Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din anul 2018
Comisia:Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
Documente: din anul 2018

1..99 | 100..118      >>

înregistrări găsite: 118
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 11.10.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.10.2018, 09.10.2018
-
2. 11.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.10.2018, 09.10.2018, 10.10.2018, 11.10.2018
-
3. 11.10.2018 Proiect de opinie asupra comunicarii Comisiei –Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN si al CONSILIULUI de instituire a Fondului european de aparare COM(2018)476 final -
4. 09.10.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 326/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nt.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
Juridică
5. 09.10.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.10.2018, 03.10.2018
-
6. 09.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.10.2018, 03.10.2018, 04.10.2018
-
7. 03.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 431/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii 265/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
Juridică
8. 03.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 483/2018
Proiect de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
9. 03.10.2018 Proiect de opinie asupra comunicarii comune a Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu-Elemente pentru o Strategie a UE impotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic si a armamentului usor si a munitiei aferente „Asigurarea securitatii armelor, protejarea cetatenilor” - JOIN(2018)17 -
10. 03.10.2018 Proiect de opinie asupra comunicarii Comisiei - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN privind crearea unei retele de ofiteri de legatura in materie de imigratie (reformare) COM (2018)303 final -
11. 27.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 199/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
12. 27.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 421/2018
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
Sănătate
13. 27.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 423/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
Muncă
14. 27.09.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.09.2018
-
15. 27.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.09.2018, 26.09.2018, 27.09.2018
-
16. 20.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.09.2018, 19.09.2018, 20.09.2018
-
17. 18.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 416/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea activității Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
18. 18.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 428/2018
Proiect de Lege pentru completarea art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
19. 18.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 436/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc
-
20. 18.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 468/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varșovia, la 25 mai 2018
-
21. 18.09.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.09.2018
-
22. 12.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 424/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Legii privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterea infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date
-
23. 12.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 425/2018
Proiect de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene
-
24. 12.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 448/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluției Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017
-
25. 12.09.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.09.2018
-
26. 12.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.09.2018, 13.09.2018
-
27. 06.09.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.09.2018
-
28. 06.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.09.2018, 05.09.2018, 06.09.2018
-
29. 05.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 403/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
30. 04.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 320/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
31. 14.08.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.08.2018
-
32. 14.08.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.08.2018
-
33. 10.07.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.07.2018
-
34. 10.07.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.07.2018, 10.07.2018
-
35. 09.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 313/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române
-
36. 09.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 390/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
Administrație
37. 03.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 307/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
Juridică
38. 03.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 326/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nt.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
Juridică
39. 28.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.06.2018, 28.06.2018
-
40. 26.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 378/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2018 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe și din folosința exclusivă a Institutului Eudoxiu Hurmuzachi, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări
-
41. 26.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.06.2018
-
42. 21.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.06.2018
-
43. 21.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2018, 20.06.2018, 21.06.2018
-
44. 14.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.06.2018, 13.06.2018
-
45. 14.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.06.2018, 12.06.2018, 13.06.2018, 14.06.2018
-
46. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 188/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
Juridică
47. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 259/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
-
48. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 318/2018
Proiect de Lege pentru asigurarea strategiei naționale a României privind menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
-
49. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 335/2018
Proiect de Lege pentru detașarea personalului prevăzut la art.241 alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor
-
50. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 357/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
51. 12.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.06.2018
-
52. 12.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.06.2018, 06.06.2018, 07.06.2018
-
53. 06.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 246/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
Sănătate
54. 04.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.05.2018
-
55. 04.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.05.2018, 31.05.2018
-
56. 30.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 46/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
-
57. 25.05.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.05.2018
-
58. 25.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.05.2018, 24.05.2018
-
59. 17.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.05.2018, 16.05.2018, 17.05.2018
-
60. 17.05.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.05.2018
-
61. 16.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 266/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
62. 16.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 287/2018
Proiect de Lege privind emiterea cărților de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România
-
63. 16.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 291/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
-
64. 10.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 7/2018
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Politică externă
65. 10.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 190/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.18 alin.(2) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Politică externă
66. 10.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 216/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Politică externă
67. 10.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 229/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 27 noiembrie 2017
-
68. 10.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 251/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017
-
69. 09.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 111/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
Juridică
70. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 221/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
71. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 223/2018
Propunere legislativă pentru completarea articolul 45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
72. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 233/2018
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
73. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 258/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
-
74. 09.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 280/2018
Proiect de Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice
-
75. 04.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.05.2018
-
76. 26.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 118/2018
Proiect de Lege privind precursorii de droguri
Sănătate
77. 26.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.04.2018, 25.04.2018, 26.04.2018
-
78. 26.04.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.04.2018
-
79. 26.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.04.2018, 19.04.2018
-
80. 25.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 812/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amanințărilor la adresa securității naționale
Juridică
81. 24.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 140/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2018 privind abrogarea art.1 alin.(4) din Legea nr.222/2017 pentru realizarea "Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol" aferentă programului de înzestrare esențial "Sistem de rachete sol - aer cu bătaie mare (HSAM)"
-
82. 12.04.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.04.2018
-
83. 12.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.04.2018, 12.04.2018
-
84. 11.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 168/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la Batumi, la 11 octombrie 2017
-
85. 03.04.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.03.2018
-
86. 03.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.03.2018, 29.03.2018
-
87. 27.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 120/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
-
88. 26.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 38/2017
Proiect de Lege privind Codul aerian al României
-
89. 22.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.03.2018, 21.03.2018, 22.03.2018
-
90. 21.03.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.03.2018
-
91. 20.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 112/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
92. 20.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 113/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
-
93. 15.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 594/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale
-
94. 14.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 72/2018
Propunere legislativă privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 01 ianuarie 1962-25 decembrie 1989
-
95. 08.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.03.2018, 07.03.2018, 08.03.2018
-
96. 07.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 52/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
-
97. 07.03.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.03.2018
-
98. 01.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 448/2017
Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative
Administrație
99. 01.03.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.01.2018, 28.01.2018
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 15 octombrie 2018, 17:59
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro