Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2018
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2018

1..99 | 100..189      >>

înregistrări găsite: 189
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 19.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 139/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare
Muncă
2. 14.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 592/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
Juridică
3. 13.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 321/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative
-
4. 13.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 429/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
5. 12.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 376/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.36/2018 pentru completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.
-
6. 12.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 377/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.37/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
-
7. 12.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 408/2018
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind manangementul riscurilor de dezastre, cu opțiune de amânare a tragerii până la apariția unei catastrofe (CAT-DDO) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 iulie 2018
-
8. 06.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.09.2018, 05.09.2018, 06.09.2018
-
9. 06.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.08.2018, 28.08.2018, 30.08.2018, 30.08.2018
-
10. 06.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.07.2018, 10.07.2018
-
11. 06.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.07.2018
-
12. 06.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.07.2018
-
13. 05.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 238/2018
Propunere legislativă pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol
-
14. 05.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 279/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct.25 al art.I din Legea nr.164/2016 pentru modificarea Legii cooperației agricole nr.566/2004 și pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004
Agricultură
15. 05.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 292/2018
Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
16. 05.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 353/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.292 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
17. 05.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 382/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
18. 05.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 393/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a Protocolului la Convenție, semnat la București, la 18 octombrie 2017
-
19. 04.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 144/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
20. 04.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 263/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar
-
21. 04.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 385/2018
Propunere legislativă privind susținerea eliminării autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani și acordarea de voucher valoric, în sumă de 4.500 de lei, pentru achiziția de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus și surse alternativ/ecologice
-
22. 09.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 33/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
Industrii
Administrație
23. 09.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 407/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului „Palatul Parlamentului"
Industrii
24. 04.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 350/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
-
25. 04.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 291/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
Administrație
26. 04.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 394/2018
Proiect de Lege privind distribuția de asigurări
-
27. 03.07.2018 AVIZ asupra PL nr. 203/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
28. 28.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.06.2018, 28.06.2018
-
29. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 554/2015
Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
Juridică
30. 27.06.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 136/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
Administrație
31. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 342/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic
Juridică
32. 27.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2018, 20.06.2018, 21.06.2018
-
33. 26.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 396/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență
-
34. 21.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 161/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.116/2017 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Muncă
35. 19.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 71/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
36. 19.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 218/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24 /2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
-
37. 19.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 277/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.34 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003
-
38. 19.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 278/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
39. 19.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 357/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
40. 19.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 364/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
41. 18.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 293/2018
Proiect de Lege privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate
Juridică
42. 18.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.06.2018, 13.06.2018, 14.06.2018
-
43. 14.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 227/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
-
44. 14.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 412/2017
Propunere legislativă pentru abrogarea art.165 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură Fiscală
-
45. 14.06.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 38/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale
-
46. 14.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 317/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
-
47. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 98/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.99/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
48. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 252/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
49. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 255/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
50. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 282/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2018 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
-
51. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 290/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.16 al Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
52. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 295/2018
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice
-
53. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 298/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.341/2004 recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977
-
54. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 302/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al municipiului București
-
55. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 303/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.29/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
Agricultură
56. 13.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 309/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
57. 12.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 128/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
Industrii
58. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 311/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
Juridică
59. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 449/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.68/2017 pentru completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
Juridică
60. 07.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 44/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii administrației publice locale nr.215/2001
Administrație
61. 07.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 136/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
Administrație
62. 07.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 214/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
Administrație
63. 07.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 225/2018
Propunere legislativă pentru modificarea unor dispoziții din Codul Fiscal
-
64. 07.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 226/2018
Propunere legislativă pentru completarea dispozițiilor art.97 din Codul Fiscal
-
65. 07.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 265/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
Administrație
66. 07.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 271/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro
Economică
67. 07.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.06.2018, 06.06.2018, 07.06.2018
-
68. 06.06.2018 PROIECT DE OPINIE privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Un buget modern pentru o Uniune care protejeaza, capaciteaza si apara Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 COM (2018) 321 -
69. 05.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 370/2014
Proiect de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
Juridică
70. 05.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 110/2018
Proiect de Lege privind trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al Comunei Brebu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu
-
71. 05.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 124/2018
Proiect de Lege privind Statutul inspectorului de muncă
-
72. 05.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 137/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.233/2016 privind parteneriatul public-privat
-
73. 05.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 159/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
-
74. 05.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 160/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
-
75. 05.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 215/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2018 pentru modificarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
-
76. 05.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 232/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății
-
77. 05.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 266/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
78. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 265/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.19 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990, precum și modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
-
79. 31.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.05.2018, 31.05.2018
-
80. 30.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 236/2018
Proiect de Lege privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A. și pentru modificarea unor acte normative
-
81. 24.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 201/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
-
82. 24.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 227/2018
Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
83. 24.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 237/2018
Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare
-
84. 24.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 300/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 10 decembrie 2013, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010
-
85. 24.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.05.2018, 23.05.2018, 24.05.2018
-
86. 24.05.2018 PROIECT DE OPINIE privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrala Europeana, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Planul de actiune privind FinTech: pentru un sector financiar european mai competitiv si mai inovator COM(2018) 109 -
87. 23.05.2018 AVIZUL COMUN asupra audierii candidatilor propusi pentru ocuparea a dou? functii vacante de consilieri de concurenta ai Plenului Consiliului Concurentei Economică
88. 17.05.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 427/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
-
89. 17.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 358/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
90. 17.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 101/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.113/2017 pentru prorogarea unui termen
-
91. 17.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.05.2018, 16.05.2018, 17.05.2018
-
92. 16.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 138/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare
Muncă
93. 15.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 267/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Muncă
94. 10.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 119/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
-
95. 10.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 253/2018
Proiect de Lege privind piețele de instrumente financiare
-
96. 10.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.05.2018, 09.05.2018, 10.05.2018
-
97. 10.05.2018 PROIECT DE OPINIE asupra Comunicarii Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Consiliul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Finalizarea uniunii pietelor de capital pana in 2019 – este timpul sa acceleram ritmul COM(2018) 114 -
98. 26.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 70/2018
Propunere legislativă privind protejarea agriculturii și zootehniei în România
Agricultură
99. 26.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.04.2018, 25.04.2018, 26.04.2018
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 20 septembrie 2018, 23:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro