. 25.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 812/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amanințărilor la adresa securității naționale
Apărare
19. 24.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 456/2017
Proiect de Lege privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate
-
20. 24.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 181/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
-
21. 18.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 569/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
22. 17.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 75/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
23. 17.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 96/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2017 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului
-
24. 11.04.2018 asupra PL nr. 359/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în Monitorul Oficial al României nr.446/23.06.2015
-
25. 11.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 13/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
Administrație
26. 10.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 733/2015
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.17/07/03/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Agricultură
27. 10.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 277/2016
Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Agricultură
28. 10.04.2018 asupra PL nr. 411/2017
Propunere legislativă privind unele măsuri de reorganizare și pentru modificarea și completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată
-
29. 10.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 533/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 100 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
30. 10.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 563/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
31. 10.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 597/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
32. 10.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 17/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare
Industrii
33. 10.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 177/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alin.(3) al art.20 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
-
34. 05.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 286/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.138 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Buget
35. 05.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 376/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor
Administrație
36. 03.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 240/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
37. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 26/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative
-
38. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 95/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
39. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 386/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
40. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 482/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
41. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 25/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
Industrii
42. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 39/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
Industrii
43. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 40/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice
Industrii
44. 28.03.2018 Raport comun privind propunerile nominale pentru 9 locuri in Colegiul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii. -
45. 26.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 435/2012
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei
Economică
46. 26.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 74/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
Agricultură
47. 22.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 501/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Agricultură
48. 22.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 515/2017
Propunere legislativă privind trecerea suprafeței de 180,44 ha fond forestier din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a Municipiului Buzău
Agricultură
49. 21.03.2018 Aviz comun asupra candidaturilor depuse pentru un post de membru in Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii Drepturile omului
Egalitatea de șanse
50. 20.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 49/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor
-
51. 19.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 577/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.98 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală
Administrație
52. 15.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 500/2017
Propunere legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991
Agricultură
53. 14.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 244/2017
Propunere legislativă privind modificarea art.25 alin.(1) din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor
Agricultură
54. 14.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 429/2017
Propunere legislativă privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Agricultură
55. 06.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 452/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Cultură
56. 06.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 565/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
Industrii
57. 05.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 433/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea art.8 din Ordonanța Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat "
Administrație
58. 05.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 10/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuințele, republicată
Administrație
59. 28.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 446/2017
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare
Administrație
60. 28.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 2/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017
-
61. 26.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 105/2013
Proiect de Lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociații, fundații și cultele recunoscute de lege
Buget
Muncă
62. 26.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 108/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.24 alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
63. 26.02.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 111/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
64. 26.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 589/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
65. 20.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 480/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Administrație
66. 20.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 495/2017
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
67. 19.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 576/2017
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
-
68. 13.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 440/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăților 31/1990
Economică
69. 13.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 477/2017
Proiect de Lege privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială
-
70. 13.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 549/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil
-
71. 12.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 393/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative
Administrație
72. 12.02.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 393/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative
Administrație
73. 29.01.2018 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Tudorel Toader, candidat la functia de ministru al justitiei Drepturile omului
Abuzuri
74. 29.01.2018 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Viorel Ilie, candidat la functia de ministru pentru relatia cu Parlamentul -

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 21 mai 2018, 10:16
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro