Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2018
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2018

1..99 | 100..171      >>

înregistrări găsite: 171
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 19.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 424/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Legii privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterea infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date
-
2. 18.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 601/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
3. 17.09.2018 asupra PL nr. 183/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Administrație
Tehnologia informației
4. 14.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 592/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
Buget
5. 10.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 322/2018
Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
Agricultură
6. 09.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 418/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
-
7. 09.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 388/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.34/2018 pentru completarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Administrație
8. 04.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 366/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Administrație
9. 03.07.2018 asupra PL nr. 600/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică -S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică " prin transformare
Economică
Învățământ
10. - 03.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 600/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică -S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică " prin transformare
Economică
Învățământ
11. 03.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 307/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
Apărare
12. 03.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 326/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nt.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
Apărare
13. 03.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 337/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Agricultură
14. 02.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 343/2018
Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea Depozitului Electronic Național al Lucrărilor Științifice
Învățământ
Cultură
15. 02.07.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.06.2018, 26.06.2018, 27.06.2018, 28.06.2018
-
16. 28.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 376/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor
Administrație
17. 28.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 315/2018
Propunere legislativă privind înființarea instituției pentru promovarea valorilor naționale "Regele MIHAI I"
-
18. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 554/2015
Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
Buget
19. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 112/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
20. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 221/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
21. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 223/2018
Propunere legislativă pentru completarea articolul 45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
22. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 250/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale - Republicare
Administrație
23. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 262/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Administrație
24. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 342/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic
Buget
25. 26.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 516/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.62 și modificarea art.110 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic
Agricultură
26. 25.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 419/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
-
27. 22.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.06.2018, 19.06.2018, 20.06.2018, 21.06.2018
-
28. 20.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 472/2017
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
Administrație
29. 20.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 76/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
-
30. 20.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 375/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
Administrație
31. 20.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 384/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului
-
32. 19.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 340/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
-
33. 19.06.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 361/2018
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
34. 18.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 417/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
-
35. 18.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 115/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
36. 18.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 293/2018
Proiect de Lege privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate
Buget
37. 18.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.06.2018, 12.06.2018, 13.06.2018, 14.06.2018
-
38. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 45/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale - Republicare
Administrație
39. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 188/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
Apărare
40. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 365/2018
Propunere legislativă privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
-
41. 12.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 1/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, precum și pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
-
42. 12.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 24/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Economică
Industrii
43. 12.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 361/2018
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
44. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 311/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
Buget
45. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 449/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.68/2017 pentru completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
Buget
46. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 240/2018
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
-
47. 11.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.06.2018, 05.06.2018, 06.06.2018, 07.06.2018
-
48. 05.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 333/2014
Propunere legislativă pentru recunoașterea delfinilor drept persoane non-umane
-
49. 05.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 370/2014
Proiect de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
Buget
50. 05.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 158/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-
51. 05.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 196/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
-
52. 05.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 197/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
-
53. 05.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 325/2018
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
-
54. 04.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.05.2018, 30.05.2018, 31.05.2018
-
55. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 7/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
-
56. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 203/2016
Propunere legislativă pentru completarea O.U.G.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
57. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 94/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
Industrii
58. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 151/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin.(1) lit.b) din Legea privind achizițiile publice nr.98/2016
Industrii
59. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 186/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
-
60. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 198/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Administrație
61. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 208/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
Industrii
62. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 222/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
63. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 312/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România și Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017
-
64. 30.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 93/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.217/ 2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie
Egalitatea de șanse
65. 30.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 326/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
Industrii
66. 30.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 582/2017
Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare
Industrii
67. 29.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 469/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea art.587 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penal, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
68. 29.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 553/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
69. 29.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 228/2018
Propunere legislativă pentru modificarea literei h1, alin.(2) al art.9 și a literei g1), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
70. 29.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.05.2018, 23.05.2018, 24.05.2018
-
71. 24.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 209/2016
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local
Administrație
72. 24.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 178/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea punctului 10 din Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții
-
73. 23.05.2018 asupra PL nr. 100/2016
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice
-
74. 23.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 454/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
75. 23.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 555/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
76. 23.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 117/2018
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
77. 23.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 311/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen, la 18 februarie 2017
-
78. 22.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 147/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
-
79. 22.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 233/2018
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Egalitatea de șanse
80. 21.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.05.2018, 15.05.2018, 16.05.2018, 17.05.2018
-
81. 17.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 207/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Egalitatea de șanse
82. 16.05.2018 asupra PL nr. 556/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Administrație
Muncă
83. 15.05.2018 asupra PL nr. 12/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
Muncă
Învățământ
84. 15.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 326/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
Industrii
85. 15.05.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 582/2017
Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare
Industrii
86. 10.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 493/2017
Proiect de Lege privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
-
87. 10.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 234/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 și pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenarabile de energie
Industrii
Agricultură
88. 10.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.05.2018, 08.05.2018, 09.05.2018, 10.05.2018
-
89. 09.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 483/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
-
90. 09.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 111/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
Apărare
91. 09.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 167/2018
Propunere legislativă privind măsuri de punere în aplicare a regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor)
-
92. 09.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 219/2018
Proiect de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului Județul Bacău, în domeniul public al Județului Bacău
-
93. 09.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 242/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
94. 07.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 428/2017
Propunere legislativă privind transmiterea unui bun imobil - teren din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României " din municipiul Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României " din municipiul Timișoara, județul Timiș
Agricultură
Învățământ
95. 07.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 582/2017
Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare
Industrii
96. 07.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.05.2018
-
97. 02.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.04.2018, 24.04.2018, 25.04.2018
-
98. 02.05.2018 RAPORT COMUN asupra Raportului de activitate al Consiliului Legislativ pe anul 2016 -
99. 02.05.2018 RAPORT COMUN asupra Raportului de activitate pe anul 2016 al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor Economică

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 21 septembrie 2018, 2:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro