Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2018
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2018

1..99 | 100..199 | 200..227      >>

înregistrări găsite: 227
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 15.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 418/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică
Industrii
2. 13.11.2018 Avizul comun cu privire la audierea candidatilor pentru ocuparea functiilor de membri ai Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara Economică
3. 06.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 132/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil
Cultură
4. 05.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 345/2014
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Juridică
5. 05.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 59/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Juridică
6. 05.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 99/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.100/2017 pentru completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
Sănătate
7. 01.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 9/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.7 și modificarea art.460 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
8. 01.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 299/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
9. 01.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 543/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea managementulu riscului de dezastre) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 august 2018
-
10. 01.11.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.10.2018, 31.10.2018, 01.11.2018
-
11. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 452/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2018 pentru stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Regiei Autonome ''Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
12. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 454/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană
-
13. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 504/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.52/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
-
14. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 505/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.55/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
-
15. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 515/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
16. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 518/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă
-
17. 29.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.10.2018, 23.10.2018, 24.10.2018, 25.10.2018
-
18. 29.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.10.2018, 17.10.2018, 18.10.2018
-
19. 24.10.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 33/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
Industrii
Administrație
20. 22.10.2018 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 483/2018
Proiect de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Juridică
21. 17.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 828/2015
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
-
22. 11.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.10.2018, 03.10.2018, 04.10.2018
-
23. 11.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.10.2018, 10.10.2018, 11.10.2018
-
24. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 103/2015
Propunere legislativă privind plata unor sume personalului din învățământ
-
25. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 348/2017
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
26. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 272/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.453 lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
27. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 410/2018
Proiect de Lege pentru acceptarea Acordului de înființare a Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, încheiat la Beijing, la 29 iunie 2015 și a Rezoluției nr.40 privind admiterea României ca membru al Băncii Asiatice pentru Investiții în Infrastructură, adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, la 12 mai 2017
-
28. 09.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 434/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale
-
29. 09.10.2018 PROIECT DE OPINIE asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investitiilor durabile -
30. 03.10.2018 asupra PL nr. 33/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
Industrii
Administrație
31. 01.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.09.2018, 19.09.2018, 20.09.2018
-
32. 01.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.09.2018, 26.09.2018, 27.09.2018
-
33. 27.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 417/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene
-
34. 27.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 443/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
35. 27.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 445/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare
-
36. 27.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 446/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare
-
37. 25.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 122/2018
Propunere legislativă privind posibilitatea societăților comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea și al 14-lea salariu
Muncă
38. 25.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 209/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
39. 25.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 213/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
40. 20.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.09.2018, 13.09.2018
-
41. 19.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 139/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare
Muncă
42. 14.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 592/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
Juridică
43. 13.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 321/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative
-
44. 13.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 429/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
45. 12.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 376/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.36/2018 pentru completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.
-
46. 12.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 377/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
-
47. 12.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 408/2018
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind manangementul riscurilor de dezastre, cu opțiune de amânare a tragerii până la apariția unei catastrofe (CAT-DDO) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 iulie 2018
-
48. 06.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.09.2018, 05.09.2018, 06.09.2018
-
49. 06.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.07.2018, 10.07.2018
-
50. 06.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.07.2018
-
51. 05.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 238/2018
Propunere legislativă pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol
-
52. 05.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 279/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct.25 al art.I din Legea nr.164/2016 pentru modificarea Legii cooperației agricole nr.566/2004 și pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004
Agricultură
53. 05.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 292/2018
Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
54. 05.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 353/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.292 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
55. 05.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 382/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
56. 05.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 393/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a Protocolului la Convenție, semnat la București, la 18 octombrie 2017
-
57. 04.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 144/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
58. 04.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 263/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar
-
59. 04.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 385/2018
Propunere legislativă privind susținerea eliminării autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani și acordarea de voucher valoric, în sumă de 4.500 de lei, pentru achiziția de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus și surse alternativ/ecologice
-
60. 09.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 33/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
Industrii
Administrație
61. 09.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 407/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului „Palatul Parlamentului"
Industrii
62. 04.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 350/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
-
63. 04.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 291/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
Administrație
64. 04.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 394/2018
Proiect de Lege privind distribuția de asigurări
-
65. 03.07.2018 AVIZ asupra PL nr. 203/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
66. 28.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.06.2018, 28.06.2018
-
67. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 554/2015
Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
Juridică
68. 27.06.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 136/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
Administrație
69. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 342/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic
Juridică
70. 27.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2018, 20.06.2018, 21.06.2018
-
71. 26.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 396/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență
-
72. 21.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 161/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.116/2017 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Muncă
73. 19.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 71/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
74. 19.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 218/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24 /2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
-
75. 19.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 277/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.34 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003
-
76. 19.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 278/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
77. 19.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 357/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
78. 19.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 364/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
79. 18.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 293/2018
Proiect de Lege privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate
Juridică
80. 18.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.06.2018, 13.06.2018, 14.06.2018
-
81. 14.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 227/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
-
82. 14.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 412/2017
Propunere legislativă pentru abrogarea art.165 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură Fiscală
-
83. 14.06.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 38/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale
-
84. 14.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 317/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
-
85. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 98/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.99/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
86. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 252/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
87. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 255/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
88. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 282/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2018 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
-
89. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 290/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.16 al Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
90. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 295/2018
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice
-
91. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 298/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.341/2004 recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977
-
92. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 302/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al municipiului București
-
93. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 303/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.29/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
Agricultură
94. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 309/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
95. 12.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 128/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
Industrii
96. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 311/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
Juridică
97. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 449/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2017 pentru completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
Juridică
98. 07.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 44/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii administrației publice locale nr.215/2001
Administrație
99. 07.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 136/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
Administrație

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 21 noiembrie 2018, 1:25
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro