Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2018
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2018

înregistrări găsite: 28
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 501/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Agricultură
2. 22.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 515/2017
Propunere legislativă privind trecerea suprafeței de 180,44 ha fond forestier din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a Municipiului Buzău
Agricultură
3. 21.03.2018 Aviz comun asupra candidaturilor depuse pentru un post de membru in Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii Drepturile omului
Egalitatea de șanse
4. 20.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 49/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor
-
5. 19.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 577/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.98 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală
Administrație
6. 15.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 500/2017
Propunere legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991
Agricultură
7. 14.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 244/2017
Propunere legislativă privind modificarea art.25 alin.(1) din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor
Agricultură
8. 14.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 429/2017
Propunere legislativă privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Agricultură
9. 06.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 452/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Cultură
10. 06.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 565/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
Industrii
11. 05.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 433/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea art.8 din Ordonanța Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat "
Administrație
12. 05.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 10/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuințele, republicată
Administrație
13. 28.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 446/2017
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare
Administrație
14. 28.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 2/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017
-
15. 26.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 105/2013
Proiect de Lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociații, fundații și cultele recunoscute de lege
Buget
Muncă
16. 26.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 108/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.24 alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
17. 26.02.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 111/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
18. 26.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 589/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
19. 20.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 480/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Administrație
20. 20.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 495/2017
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
21. 19.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 576/2017
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
-
22. 13.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 440/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăților 31/1990
Economică
23. 13.02.2018 AVIZ asupra PL nr. 477/2017
Proiect de Lege privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială
-
24. 13.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 549/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil
-
25. 12.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 393/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative
Administrație
26. 12.02.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 393/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative
Administrație
27. 29.01.2018 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Tudorel Toader, candidat la functia de ministru al justitiei Drepturile omului
Abuzuri
28. 29.01.2018 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Viorel Ilie, candidat la functia de ministru pentru relatia cu Parlamentul -

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 23 martie 2018, 1:44
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro