Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2018
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2018

1..99 | 100..199 | 200..276      >>

înregistrări găsite: 276
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 21.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 245/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2009 pentru completarea art.103 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
2. 21.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 780/2015
Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R" S.A., în domeniul public al Orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba
Administrație
3. 21.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 520/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Administrație
4. 20.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 108/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice
Industrii
5. 20.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 160/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
Industrii
6. 19.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 297/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea societăților
Economică
7. 15.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 352/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
8. 15.11.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 397/2018
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca "Ziua Victoriei Revoluției de la 1848 și a Democrației Românești"
-
9. 15.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 416/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea activității Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Administrație
10. 15.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 452/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2018 pentru stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Regiei Autonome ''Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Administrație
11. 13.11.2018 asupra PL nr. 493/2017
Proiect de Lege privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
-
12. 13.11.2018 asupra PL nr. 553/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
13. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 517/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.58/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
-
14. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 527/2018
Propunere legislativă privind stimularea achiziționării de cărți și cărți în format electronic, necesare pentru elevi, în învățământul preuniversitar
-
15. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 528/2018
Propunere legislativă privind stimularea achiziționării de cărți sau cărți în format electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar
-
16. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 536/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind imobilul ’’Sala Palatului” și pentru modificarea unor acte normative
-
17. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 537/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
-
18. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 553/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/997 privind regimul drumurilor
-
19. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 557/2018
Propunere legislativă privind trecera orașului Băneasa, județul Constanța, la rangul de comună
-
20. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 558/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel județean și al municipiului București, a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018
-
21. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 564/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2018 pentru completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A.
-
22. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 567/2018
Proiect de Lege privind înființarea Consiliului național pentru dezvoltarea resurselor umane din administrația publică
-
23. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 574/2018
Proiect de Lege privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate
-
24. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 586/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transport Rutier
-
25. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 591/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.51/1999 privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă
-
26. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 613/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice
-
27. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 627/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
28. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 628/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
29. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 630/2018
Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
-
30. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 631/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
31. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 634/2018
Propunere legislativă pentru modifcarea și completarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat din România
-
32. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 635/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
33. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 636/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.55 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
34. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 654/2018
Proiect de Lege privind fondul de compensare a investitorilor
-
35. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 655/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor
-
36. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 656/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru evaluarea funcționarilor publici în anul 2018
-
37. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 664/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
38. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 667/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
39. 13.11.2018 Raport comun cu privire la audierea candidatilor pentru numirea unui membru in Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii -
40. 08.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 509/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
Administrație
41. 08.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 572/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.391 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
42. 07.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 357/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Ordonața Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil
-
43. 07.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 295/2018
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice
Industrii
44. 07.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 513/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
Administrație
45. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 515/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
46. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 518/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă
-
47. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 546/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
-
48. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 549/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.68/2018 privind achiziția centralizată de elicoptere și simulatoare de zbor aparținând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situațiilor de urgență
-
49. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 560/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
50. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 561/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor
-
51. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 562/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
52. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 565/2018
Proiect de Lege pentru stabilirea cadrului legal, instituțional și procedural necesar aplicării Deciziei nr.406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunității prin limitarea creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020
-
53. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 607/2018
Propunere legislativă privind comercializarea produselor alimentare care conțin o proporție mai mică de 95% de origine animală
-
54. 06.11.2018 PROIECT DE OPINIE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind prevenirea diseminarii continutului online cu character terorist – O contributie a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018 COM (2018) 640 -
55. 06.11.2018 PROIECT DE OPINIE privind Comunicarea Comisiei catre Consiliul European, Parlamentul European si Consiliu – Un actor mai puternic pe plan mondial: un proces mai eficient de luare a deciziilor pentru politica externa si de securitate a UE COM (2018) 647 -
56. 06.11.2018 PROIECT DE OPINIE privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliul European – O Europa care protejeaza: o initiativa de extindere a competentelor Parchetului European pentru a include infractiunile de terorism transfrontaliere COM (2018) 641 -
57. 05.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 345/2014
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Buget
58. 05.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 59/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Buget
59. 01.11.2018 asupra PL nr. 282/2016
Propunere legislativă pentru modificarea art.94 alin.(1) din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
Muncă
60. 01.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 405/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice
Apărare
61. 31.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 363/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale
Administrație
62. 31.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 380/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
63. 31.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 381/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
64. 30.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 566/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Învățământ
65. 30.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 484/2018
Proiect de Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale
Apărare
66. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 514/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
67. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 566/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
-
68. 30.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 616/2018
Proiect de Lege privind declasificarea unor documente
Apărare
69. 29.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 77/2017
Proiect de Lege privind achiziționarea imobilului conacului Brătianu-Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ștefănești, județul Argeș, de către Ministerul Culturii
Cultură
70. 29.10.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 326/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
Industrii
71. 25.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 432/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri sancționatorii în domeniul radiocomunicațiilor
Tehnologia informației
72. 23.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 526/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
73. 23.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 532/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
74. 22.10.2018 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 483/2018
Proiect de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Buget
75. 17.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 528/2017
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare
-
76. 17.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 481/2018
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale
Administrație
77. 17.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 486/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii societăților nr.31/1990
-
78. 17.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 495/2018
Proiect de Lege privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România
-
79. 17.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 504/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.52/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
-
80. 15.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 494/2018
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
-
81. 15.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 496/2018
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua națională a Meseriilor
-
82. 15.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 502/2018
Proiect de Lege privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici
-
83. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 392/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Agricultură
84. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 11/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Administrație
85. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 194/2018
Propunere legislativă privind preluarea imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului și transmiterea acestora în proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale unde sunt situate
Administrație
86. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 354/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
-
87. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 450/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administrația publică locală
Administrație
88. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 457/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
Administrație
89. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 462/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Administrație
90. 09.10.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 326/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nt.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
Apărare
91. 09.10.2018 Tabel centralizator asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 6/2016 privind unele masuri pentru punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse in procesul penal -
92. 04.10.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 852/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare
Administrație
93. 04.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 522/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
94. 04.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 63/2018
Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice nr.75/1994
Administrație
95. 04.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 426/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.56 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Administrație
96. 03.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 402/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 3 alineatul (31) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996
-
97. 03.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 431/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii 265/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
Apărare
98. 01.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 359/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în Monitorul Oficial al României nr.446/23.06.2015
-
99. 01.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.09.2018, 26.09.2018, 27.09.2018
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 21 noiembrie 2018, 21:46
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro