Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2019
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2019

1..99 | 100..141      >>

înregistrări găsite: 141
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 21.03.2019 asupra PL nr. 35/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Dialogului Social nr.62/2011
Muncă
2. 21.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 24/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie
Buget
Industrii
3. 21.03.2019 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 442/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
Buget
4. 21.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 76/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative
Administrație
5. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 310/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
-
6. 19.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 111/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
Apărare
7. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 358/2018
Propunere legislativă privind înființarea Muzeului Centenarului Marii Uniri
-
8. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 703/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
-
9. 19.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 732/2018
Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918
Administrație
10. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 747/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 64 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
11. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 35/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice
-
12. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 86/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
13. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 87/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
-
14. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 88/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
-
15. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 92/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
-
16. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 93/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
-
17. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 94/2019
Proiect de Lege privind Codul aerian
-
18. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 95/2019
Proiect de Lege privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
-
19. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 101/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
20. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 102/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice
-
21. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 111/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață a carcaselor și ale animalelor vii
-
22. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 112/2019
Proiectul Legii manualului școlar
-
23. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 113/2019
Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Națională a Radioului
-
24. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 114/2019
Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
-
25. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 116/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
26. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 117/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2019 pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
27. 19.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 118/2019
Proiect de Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorității sârbe din România
-
28. 14.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 122/2015
Proiect de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative
-
29. 14.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 26/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative
-
30. 13.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 25/2019
Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donație între operatorii economici și instituțiile sociale
-
31. 13.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 71/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău
-
32. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 69/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor
-
33. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 176/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.16 din Legea nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
-
34. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 395/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
35. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 401/2018
Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare
-
36. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 441/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
37. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 454/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană
-
38. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 478/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr.195/2005 privind protecția mediului
-
39. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 490/2018
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturior persoanelor cu handicap
-
40. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 28/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
41. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 39/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
42. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 40/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
-
43. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 53/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile
-
44. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 54/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.106/2018 privind prorogarea unor termene
-
45. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 55/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
-
46. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 56/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.108/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
-
47. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 57/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.109/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
48. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 58/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional
-
49. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 59/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.111/2018 pentru completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
-
50. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 60/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea
-
51. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 61/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
52. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 62/2019
Proiect de Lege privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
-
53. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 65/2019
Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006
-
54. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 67/2019
Proiect de Lege pentru instituirea "Zilei Dramaturgiei Românești"
-
55. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 69/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unitățile sanitare
-
56. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 73/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
57. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 74/2019
Propunere legislativă "Legea concediului pentru divorț"
-
58. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 75/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
59. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 80/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
-
60. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 81/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
-
61. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 82/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public
-
62. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 83/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2018 pentru modificarea și completarea art.38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
-
63. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 84/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
64. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 89/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2019 privind modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice
-
65. 12.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 98/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
66. 11.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 237/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, și a Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
67. 11.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 329/2016
Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.7 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
68. 07.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 196/2016
Propunere legislativă pentru modificarea art.17 alin.(1) din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
-
69. 07.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 499/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
-
70. 07.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 615/2018
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr.1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene
-
71. 06.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 684/2013
Propunere legislativă privind falimentul persoanelor fizice
-
72. 06.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 228/2016
Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000
Buget
Agricultură
73. 06.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 569/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
74. 06.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 86/2018
Proiectul Legii manualului școlar
Învățământ
75. 06.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 242/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
76. 06.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 1/2019
Proiect de Lege pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976
Administrație
77. 06.03.2019 RAPORT asupra PL nr. 63/2019
Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transportului și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., în domeniul public al orașului Huedin, comunei Sâncraiu și comunei Călățele
Administrație
78. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 368/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță
-
79. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 394/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
-
80. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 431/2017
Propunere legislativă pentru modificarea art.32 și art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
-
81. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 255/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
82. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 362/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.8 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară
-
83. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 488/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind funcționarii publici
-
84. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 650/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei nr.VI a Legii-cadru nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
85. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 657/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
86. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 21/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
87. 05.03.2019 AVIZ asupra PL nr. 48/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2018 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
-
88. 27.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 471/2018
Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(21) al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
89. 27.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 47/2019
Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C.
Apărare
90. 27.02.2019 RAPORT COMUN asupra Raportului de activitate pe anul 2016 al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii -
91. 27.02.2019 RAPORTUL COMUN referitor la Raportul de activitate pe anul 2017 al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii -
92. 27.02.2019 Aviz comun pentru trei personae incadrate in categoria inaltilor functionari publici parlamentari din cadrul Autoritatii Electorale Permanente -
93. 26.02.2019 RAPORT asupra PL nr. 812/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amanințărilor la adresa securității naționale
Apărare
94. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 410/2017
Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Național al Victimelor Comunismului
-
95. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 416/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
-
96. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 519/2017
Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 și modificarea anexei nr.3 la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
97. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 133/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor
-
98. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 202/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale
-
99. 26.02.2019 AVIZ asupra PL nr. 257/2018
Proiect de Lege privind alăptarea în spații publice
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 26 martie 2019, 6:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro